ADEPT: Asociația pentru Democrație Participativă    Asociația pentru
    Democrație
    Participativă
  Monitorizarea activității partidelor și politicienilor / promis.mdAlegerile parlamentare în Moldova din 30 noiembrie 2014Partide politice din Republica Moldova
   English Version      
    Home        Harta site-ului        E-mail           

Despre noi  

Prezentare  

Proiecte  

Activități  

Publicații  

Personal  

Alegeri  

Electorala 2007  

Electorala 2005  

Rezultate 1994-2005  

Componența blocurilor  

Comisia Electorală Centrală  

Societate civilă  

ONG  

Vocea Civică  

Partide Politice  

Puncte de vedere  

Comentarii  

e-journal  

Policy Briefs  

Caricaturi  

Informație utilă  

Legislație  

Site-uri relevante  

Guvernare și democrație în Moldova


  versiune pentru tiparversiune
pentru tipar
An. II, nr. 26, 16 martie 2004

Activitatea instituțiilor publice

Politici economice

Transnistria

Relații externe

Studii, analize, comentarii

I. Activitatea instituțiilor publice

1. Parlament

1.1 Retragerea imunității parlamentare

Dacă anterior unor deputați creștin-democrați li s-a retras imunitatea parlamentară pentru a fi trași la răspundere administrativă, atunci în ultima săptămînă a lunii februarie parlamentarilor Iurie Roșca, Vlad Cubreacov și Ștefan Secăreanu le-a fost retrasă imunitatea parlamentară pentru a fi deferiți justiției pe cauză penală. Principalul cap de acuzație pe care îl invocă organele procuraturii este profanarea simbolurilor de stat ale Federației Ruse. Conform art. 347 din Codul penal "profanarea simbolurilor național-statale (drapel, stemă, imn) ale Republicii Moldova sau ale altui stat" se pedepsește, în dependență de gravitate, aplicîndu-se o amendă în mărime de pînă la 500 unități convenționale (10 mii lei) sau cu privațiunea de libertate de la 2 la 6 ani.

De imunitate parlamentară a mai fost lipsit și Nicolae Malachi, membru al fracțiunii de opoziție "Alianța Braghiș", care este suspectat de comiterea unor infracțiuni de drept comun - sustragerea averii statului prin transmiterea unor proprietăți la balanța unor firme private.

1.2 Acte legislative

Prin Legea pentru scutirea de TVA a materialului viticol importat Parlamentul a decis că în anul 2004 taxa pe valoarea adăugată nu se va aplica la importul și livrarea pe teritoriul țării a materialului de înmulțire și săditor viticol, precum și a celui pomicol de categorie biologică prebază, bază, certificat și standard. La adoptarea legii nu s-au stabilit însă mecanisme noi pe care trebuie să le introducă organele de stat în domeniul controlului asupra importului și comercializării materialului în cauză, iar lipsa unor asemenea mecanisme poate diminua efectul scontat de legiuitori, deoarece intermediarii și comercianții ar putea vinde producția la un preț la fel de ridicat ca și anterior.

Parlamentul a revotat Legea privind publicarea tratatelor internaționale remisă de Președintele Voronin, stabilind că textele tratatelor internaționale vor fi publicate în ediții speciale ale "Monitorului oficial" al Republicii Moldova în termen de o lună de la intrarea lor în vigoare. Amintim cu acest prilej că în conformitate cu prevederile constituționale, actele internaționale la care Republica Moldova devine parte vor face parte din dreptul intern și urmează a fi respectate și aplicate asemeni legilor naționale.

Adoptînd Legea pentru stabilirea unor suplimente la pensii pentru locuitorii din comuna Copanca, legislatorii s-au pronunțat pentru stabilirea unor adaosuri la pensii de la 50 pînă la 100 lei pentru pensionarii din această localitate din stînga Nistrului pentru a se asigura corelarea acestor pensii cu cele stabilite de către administrația autoproclamatei republici nistrene. Cheltuielile estimate vor constitui peste un milion de lei și urmează a fi acoperite din bugetul asigurărilor sociale de stat, fapt pentru care Guvernul va trebui să prezinte propuneri de majorare a veniturilor bugetului respectiv din contul bugetului de stat.

Legea pentru modificarea unor acte legislative referitoare la pensionare și protecția socială stabilește condiții privilegiate de pensionare pentru mamele care au născut și educat pînă la vîrsta de 8 ani 5 și mai mulți copii. Femeile respective se vor putea pensiona la vîrsta de 54 ani. Condiții privilegiate au fost stabilite, de asemenea, și pentru persoanele care lucrează la munci foarte nocive și foarte grele - pentru bărbați vîrsta de pensionare va constitui 54 ani, iar pentru femei - 49 ani. Legislația cu privire la pensionare a fost completată cu o normă unică ce prevede că stagiul minim necesar pentru obținerea dreptului la pensie pentru limita de vîrstă va constitui 30 de ani. În Legea cu privire la veterani s-au introdus norme care vor asigura plata adaosurilor la pensie pentru merite deosebite tuturor categoriilor de veterani, inclusiv celor pensionați din forțele armate. cuprins articolul precedent articolul următor


2. Guvern

2.1 Remanieri

Potrivit dispozițiilor date de Vladimir Voronin la ședința Consiliului Suprem de Securitate în cadrul căreia au fost demascate afaceri frauduloase cu făina de import, Guvernul i-a demis pe Alexei Roibu din funcția de șef al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (CCCEC) și pe Gheorghe Lungu, șeful adjunct al Direcției Agricultură și Protecția Mediului din cadrul Cancelariei de Stat.

2.2 Hotărîri

Guvernul a decis printr-o hotărîre crearea în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare a unui grup de lucru, în frunte cu conducătorul acestui minister, Dmitri Todoroglo, structură căreia i s-a încredințat "asigurarea Republicii Moldova cu pîine". Potrivit deciziei Executivului "grupul urmează să identifice 2-3 agenți economici autohtoni, care ar putea importa cantitatea de 25 mii tone de grîu pe parcursul lunii martie, la un preț optimal, pentru a asigura normele de securitate a statului".

Astfel, pînă la finele lunii curente va fi organizat un concurs pentru selectarea companiilor care vor asigura importul a 25 mii de tone de grîu alimentar care urmează să fie comercializat pe piața internă. Mijloacele financiare obținute de la comercializarea grîului importat vor fi utilizate ulterior pentru completarea rezervelor de stat.

În aceste condiții, oficiali din cadrul Ministerului Economiei au efectuat deja un studiu privind prețurile și condițiile de livrare a grîului alimentar pe care le oferă bursele de mărfuri internaționale, stabilindu-se că țara care oferă cele mai favorabile condiții de import al grîului este Canada.

Actualmente rezerva de grîu a Republicii Moldova constituie 30 mii tone, cantitate care este suficientă pînă la 15 aprilie curent. Cantitatea de grîu recoltată în anul 2003 a fost de 10 ori mai mică comparativ cu cea din 2002 și a constituit doar 101 mii tone.

Demnitarii de stat și persoanele cu funcții de răspundere nu vor mai fi obligați să facă declarații în care să indice toate veniturile, averea ce le aparține, inclusiv cea a familiilor lor, valorile mobiliare pe care le dețin, ci doar să facă o declarație despre veniturile nete obținute în ultimul an. Aceste prevederi sînt incluse în proiectul de modificare a Legii cu privire la declararea și controlul veniturilor și al proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de răspundere, aprobat într-o ședință de Guvern.

Printr-o moțiune guvernamentală a fost prelungit, pînă la 1 ianuarie 2005, termenul de aplicare a hotărîrii Guvernului, adoptată în septembrie 2001, cu privire la "declararea vamală a mărfurilor, introduse în și retrase din spațiul vamal al țării de către agenții economici producători din raioanele de est ale Republicii Moldova". Hotărîrea în cauză a fost adoptată în scopul combaterii tranzacțiilor de contrabandă, prevenirii încălcărilor normelor vamale, precum și controlului schimburilor economice care sînt efectuate prin intermediul frontierei de est a țării.

Guvernul a aprobat, de asemenea, și noua componență a Consiliului Economic pe lîngă primul ministru. Organul consultativ include 25 de persoane care sînt reprezentanți ai unor companii private, instituțiilor financiar-bancare, administrației publice locale, Camerei de Comerț și Industrie, precum și ai asociațiilor producătorilor agricoli. În funcția de președinte al Consiliului a fost desemnat Alexandru Sîrbu, președintele companiei moldo-americane "Sun Communications" (fosta "Sun-TV"), iar în calitate de vicepreședinți - Iacob Tihman, directorul general al companiei "Efes Vitanta Moldova Brewery" și Victor Hvorostovschi, președintele FinComBank. Din Consiliu mai fac parte președintele companiei "DAAC-Hermes", Vasile Chirtoca, directorul general al întreprinderii mixte "Acorex Wein Holding", Sergiu Boreț, președintele Victoriabank, Victor Țurcanu, precum și președintele Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mîrzenco.

Printr-o altă hotărîre de guvern, adoptată la 10 martie, s-a decis indexarea depunerilor bănești în Banca de Economii (BE) a cetățenilor născuți pînă în anul 1930 inclusiv. Conform datelor BE, pînă în prezent în lista beneficiarilor de indexare a depunerilor bănești în anul 2004 au fost incluse 44,2 mii de persoane care au depus cereri la reprezentanțele și filialele BE în perioada 1 octombrie 2003-31 ianuarie 2004. Pentru indexarea depunerilor beneficiarilor în cauză sînt necesare 28,2 milioane de lei sau 58,8 la sută din suma preconizată în bugetul pentru anul curent. În Legea bugetului de stat pentru 2004 au fost prevăzute mijloace bănești pentru indexare în sumă de 48 milioane lei. cuprins articolul precedent articolul următor


3. Președinție

3.1 "Mafia făinii"

În cadrul ședinței Consiliului Suprem de Securitate, din 28 februarie curent, Președintele Vladimir Voronin a atras atenția asupra situației extraordinare create în domeniul asigurării țării cu pîine. Potrivit serviciului de presă al Președinției, Vladimir Voronin a arătat că dispune de date care "confirmă formarea unei adevărate rețele mafiote în sistemul de asigurare a populației cu pîine", furnizate nu de către organele statale de resort, "ci de către un grup de persoane, adevărați patrioți, cărora le pasă de soarta concetățenilor și de starea lucrurilor din țară". Conform acestor date, care în mod normal ar fi trebuit verificate, "cantități importante de făină pentru necesitățile statului au fost contractate de la producători străini cu 177 USD pentru o tonă și puse la dispoziția SA "Franzeluța" prin firme intermediare cu 377 USD pentru o tonă, ceea ce a determinat scumpirea produselor de panificație".

Apreciind drept nesatisfăcătoare activitatea organelor de stat abilitate să efectueze un control riguros asupra acestui proces și inadecvate justificările conducătorilor instituțiilor vizate, șeful statului a dispus, apriori unei investigații judiciare complexe, convocarea în regim de urgență a unei ședințe guvernamentale în cadrul căreia Gheorghe Lungu, șeful adjunct al Direcției Agricultură și Protecția Mediului din cadrul Cancelariei de Stat, și Alexei Roibu, șeful CCCEC, să fie retrași din funcțiile lor. Președintele Voronin a solicitat, de asemenea, demiterea lui Victor Cojocaru din funcția de director al SA "Franzeluța" și a altor factori de decizie de la această întreprindere, precum și "aplicarea unui avertisment aspru ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Dmitri Todoroglo". Mai mult, Președintele a cerut deschiderea de către Procuratura Generală a unei anchete pe marginea acestui caz, anunțînd că va monitoriza personal desfășurarea acesteia.

Mai mulți observatori politici, în condițiile în care Guvernul n-a fost demis, deși s-a menționat de către șeful statului că într-o "țară normală" acesta și-ar fi dat demisia într-o atare stare de lucruri, admit că "răfuiala" Președintelui ar putea avea un substrat electoral subtil. Un alt motiv care îi determină pe aceștia să avanseze această presupoziție vizează faptul că suma de achiziție de 177 USD invocată de șeful statului se referă mai curînd la costul grîului, și nu al făinii. În orice caz, dacă a avut sau nu dreptate șeful statului se va putea vedea judecîndu-se după prețul pîinii care ar urma în mod firesc, după combaterea acestor afaceri frauduloase, să fie diminuat, precum și după ce vor fi cunoscute rezultatele investigației judiciare.

3.2 Vizită în Kuwait

Președintele Vladimir Voronin s-a aflat în zilele de 6 și 7 martie într-o vizită oficială în Kuwait. În cadrul acestei vizite, mai puțin obișnuite din punctul de vedere al geografiei acesteia, dl Voronin a avut întrevederi cu emirul Kuwaitului, Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, cu premierul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah și cu președintele Adunării Naționale a acestei țări, Jassem El-Khurafi. Cu prilejul acestor reuniuni, oficialii moldovean și kuwaitieni au subliniat necesitatea dinamizării dialogului politic între părți, raporturilor comercial-economice bilaterale și a extinderii cadrului juridic bilateral prin semnarea unor acorduri care ar viza evitarea dublei impuneri, prevenirea evaziunii fiscale, colaborarea tehnico-științifică etc. cuprins articolul precedent articolul următor


II. Politici economice

1. Politica creditară

Guvernul va examina în curînd posibilitatea reducerii de la 22 la 15 la sută a dobînzii calculate pentru creditele acordate producătorilor agricoli. Șeful Cabinetului de miniștri a declarat că deși sectorul financiar-bancar din țară este în cea mai mare parte privat, Ministerul de Finanțe va identifica mecanisme suplimentare de simplificare a sistemului de gaj și de reducere a dobînzii pentru creditele contractate.

2. Garantarea depozitelor bancare

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a Republicii Moldova a adoptat Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar. Mecanismul de protejare a deponenților în formula sus-menționată a devenit aplicabil ca urmare a creării premiselor necesare pentru realizarea unui grad avansat de consolidare și stabilitate a instituțiilor bancare.

Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar a fost elaborată în baza principiilor generale acceptate în domeniu cum ar fi cele prevăzute de Directiva Uniunii Europene 94/19/EC din 30 mai 1994, prevederile Fondului Monetar Internațional (FMI) și cele ale Asociației Internaționale a Asigurătorilor de Depozite.

Astfel, toate băncile sînt obligate să participe la schema de garantare a depozitelor prin intermediul unui fond special, la care vor contribui trimestrial. Fondul va avea deschis un cont curent la Banca Națională în care vor fi acumulate mijloacele financiare destinate compensării plății depozitelor indisponibile și care vor trebui menținute la un nivel de cel puțin 7% din totalul depozitelor bancare garantate.

Avînd în vedere faptul că majoritatea (circa 97%) din deponenți-persoane fizice dețin în sistemul bancar depozite în sumă de pînă la 4500 lei, legea prevede stabilirea unui plafon de garantare a depozitelor în această mărime. În cazul unui surplus de mijloace financiare, fondul de garantare a depozitelor poate aplica plafonului respectiv un coeficient de variație pentru ajustarea plății depozitelor la sursele disponibile.

3. Asistență financiară internațională

Banca Mondială (BM) va acorda Republicii Moldova asistență financiară chiar și în absența unui acord condiționat dintre Chișinău și FMI. Însă banii primiți vor fi destinați doar pentru proiecte cu caracter social, precum și pentru asanarea sectorului privat. Volumul și modul de finanțare urmează să fie stabilite în cadrul Strategiei de Asistență pentru Țară pentru anii 2004-2007. Această hotărîre a fost elaborată de comun acord cu autoritățile de la Chișinău și urmează să fie prezentată Consiliului de Directori ai BM. cuprins articolul precedent articolul următor


III. Transnistria

1. Întîlnirea mediatorilor la Belgrad

Între 24 și 25 februarie mediatorii din partea OSCE, Federației Ruse și Ucrainei s-au întîlnit la Belgrad pentru a discuta comentariile și propunerile înaintate de către părțile moldovenească și cea transnistreană pe marginea planului de reglementare pregătit sub egida OSCE toamna trecută. În urma întîlnirii mediatorii i-au cerut părții transnistrene propuneri mai detaliate pe marginea planului în cauză. Deocamdată partea transnistreană nu și-a prezentat propunerile sale pe marginea planului elaborat sub egida OSCE, lucru pe care a spus că-l va face după alegerile prezidențiale din Rusia din 14 martie. În cadrul unor consultări ulterioare cu părțile moldovenească și cea transnistreană, mediatorii au convenit să convoace o nouă rundă de negocieri pe 24 și 25 martie.

2. Comemorare

O serie de manifestații de comemorare a victimelor căzute în războiul de pe Nistru din primăvara-vara anului 1992 au avut loc în Republica Moldova cu începere din 1 martie, ziua care a marcat cea de-a 12-a aniversare de la începutul conflictului militar de pe Nistru. În mesajul oficial de comemorare al prim-ministrului Vasile Tarlev se spune: "Patriotismul și eroismul luptătorilor pentru independența și integritatea Patriei să ne însuflețească mereu în eforturile de zi cu zi pentru reîntregirea Moldovei, întru binele și prosperarea poporului nostru, iar tragicele evenimente din primăvara anului 1992 să nu se repete niciodată". Printre manifestațiile de comemorare s-au numărat servicii bisericești, depuneri de flori și întîlniri ale combatanților din războiul de pe Nistru.

În acest sens mai mulți observatori locali au remarcat duplicitatea poziției partidului de guvernămînt cu privire la evenimentele din 1992. Dacă în mod tradițional aceștia se referă la războiul din 1992 ca la unul care se datorează unor motivații "extremiste", în același timp ei sînt nevoiți să tolereze sintagma de "apărători ai integrității teritoriale și suveranității Moldovei", care li se atribuie combatanților din războiul din 1992.

În timpul săptămînii de comemorare, aceștia din urmă, în persoana lui Ilie Ilașcu, fost deținut politic la Tiraspol, în prezent senator în Parlamentul României, au înaintat un ultimatum autorităților de la Tiraspol prin care le cer acestora să-i elibereze pe ceilalți deținuți politici moldoveni pînă la 1 mai, ori combatanții vor recurge la toate mijloacele pe care le au la dispoziție pentru a-și elibera foștii colegi de luptă. Potrivit unor destăinuiri făcute presei de către Ilie Ilașu, deținuții de la Tiraspol sînt prizonieri de război, deoarece în timpul evenimentelor din 1992 el și colegii săi au fost recrutați de către serviciile secrete ale Republicii Moldova și în primăvara-vara anului 1992 aceștia au executat ordinele de "nimicire a inamicului".

3. Munițiile ruse din Transnistria

În cadrul unei vizite la Moscova și Chișinău între 3-4 martie, asistentul Secretarului de Stat al SUA pentru Controlul Armamentelor, Stephen G. Rademaker, a declarat că SUA nu va ratifica Tratatul Adaptat privind Forțele Convenționale în Europa (FACE) dacă Rusia nu-și va onora angajamentele privind evacuarea trupelor sale din Georgia și Moldova. "Dacă FACE este cu adevărat atît de important pentru Rusia, pe cît se afirmă, atunci Moscova trebuie să găsească posibilitatea de a anula datoria transnistreană și de a se înțelege cu Georgia", a afirmat Rademaker, citat de "BASA-press", subliniind că retragerea trupelor ruse din Georgia și Moldova are pentru SUA o importanță deosebită.

Această luare de poziție urmează unui șir de declarații făcute anterior de mai mulți oficiali ruși precum că Rusia ar putea să ceară renegocierea FACE reieșind din actualele condiții politico-militare din Europa.

Pe de altă parte, ministrul interimar al Apărării de la Moscova, Serghei Ivanov, declara la 5 martie la Paris în cadrul Consiliului franco-rus în probleme de cooperare și securitate că Rusia depune toate eforturile pentru a-și onora angajamentele cu privire la retragerea trupelor sale din Georgia și Moldova. "Deseori soarta FACE este legată de acordurile de la Istanbul. Rusia depune eforturi pentru a executa aceste înțelegeri, în felul în care sarcinile au fost formulate", declara Ivanov la Paris, citat de agenții de presă rusești. Reamintim că ultimul transport de muniții ruse a fost evacuat din regiunea transnistreană la sfîrșitul lunii decembrie 2003. cuprins articolul precedent articolul următor


IV. Relații externe

1. Integrarea europeană

1.1 Reuniunea a VI-a a Consiliului de Cooperare RM-UE

La 24 februarie curent, la Bruxelles, s-a desfășurat cea de-a VI-a reuniune a Consiliului de Cooperare RM-UE, instrument de cooperare instituționalizat prin Acordul de Parteneriat și Cooperare (APC), document semnat între Moldova și UE în 1994 și intrat în vigoare în 1998.

Unul dintre principalele subiecte de discuție l-a constituit procesul de soluționare a conflictului transnistrean, partea moldovenească, condusă de prim-ministrul Vasile Tarlev, ilustrînd ultimele evoluții din cadrul acestui proces și solicitînd UE să instituie o misiune de monitorizare a segmentului transnistrean al graniței cu Ucraina, fără participarea părților aflate în conflict. În acest context, în virtutea tradiționalelor practici diplomatice obișnuite de ceva timp, Javier Solana, Secretarul General al Consiliului UE și Înaltul Reprezentant pentru Politica Externă și de Securitate Comună (PESC), a reafirmat disponibilitatea UE de a contribui în continuare, alături de OSCE și de mediatorii internaționali, la identificarea unei soluții politice durabile pentru contenciosul de pe Nistru. În același context, partea moldovenească a fost informată despre prelungirea pentru încă un an a restricțiilor de circulație impuse celor 17 lideri de la Tiraspol.

Și cu această ocazie oficialii europeni au arătat că organismul pe care îl reprezintă continuă să sprijine ideea elaborării unei noi Constituții moldovenești și că ar fi interesat în participarea la procesul de reconstrucție postconflictuală, precum și într-o eventuală participare în cadrul unei forțe multinaționale de consolidare a păcii.

În același timp, cele două părți au reconfirmat importanța colaborării dinte acestea în probleme de administrație, migrație, justiție, afaceri interne, vamă și frontieră - domenii care urmează să beneficieze de asistență europeană prin intermediul Programului TACIS.

Recomandările oficialilor europeni de la finalul reuniunii au vizat în principal: consolidarea cooperării cu statele vecine, ajustarea legislației naționale la standardele europene, îmbunătățirea climatului de afaceri, precum și adoptarea unor programe speciale de reducere a corupției și a fenomenului spălării banilor.

Oficialitățile de la Bruxelles au mai informat delegația Republicii Moldova că în perioada anilor 2004-2006 UE va aloca pentru Rusia și noile state independente din Europa de Est 500 mln Euro, sumă a cărei distribuire va fi condiționată de performanțele acestor state și de necesitățile probate de guvernele lor.

1.2 Planul de Acțiuni RM-UE

Delegația moldovenească a participat, de asemenea, și la a două rundă de negocieri a Planului de Acțiuni RM-UE, document care se elaborează în cadrul noii politici de vecinătate a UE și care este perceput de Chișinău în calitate de "trambulină" spre obținerea statutului de asociere la UE. În cadrul negocierilor partea moldovenească și-a exprimat propria viziune asupra conținutului acestui document, propunînd includerea în textul acestuia a unui compartiment special ce ar viza problema transnistreană, solicitînd totodată și conectarea țării noastre la diferite programe comunitare și sisteme europene de comunicații, extinderea mandatului Băncii Europene de Investiții, acordarea unui regim preferențial de vize, precum și semnarea unui acord comercial asimetric cu UE.

Cît privește ultima doleanță a Chișinăului, există semnale pozitive că Bruxelles-ul ar fi dispus să ofere facilități comerciale asimetrice în vederea deschiderii pieței europene comune pentru unele mărfuri și servicii moldovenești. Se prevede astfel că părțile vor începe procesul de elaborare a acordului în cauză și a mecanismului de realizare a acestuia în luna martie curent. Pînă la semnarea unui asemenea acord însă urmează ca partea moldovenească să prezinte UE un mecanism eficient de confirmare a originii mărfurilor exportate pe piața acesteia.

Revenit de la Bruxelles, Andrei Stratan, ministrul moldovean de Externe, a declarat că "am reușit să demonstrăm că sîntem capabili să realizăm toate obiectivele ce au fost și vor fi puse în fața Republicii Moldova", obiective care, în opinia lui, nu diferă principial de cele ce au stat în fața statelor în curs de aderare, fiind doar ambalate într-un alt format, cel al Planului individual de acțiuni.

2. Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est

2.1 Conferința internațională "Republica Moldova în Pactul de Stabilitate - realizări și perspective"

La 1 martie, la Chișinău, și-a ținut lucrările Conferința internațională cu genericul "Republica Moldova în Pactul de Stabilitate - realizări și perspective", organizată de MAE al Republicii Moldova în colaborare cu Fundația "Friedrich Ebert". La conferință au participat numeroși funcționari de stat, reprezentanți ai societății civile, ai mediului academic și ai sectorului mediatic, o delegație a PSESE, în frunte cu Erhard Busek, Coordonatorul Special al Pactului, precum și reprezentanți ai unor misiuni diplomatice și ai unor importante organizații internaționale.

În debutul conferinței Președintele Vladimir Voronin l-a decorat pe Erhard Busek cu Ordinul de Onoare "în semn de înaltă prețuire a meritelor deosebite în activitatea procesului de integrare a Republicii Moldova în structurile europene și pentru contribuția substanțială la promovarea unei imagini favorabile țării pe arena internațională".

În cadrul alocuțiunii sale, Președintele Voronin a reiterat interesul Republicii Moldova pentru integrarea europeană, a remarcat importanța pe care o acordă Moldova participării sale în cadrul proiectelor și activităților PSESE, subliniind necesitatea elaborării și implementării unor noi proiecte în comun cu partenerii noștri din Europa de Sud-Est și dînd de înțeles că eventualele propuneri de cooperare din partea Moldovei nu se vor lăsa prea mult așteptate.

La rîndul lui, Coordonatorul Special al PSESE a recomandat autorităților de la Chișinău să continue cursul reformelor, sugerînd acestora să utilizeze în acest sens experiența statelor membre ale PSESE care în curînd vor intra în componența UE. Principalele lucruri de care ar trebui să se îngrijească în mod prioritar autoritățile de la Chișinău sînt, în opinia lui Erhard Busek, promovarea climatului investițional sănătos, combaterea mai activă a crimei organizate, asigurarea securității energetice prin diversificarea importului de agenți energetici, precum și participarea "graduală" la mai multe inițiative ce ar permite Moldovei să se apropie progresiv de UE.

2.2 Acord de comerț liber cu Croația

La 27 februarie curent, la Chișinău, a fost semnat Acordul de comerț liber între Republica Moldova și Republica Croația, document încheiat în virtutea angajamentelor asumate de aceste două țări în cadrul PSESE. Documentul de față a fost elaborat în conformitate cu practicile și exigențele Organizației Mondiale a Comerțului și prevede anularea treptată, pînă la 1 ianuarie 2006, a barierelor vamale în schimburile comerciale dintre aceste două țări.

2.3 Acord de comerț liber cu Bulgaria

Singura țară, membră a PSESE, cu care Republica Moldova nu a încheiat încă un Acord de comerț liber este Bulgaria. Acest lucru ar putea însă să se producă la sfîrșitul lunii martie sau la începutul lunii aprilie, întrucît de curînd cele două părți au finalizat negocierile pe marginea acestui document. cuprins articolul precedent


V. Studii, analize, comentarii

Televiziunea publica: a fi sau a nu fi?
Alex Florea, 16 martie 2004

Problema televiziunii ca institutie publica este cu regularitate dezbatuta in societatea moldoveneasca. Pretexte pentru astfel de dezbateri sint suficiente: modificarea frecventa a legislatiei care reglementeaza activitatea televiziunii publice; crearea unui comitet de greva si greva propriu-zisa; componenta Consiliului de observatori si alegerea presedintelui companiei publice; eliminarea din grila sau interdictia de a pune pe post a unei sau altei emisiuni; declaratiile Comitetului Anticenzura din Presa Electronica; anchetarea unor ziaristi participanti la actiunile de protest etc »»»


Liberalizarea fluxurilor de capital
Sorin Hadârcă, 16 martie 2004

Liberalizarea fluxurilor de capital a fost de la origini o temă controversată a politicii valutare a Moldovei. Restricțiile asupra refluxurilor de capital impuse cetățenilor moldoveni își au originea în eforturile de la începuturile independenței de a menține un curs stabil al monedei naționale »»»

e-journal

Abonare electronică
la e-journal

Подписка на русскую версию e-journal

Chestionar de evaluare

Caricaturi

la începutul paginii  

Copyright © 2001–2015 Asociația pentru Democrație Participativă "ADEPT"
Tel: (373 22) 21-34-94, Tel/Fax: (373 22) 21-29-92, e-mail:

Reproducerea materialelor se permite doar cu menționarea obligatorie a sursei
 
Site elaborat de NeoNet  
Despre proiect