ADEPT: Asociația pentru Democrație Participativă    Asociația pentru
    Democrație
    Participativă
  Monitorizarea activității partidelor și politicienilor / promis.mdAlegerile parlamentare în Moldova din 30 noiembrie 2014Partide politice din Republica Moldova
   English Version      
    Home        Harta site-ului        E-mail           

Despre noi  

Prezentare  

Proiecte  

Activități  

Publicații  

Personal  

Alegeri  

Electorala 2007  

Electorala 2005  

Rezultate 1994-2005  

Componența blocurilor  

Comisia Electorală Centrală  

Societate civilă  

ONG  

Vocea Civică  

Partide Politice  

Puncte de vedere  

Comentarii  

e-journal  

Policy Briefs  

Caricaturi  

Informație utilă  

Legislație  

Site-uri relevante  

Guvernare și democrație în Moldova


  versiune pentru tiparversiune
pentru tipar
e-journal, an. III, nr. 62, 8-21 noiembrie 2005

Activitatea instituțiilor publice

Problema transnistreană

Relații externe

Studii, analize, comentarii

I. Activitatea instituțiilor publice

1. Parlament

1.1. Numiri. Demisii

 • Deputații au desemnat noua componență a Comisiei Electorale Centrale, numind în calitate de membri al CEC următoarele persoane:

  1. Mihail Bușuleac, din partea fracțiunii parlamentare AMN
  2. Iurie Ciocan, din partea fracțiunii parlamentare PCRM
  3. Victor Kostețki, din partea fracțiunii parlamentare PCRM
  4. Vasile Gafton, din partea fracțiunii parlamentare PDM
  5. Nicolae Gîrbu, din partea fracțiunii parlamentare AMN
  6. Renata Lapti, din partea fracțiunii parlamentare PPCD
  7. Eugen Știrbu, din partea fracțiunii parlamentare PDM

  Președintele Voronin l-a desemnat pentru funcția de membru al CEC pe Valentin Vizant, iar Guvernul RM - pe Pavel Midrigan. Respectiv, reprezentanții guvernării și ai fracțiunii majoritare dețin la CEC patru din cele nouă mandate existente, iar celelalte cinci mandate revin reprezentanților opoziției parlamentare.

  Menționăm că deputații nu au luat nici o decizie cu privire la eliberarea din funcție a membrilor CEC, membri care au activat pînă la noua numire. Astfel, dacă foștii membri ai CEC nu au depus benevol cereri de demisie atunci apar circumstanțe care acordă temei pentru adresare în judecată a celor cinci membri CEC care nu au fost reconfirmați în funcții, deoarece legea sub auspiciul căreia au fost numiți le asigură un mandat de 6 ani, pînă în 2009.

  La ședința CEC din 18 noiembrie 2005 Eugen Știrbu a fost ales în calitate de Președinte al Comisiei Electorale Centrale, Renata Lapti în calitate de vicepreședinte, iar Iurie Ciocan va exercita funcția de secretar al CEC.

 • Deputații au desemnat și doi profesori titulari de la Facultatea de Drept a USM în calitate de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Vasile Crețu a fost propus de fracțiunea majoritară a PCRM, iar Boris Negru de fracțiunile de opoziție.

 • Parlamentul a declarat vacant mandatul deținut de deputatul fracțiunii PCRM Mihail Camerzan în legătură cu numirea acestuia în funcția de ambasador al Republicii Moldova în Portugalia.

2.1. Acte legislative

Legea bugetului de stat pentru anul 2006. Deoarece indicatorii de bază ai bugetului au fost stabiliți la votarea acestuia în lectura a doua (venituri - 9,6902 miliarde lei/cca 765,4 milioane USD; cheltuieli - 10,0248 miliarde lei/cca 791,8 milioane USD; deficitul bugetar - 334,6 milioane lei/cca 26,43 milioane USD), în cadrul examinării în lectură finală deputații au operat doar la redistribuirea unor mijloace, majorînd sau micșorînd diverse poziții de cheltuieli potrivit unor amendamente prezentate de fracțiunile parlamentare și deputați în parte.

Legea pentru modificarea Codului electoral. Documentul prevede introducerea unor modificări de ordin tehnic în cuprinsul prevederilor Codului electoral referitoare la efectuarea votării și totalizarea rezultatelor acesteia. Se va institui o procedură specială pentru păstrarea și numărarea cupoanelor detașabile ale buletinelor de vot și includerea datelor respective în actele întocmite de organele electorale. Dat fiind faptul că pînă la alegerile locale noi din 27 noiembrie 2005 a rămas foarte puțin timp, o parte din modificările incluse vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2006.

Hotărîrea privind acțiunile pentru implementarea în legislația națională a recomandărilor Consiliului Europei

Hotărîrea adoptată de legislativ stabilește programul calendaristic de implementare în legislația Republicii Moldova a propunerilor expuse în rezoluțiile și diversele recomandări ale Consiliului Europei, inclusiv cele adoptate de APCE în luna octombrie curent. Restanțele în domeniu urmează a fi depășite pînă la mijlocul anului 2006, pentru ca în toamna anului viitor se va solicita excluderea RM de sub monitorizare. Printre actele legislative care urmează a fi modificate sau adoptate în scopul executării sarcinilor respective se numără și:

 • Regulamentul Parlamentului;
 • Legea despre statutul deputatului în Parlament;
 • Legea cu privire la partide;
 • Codul electoral;
 • Legea privind statutul municipiului Chișinău;
 • Legea despre statutul juridic special al Găgăuziei;
 • Legislația din domeniul independenței justiției;
 • Codul contravențional;
 • Legea cu privire la libertatea religiei;
 • Legea audiovizualului;
 • Legea despre Compania "Teleradio-Moldova";
 • Legea presei;
 • Legea privind desfășurarea întrunirilor;
 • Legea privind administrația publică centrală;
 • Legea privind serviciul public și statutul funcționarilor;
 • Codul educației etc.

Anterior Parlamentul a adoptat deja o hotărîre care se referă la asigurarea compatibilității proiectelor de legi ale Republicii Moldova cu cadrul normativ al Consiliului Europei. Astfel, Hotărîrea Parlamentului Nr. 377-XV din 18.11.2004 abilitează Ministerul Justiției cu funcția de coordonator al procesului de examinare și de implementare în legislația națională supusă expertizei a recomandărilor date de experții Consiliului Europei. Aceeași hotărîre aprobă Regulamentul cu privire la modul de remitere a proiectelor de legi spre expertizare la Consiliul Europei și de implementare a recomandărilor acestuia.

Legea privind stabilirea indemnizațiilor pentru deținătorii unor distincții de stat. Legea prevede stabilirea unor indemnizații lunare de cîte 500 lei pentru pensionarii deținători ai titlului de "Erou al Muncii Socialiste" și ai Ordinului "Slavă Muncii", precum și pentru pensionarii cavaleri ai "Ordinului Republicii".

Legea pentru ratificarea Acordului de Credit pentru Dezvoltare între Republica Moldova și Asociația Internaționala pentru Dezvoltare (IDA). Pentru realizarea în Republica Moldova a Proiectului "Managementul Finanțelor Publice", se prevede acordarea unui credit în sumă de 8,5 milioane USD, pentru o perioadă de 40 de ani, cu termen de grație de 10 ani și o cotă procentuală de 0,75%.

1.3. Interpelări

 • Deputatul Lidia Guțu a solicitat Ministerului Justiției prezentarea informației complexe despre numărul de hotărîri judecătorești neexecutate și măsurile întreprinse pentru soluționarea acestei probleme. Conform unor date, la moment nu sînt executate peste 40 mii de hotărîri judecătorești, majoritatea lor fiind adoptate cu mai mulți ani în urmă.

 • Deputatul AMN Alexandru Lipcan a solicitat Guvernului și Agentului Guvernamental la Curtea Europeană pentru drepturile Omului prezentarea informației despre numărul de adresări a cetățenilor RM la CEDO, lista hotărîrilor adoptate deja de CEDO referitor la condamnarea Moldovei și lista persoanelor care au emis deciziile ilegale ce au servit ca bază pentru adresarea cetățenilor RM la Curtea Europeană.

 • Deputatul AMN Vasile Balan a solicitat Comisiei Electorale Centrale și instituțiilor publice ale audiovizualului explicații în legătură cu "lipsa de interes manifestată de mass-media față de alegerile locale din 27 noiembrie 2005", "popularizarea insuficientă a necesității participării la alegeri" și stabilirea unui orar nepotrivit pentru dezbaterile electorale la Compania "Teleradio-Moldova".

cuprins articolul precedent articolul următor


2. Guvern

2.1. Remanieri

 • Președintele Republicii Moldova a semnat un decret prin care Valerian Revenco a fost eliberat din funcția de Ministru al sănătății și protecției sociale. Revenco (născut în 1939) a fost cel longeviv și experimentat ministru din componența Guvernului, exercitîndu-și funcția de ministru din anul 1999. Concomitent cu eliberarea din funcție, lui Valerian Revenco i-a fost conferită cea mai înaltă distincție de stat "Ordinul Republicii".

  Printr-un alt decret prezidențial, în funcția de Ministru al sănătății și protecției sociale a fost numit Ion Ababii, care din 1994 și pînă la numire sa în funcție a fost rector al Universității de Medicină și Farmaceutică "Nicolae Testemițeanu". Ababii s-a născut în anul 1944, este doctor habilitat în medicină și profesor universitar.

 • În cadrul unei ședințe efectuate în teren, Guvernul a adoptat decizia de ai elibera din funcțiile deținute pe Vitalie Mrug, director general al Administrației de Stat a Aviației Civile și pe Iurie Tăbîrță, director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică. Motivele demiterii nu au fost enunțate, demiteri efectuate în regim secret, fără a fi înștiințați chiar și titularii respectivi. Deoarece funcțiile în cauză sînt valide pentru un anumit mandat cu durată stabilită și oficialii Guvernului nu au efectuat în prealabil cercetări care să probeze că funcționarii eliberați au încălcat legislația în domeniul gestionat, persoanele concediate s-au conformat apriori. Pe de altă parte, decizia Guvernului publicată în Monitorul Oficial face trimitere la "cererile depuse".

  Recent, într-un interviu acordat mass-media, Președintele Voronin a menționat că nu este satisfăcut de situația existentă la Compania "Air Moldova" și din aviația civilă în general, deoarece în această sferă sînt atestate interese financiare majore și elemente de corupție. Actualmente nu este cunoscută nici decizia finală referitoare la dosarul penal intentat conducerii anterioare a Companiei "Air Moldova", conducere arestată cu mai mult timp în urmă și cercetată de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției.

 • La ședința Guvernului din 19 noiembrie 2005 au fost luate cîteva decizii importante referitoare la problemele de cadre.

  Tamara Șumscaia a fost eliberată din funcția de șef al Casei Naționale a Asigurărilor Sociale, demitere motivată prin exercitarea nesatisfăcătoare a obligațiunilor de serviciu. În particular, s-a afirmat că Șumscaia nu a asigurat controlul necesar asupra procesului de acordare a categoriilor de invaliditate ele fiind atribuite multor persoane care nu au avut dreptul la ele.

  Valentin Vizant, fost secretar al Comisiei Electorale Centrale a fost desemnat în funcția de director al Administrației de Stat a Aviației Civile.

  Iar în funcția de șef al Aparatului Guvernului a fost desemnat Nicolae Gumenîi. Anterior acesta a ocupat postul de vicedirector al Serviciului Vamal. În perioada 2000-2003 Gumenîi a fost director al Departamentului Privatizării.

2.2. Ședințe. Decizii

Realizarea programului de activitate

Primul ministru Vasile Tarlev precum și alți factori de decizie din cadrul executivului au discutat într-o ședință de lucru acțiunile ce se impun pentru realizarea Programului de activitate al Guvernului "Modernizarea țării - bunăstarea poporului". S-a menționat că politicile Guvernului în domeniu trebuie să se bazeze pe crearea condițiilor de sporire a competitivității sectoarelor economiei naționale și a gradului de accesibilitate a mărfurilor autohtone pe piețele externe. În calitate de măsură eficientă pentru domeniile date a fost accentuată importanța continuării implementării reformei cadrului regulatoriu, întreprinderea acțiunilor reale de protecție a concurenței și acordarea unei susțineri mai sporite pentru dezvoltarea businessului mic și mijlociu. În opinia Primului-ministru, dezvoltarea sectorului agricol urmează să fie realizată prin modificarea radicală a structurii culturilor și prin integrarea intensivă a ramurii cu industria prelucrătoare. Vasile Tarlev a accentuat și necesitatea revigorării pieței de capital, sporirii competitivității serviciilor, precum și creșterii investițiilor în dezvoltarea infrastructurii.

Indicațiile Primului-ministru practic le-au reiterat pe cele ale Președintelui țării expuse în cadrul ședinței închise a Guvernului din 26 octombrie 2005.

Profilaxia gripei aviare

În cadrul unei ședințe convocate de Vasile Tarlev cu participarea factorilor responsabili de prevenirea epidemiologică au fost enunțate măsurile necesare pentru prevenirea și profilaxia gripei aviare pe teritoriul Republicii Moldova. Cu toate că încă nu a fost înregistrat oficial nici un caz de contaminare, situația este îngrijorătoare datorită extinderii maladiei în țările vecine. Din aceste motive, la toate întreprinderile avicole din Moldova a fost instituit regimul de carantină și au fost luate măsuri pentru izolarea păsărilor domestice de cele migratoare. Primul ministru a dispus înăsprirea regimului de supraveghere asupra importului cărnii de pasăre, efectuarea obligatorie a dezinfecției mijloacelor de transport ce intră în țară. În timpul apropiat în Republica Moldova urmează să fie pus în funcțiune un laborator specializat pentru depistarea maladiei, laborator care valorează 300 mii euro, procurat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

Realizarea SCERS

Vasile Tarlev a prezidat o nouă ședință în cadrul căreia au fost prezentate rapoartele Ministerului Industriei și Infrastructurii, al Ministerului Justiției și Ministerului Dezvoltării Informaționale privind implementarea SCERS la nivel sectorial pentru nouă luni ale anului 2005. Șeful executivului a menționat că există tendințe pozitive la majoritatea indicatorilor macroeconomici, dar "ritmurile de creștere sînt lente" și din acest motiv sînt necesare acțiuni mai intense în promovarea politicilor în domeniul industrial.

Referindu-se la domeniul justiției, Primul ministru a indicat necesitatea sporirii accesului populației la justiție, îmbunătățirii calității actelor normative elaborate și elaborarea propunerilor de reducere a cheltuielilor judiciare, implementarea unor măsuri mai eficiente pentru reducerea fenomenului corupției.

Domeniul tehnologiilor informaționale din Moldova urmează a fi reformat mai intens prin urgentarea implementării programelor "Moldova electronică" și "e-Guvern", astfel ca tehnologiile informaționale și de comunicații să fie răspîndite "în baza unei infrastructuri informaționale unice".

Noi solicitări de reducere a dobînzii la credite

Într-o nouă scrisoare adresată Băncii Naționale a Moldovei și Asociației Băncilor, primul-ministru insistă asupra reducerii ratei dobînzilor pentru creditele bancare acordate, solicitînd stabilirea acesteia la cota de 15% în lei și 9 % în valută pînă la finele anului curent. Vasile Tarlev își întemeiază cererea pe solicitările expuse de oamenii de afaceri în cadrul Forumului care a avut loc la 30 septembrie 2005 și pe necesitatea susținerii de către sectorul financiar-bancar a proiectelor investiționale care se derulează în Republica Moldova. cuprins articolul precedent articolul următor


3. Președinție

Ședință la primăria municipiului Chișinău

Președintele țării și conducerea Guvernului au participat la o ședință care s-a desfășurat la sediul Primăriei mun. Chișinău. Potrivit șefului statului, ședința a fost convocată în scopul "identificării în comun a unor noi abordări și modalități în soluționarea operativă a celor mai stringente probleme ale chișinăuienilor". Printre problemele menționate de Vladimir Voronin au fost necesitatea descentralizării structurilor municipale și delegarea unor împuterniciri preturilor, reducerea numărului de funcționari ai primăriei capitalei. Una din sarcinile de bază a autorităților locale din Chișinău urmează să fie elaborarea planului general de dezvoltare a municipiului, plan care după examinare "în primărie să fie aprobat de Guvern". La aceiași ședință, președintele Voronin a solicitat Guvernului să modifice Legea bugetului de stat pentru anul 2005 și să repartizeze Primăriei capitalei 100 milioane de lei pentru procurarea troleibuzelor și autobuzelor. El a apreciat pozitiv eforturile autorităților municipale depuse pentru îndeplinirea cu succes a unor asemenea proiecte ca reconstrucția străzii Hipodromului, a monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfînt, a scuarului Operei Naționale și modernizarea unor cartiere din capitală.

Vizita președintelui Voronin și declarațiile făcute cu acest prilej au fost apreciate contradictoriu de unii reprezentanți ai Consiliului municipal Chișinău și de mass-media, precum și de anumiți concurenți care participă în campania electorală din 27 noiembrie 2005. Astfel, șeful statului a fost acuzat de ingerință în desfășurarea campaniei electorale, deoarece, la ședința de lucru în cauză a participat și candidatul la funcția de primar general Vasile Ursu, deși degrevase anterior din funcția de primar general interimar, iar proiectele pe care le-a menționat Președintele țării stau la baza programului electoral al candidatului independent Vasile Ursu.

Mai multă putere autorităților locale

Participînd la inaugurarea seminarului "Administrația Publică Locală - situația existentă și perspective", Președintele Vladimir Voronin a calificat drept necesară și oportună abordarea problemelor ce țin de activitatea organelor publice locale și a apreciat că sistemul administrației publice existent "a îndreptățit așteptările, oferind pîrghii adecvate pentru o dirijare și coordonare eficientă a activității în teritoriu".

Șeful statului s-a referit în mod special la necesitatea de a acorda autorităților administrației publice locale mai multe împuterniciri care le-ar permite să rezolve eficient problemele locuitorilor din teritoriile administrate în domeniul financiar, administrativ, economic și social. El a solicitat implicarea activă a autorităților raionale și locale în implementarea Programului Național "Satul Moldovenesc", stăruind în mod deosebit asupra necesității creării locurilor de muncă în teritoriu. În opinia lui, marea majoritate din cele 300 mii de noi locuri de muncă trebuie să apară în afara mun. Chișinău ca rezultat al procesului de consolidare a terenurilor agricole.

Președintele a solicitat opiniile responsabililor din administrația publică cu privire la oportunitatea creării unui minister specializat în domeniu, creare care este recomandată și de instituțiile internaționale competente.

Problemele introducerii cotei standard a TVA pentru agricultură

Vladimir Voronin a convocat în ședință factorii decizionali din cadrul Guvernului, Parlamentului și Președinției pentru a examina problemele legate de introducerea cotei standard a TVA pentru producția din agricultură. Deși pledează pentru punerea în condiții egale a tuturor agenților economici, șeful statului a solicitat ca introducerea noii cote "să nu provoace pierderi producătorilor agricoli și să nu împiedice procesul de consolidare a terenurilor agricole".

Pentru a evita efectele negative ale implementării deciziei în cauză a fost dispusă luarea unor măsuri urgente, care au drept rezultat final introducerea în Legea bugetului de stat pentru anul 2006 a unei norme conform căreia sumele TVA achitate de producătorii agricoli vor fi rambursate acestora integral. Producătorii nu susțin însă un asemenea mecanism deoarece el funcționează anevoios din cauza impedimentelor birocratice. Cei aproape 2000 de plătitori ai TVA în agricultură vor fi nevoiți să calculeze și să achite în buget sumele respective și imediat să întocmească cereri și acte de solicitare a rambursării lor.

Noi sarcini în combaterea corupției

În cadrul unei vizite efectuate la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției șeful statului a declarat că această structură "trebuie să treacă de la faza de constituire la o etapă calitativ nouă, cu exigențe și sarcini sporite". În acest scop este necesară sporirea activităților de analiză și prognoză, iar rezultatele investigațiilor acestui departament urmînd să determine activitatea de mai departe a CCCEC.

Totodată, Președintele a menționat că nu este satisfăcut de faptul că "în plasa CCCEC nimeresc doar infractori mărunți, iar rechinii care operează cu milioane, rămîn nesancționați". Respectiv, CCCEC i s-a cerut să-și orienteze activitatea spre combaterea corupției mari, în rîndul conducătorilor ministerelor și departamentelor, a organelor de control și de drept, și chiar în structurile Parlamentului.

O cerință similară șeful statului a înaintat-o și în cadrul ședințe recente a Colegiului Serviciului de Informații și Securitate la care a participat. cuprins articolul precedent articolul următor


II. Problema transnistreană

Activizarea diplomației române în problema transnistreană observată în ultimul timp s-a menținut și în perioada de referință. În cadrul unui interviu la Radio Europa Liberă, ministrul român de Externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a declarat că prezența României va fi o încercare de a "contrabalansa formatul dialogului în care mediatorii - OSCE, Federația Rusă și Ucraina, discută niște planuri care nu corespund întru totul așteptărilor Republicii Moldova". Mihai Răzvan Ungureanu a mai declarat că rezolvarea problemei transnistrene trebuie găsită în "albia statalității moldovenești, în formula unei autonomii extinse, fără a admite speculații pe marginea unor formule confederative sau federative.". Referindu-se la recenta sa întrevedere cu Secretarul de Stat al SUA, Condoleezza Rice, Ungureanu a declarat că a fost abordată și problema transnistreană și în particular posibilitățile de coordonare a poziției SUA și României vizavi de misiunea UE de monitorizare a frontierei moldo-ucrainene. Ungureanu a ținut să sublinieze că întrevederea cu Condoleezza Rice a avut loc după vizita lui la Moscova unde "a fost recunoscut dreptul României de a gîndi strategic la hotarul estic al UE și NATO, precum și interesul strategic al României față de securitatea vecinului cel mai apropiat".

În urma recentei reluări a negocierilor în problema transnistreană, România a elaborat un program larg de contacte cu reprezentanții mediatorilor și ai părților în conflict. Acesta a demarat cu vizita ministrului moldovean al Reintegrării Vasile Șova la București la 3-4 noiembrie, ocazie cu care ministrul român de Externe Mihai Răzvan Ungureanu a declarat că Bucureștiul este interesat să stabilească un canal permanent de comunicare cu Chișinăul în problema transnistreană și este gata să susțină Republica Moldova reieșind din relațiile sale speciale cu UE și SUA.

Ulterior, la 8 noiembrie la București s-a aflat într-o vizită de lucru ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, care a avut o întrevedere și cu șeful diplomației române. După întrevedere, Lavrov a declarat că prezența militarilor ruși în regiunea transnistreană reprezintă un moment pozitiv. Potrivit lui Lavrov, Rusia a stopat procesul de evacuare a munițiilor din Transnistria în 2003 din cauza modificării poziției Chișinăului în negocieri și a dat de înțeles că procesul de evacuare va fi reluat doar după ce va fi identificată o soluție a conflictului transnistrean care ar fi pe placul Moscovei. În același timp, Lavrov a reconfirmat sprijinul Rusiei pentru planul Iușcenko, dar a ținut să menționeze că Rusia este în proces de elaborare a principiilor conținute în acest plan, a unor așa-zise "propuneri neoficiale" pe care Lavrov le-a mai numit "hartă de parcurs a reglementării". Reamintim că imediat după reluarea negocierilor în problema transnistreană ministrul Apărării al Rusiei Serghei Ivanov declara că armata rusă va rămîne în Moldova pentru a "menține pacea" pînă cînd nu va fi identificată o soluție politică a conflictului transnistrean. Problema prezenței militare ruse în regiunea transnistreană a fost discutată și în cadrul vizitei la sediul NATO a unei delegații oficiale din Republica Moldova la 10 noiembrie. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene a RM, reprezentanții statelor NATO au susținut poziția Moldovei potrivit căreia retragerea completă și necondiționată a trupelor și munițiilor ruse va crea premisele necesare pentru ratificarea Tratatului adaptat cu privire la Forțele Convenționale în Europa. Problema ratificării acestui tratat se pare ca va figura și pe agenda reuniunii ministeriale a OSCE care va avea loc la Ljubliana la 5-6 decembrie. Potrivit unor observatori, Summit-ul OSCE din acest an riscă să se încheie pentru a treia oară la rînd fără a adopta un document final anume din cauza dezacordului dintre statele OSCE și Rusia în problema prezenței militare ruse în Moldova și Georgia.

Tot în perioada de referință la București s-a aflat în vizită și ministrul de Externe al Ucrainei Boris Tarasiuk. Potrivit agenției Mediafax, România și Ucraina și-au exprimat cu această ocazie speranța că misiunea UE de monitorizare a frontierei moldo-ucrainene, misiune care trebuie să înceapă la 1 decembrie, va fi una reușită și se va desfășura fără obstacole administrative. Cei doi miniștri au mai declarat că extinderea formatului de negocieri prin atragerea SUA și UE în calitate de observatori este o "victorie tactică" a Ucrainei, României și Republicii Moldova. Ungureanu a reafirmat importanța unei democratizări reale a regiunii transnistrene reieșind din standardele internaționale. Potrivit acestuia, comunitatea internațională nu va recunoaște alegerile planificate de către liderii transnistreni pentru 11 decembrie, deoarece "într-un proces democratic alegerile nu reprezintă o premisă, ci o consecință". Ungureanu a mai accentuat importanța existenței unei societăți civile orientate democratic și căreia reprezentanții procesului de negocieri trebuie să-i atragă mai multă atenție.

Este important de menționat că la 17 noiembrie 2005, în cadrul unor audieri la Comisia parlamentară pentru politică externă și integrare europeană, directorul Departamentului Vamal al Republicii Moldova Nicolae Vîlcu a declarat că Dmitri Tkaci, reprezentantul special al Președintelui Ucrainei la negocierile în problema transnistreană (desemnat în această calitate la 19 septembrie 2005) este coproprietar al companiei tiraspolene "Interdnestrcom", unicul provider de servicii de telefonie fixă și mobilă din regiunea separatistă. După cum comunică mass-media, Nicolae Vîlcu a mai afirmat că diplomatul ucrainean este angajatul unei instituții superioare de învățămînt de la Kiev cu filială la Tiraspol. În opinia lui Vîlcu, anumite comportamente ale oficialului ucrainean constituie o implicare în afacerile interne ale Republicii Moldova. Șeful serviciului Vamal a mai afirmat că autoritățile ucrainene, deși sînt informate periodic, nu iau măsuri eficiente pentru sancționarea și prevenirea încălcărilor la frontiera moldo-ucraineană.

Între timp, la Tiraspol pregătirile pentru alegerile în legislativul local, Sovietul Suprem, sînt în toi. Nu poate fi neglijat modul demonstrativ în care autoritățile de la Tiraspol încearcă să creeze impresia desfășurării unor alegeri libere și corecte. Potrivit surselor oficiale transnistrene, în cursa pentru 43 de mandate de "deputat" au fost înregistrați peste 200 de candidați. La 16 noiembrie acestora le-au fost distribuiți gratis timpi de antenă la radio și televiziune, precum și spațiu publicitar în ziarul oficial "Pridnestrovie". În plus, autoritățile transnistrene au dispus eliberarea actelor de identitate provizorii locuitorilor transnistreni fără actele în regulă pentru a asigura o prezență la vot satisfăcătoare. De partea candidaților, mișcarea obștească "Obnovlenie", unul din cele două blocuri principale angajate în cursa electorală, care ar fi sprijinit de Concernul "Șerif" și s-ar afla în opoziție față de blocul pro-smirnovist "Respublica", a dat la 8 noiembrie publicității un apel întitulat "Alegeri curate, alegeri corecte, alegeri recunoscute" în care cheamă toate forțele politice din regiune la un dialog constructiv, competiție loială și atitudine corectă unul față de altul și față de alegători. cuprins articolul precedent articolul următor


III. Relații externe

Republica Moldova - Consiliul Europei

 • Al patrulea Raport prezentat recent în Congresul Puterilor Locale și Regionale a Consiliului Europei recomandă crearea în Republica Moldova a unui minister al administrației publice locale și indică o serie de neajunsuri în domeniul descentralizării și autonomiei financiare a autorităților locale, precum și influența excesivă exercitată de autoritățile centrale asupra administrației publice din teritoriu, persecutarea judiciară a unor conducători ai administrației publice locale. În recomandările prezentate se solicită adoptarea unei noi legi despre statutul municipiului Chișinău numai după expertizarea documentului de către Consiliul Europei, precum și prezentarea de către un înalt oficial moldovean responsabil de domeniul administrației publice a unui raport despre realizarea respectivelor recomandări ale CPLRCE. Reprezentanții Moldovei în Congres au apreciat că unele obiecții din raportul prezentat sînt exagerate, iar anumite generalizări bazate pe cazuri particulare.

 • În documentul final, adoptat la cea de-a 115 sesiune a Comitetului de miniștri al Consiliului Europei, se arată că îndeplinirea integrală a hotărîrii Curții Europene pentru Drepturile Omului în cazul grupului Ilașcu ține de responsabilitatea individuală și colectivă a statelor membre ale Consiliului Europei. Executarea deciziei CEDO va constitui una dintre prioritățile Comitetului de Miniștri pentru următoarele șase luni, cînd președinția va fi deținută de România. După cum relatează mass-media, reprezentantul Moldovei la reuniune, viceministrul afacerilor externe și al integrării europene Eugenia Chistruga, a solicitat Comitetului de miniștri să întreprindă măsuri "pentru reducerea termenelor de examinare a plîngerilor individuale adresate la CEDO și reformarea mecanismului de supraveghere a îndeplinirii hotărîrilor instanței".

Republica Moldova - Uniunea Europeană

 • Cesare De Montis, șef al delegației Comisiei Europene la Chișinău a declarat că deși UE este deschisă în continuare pentru extindere, la moment situația este sensibilă, în special datorită respingerii Constituției UE de cîteva țări europene și o serie de probleme cu care se confruntă în ultimul timp comunitatea europeană. În opinia diplomatului european, implementarea integrală a Planului RM-UE va contribui semnificativ la procesul de integrare a Moldovei, deoarece la acel moment ea va corespunde standardelor comunității și-și va mări astfel șansele de aderare.

 • De la 1 ianuarie 2006 Republica Moldova va obține în cadrul relațiilor comerciale cu UE un sistem avansat de preferințe, numit "GSP plus". Noul sistem presupune reducerea tarifelor vamale pentru mărfurile exportate din Moldova în țările UE. Concomitent, autoritățile Moldovei duc tratative pentru stabilirea unui acord asimetric în domeniul comerțului care ar presupune deschiderea unilaterală a pieței UE pentru mărfurile moldovenești. Această temă urmează a fi abordată și la următoarea reuniune a Organizației Mondiale a Comerțului la mijlocul lunii decembrie.

 • În 2006 Polonia intenționează să majoreze fondurile alocate pentru susținerea Moldovei în realizarea Planului de acțiuni RM-UE. Pînă în prezent în aceste scopuri autoritățile poloneze au alocat prin diverse programe circa 250 mii euro și actualmente se negociază un acord de cooperare interguvernamentală care presupune acordarea Guvernului RM a unui credit pentru proiecte de dezvoltare în valoare de 15 milioane USD.

 • Primul ministru al României Călin Popescu Tăriceanu și Prim-ministrul Republicii Moldova Vasile Tarlev au semnat la 16 noiembrie o scrisoare comună adresată Comisiei Europene, scrisoare prin care au solicitat finanțare pentru racordarea rețelei energetice a Republicii Moldova la sistemul energetic românesc. În prezent rețelele de distribuție și de transport din România nu permit livrări care să acopere necesitățile Republicii Moldova și este necesară realizarea unui proiect de interconectare a rețelelor.

Republica Moldova - România

În cadrul vizitei efectuate de Vasile Tarlev la București au fost examinate un șir de chestiuni referitoare la colaborarea reciprocă între Republica Moldova și România. În special, au fost discutate probleme referitoare la:

 • Furnizarea de către întreprinderile energetice românești a energiei electrice pentru necesitățile Moldovei. Acordul semnat cu acest prilej prevede că la Brăila va fi repusă în funcțiune termocentrala care va produce energie electrică pentru Moldova, în baza gazului natural livrat de țara noastră. Partea română speră să recupereze pe parcursul unui an datoria Moldovei, datorie acumulată pentru livrarea energiei electrice de către partea română în anii precedenți, suma acesteia fiind estimată la 30 milioane USD.

 • Acordarea asistenței metodice pentru accelerarea procesului de asimilare de către Moldova a acquis-ului european. Primul-ministru al României, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat că autoritățile române vor furniza toate documentele care fac parte din acquis-ul comunitar necesare Moldovei pentru ajustarea legislației interne.

 • Stabilirea unui regim simplificat de vize pentru cetățenii Republicii Moldova. Autoritățile române au promis instituirea unui regim facilitar și simplificat de obținere a vizelor de către cetățenii Republicii Moldova care intenționează să treacă hotarul cu România.

 • Creșterea investițiilor românești în Republica Moldova. Vasile Tarlev a îndemnat oamenii de afaceri din România să folosească mai hotărît posibilitățile de investire în economia Moldovei. În calitate de semnale pozitive pentru impulsionarea acestuia proces Tarlev a enunțat reformele întreprinse în domeniul revizuirii cadrului regulatoriu și a legislației despre protecția investițiilor, diminuarea impozitelor. În calitate de posibile proiecte investiționale care pot să se deruleze în timpul apropiat au fost enunțate construcția unei stații electrice în Orhei, crearea unei întreprinderi de prelucrare bioenergetică a deșeurilor agricole, extinderea rețelelor de comerț en-gros etc.

Republica Moldova - Federația Rusă

 • În timpul aflării sale la Chișinău, Patriarhului Moscovei și a întregii Rusii Alexii al II-a i-au fost acordate onoruri similare celor stabilite șefilor de state. Patriarhul a fost întîmpinat și petrecut la Aeroport de toată conducerea de vîrf a Republicii Moldova: Președintele Republicii, Președintele Parlamentului, Primul-ministru și alte oficialități, situație care nu a mai fost atestată în experiența diplomatică a Moldovei. Aceleași oficialități au participat practic la toate ceremoniile incluse în programul vizitei (slujbele religioase, hirotonisirea episcopului de Nisporeni, decorarea la Președinție, vizita la mănăstirea Căpriana). Pentru ceremoniile oficiale la Președinție a fost aliniată și Garda de Onoare. Alexii al II-ea a exprimat gratitudine conducerii Republicii Moldova pentru susținerea pe care o acordă bisericii ortodoxe și a transmis Președintelui Moldovei salutări din partea Președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, care "a rămas foarte satisfăcut de discuția purtată cu Vladimir Voronin la summitul CSI de la Kazan și speră că înțelegerile stabilite în cadrul acestei întîlniri vor constitui temelia dezvoltării ulterioare a relațiilor bilaterale". În cadrul discuțiilor a fost abordată și problema transnistreană, Alexii al II-ea exprimîndu-se în sensul că problema transnistreană trebuie soluționată cu respectarea principiilor suveranității și integrității teritoriale ale Republicii Moldova. La întoarcere în Rusia, Alexii al II-ea a expediat în adresa lui Vladimir Voronin o scrisoare de mulțumire pentru primirea acordată și susținerea deosebită a bisericii ortodoxe din Moldova.

 • Aflîndu-se în vizită oficială la București, Serghei Lavrov, ministrul de externe al Federației Ruse, a chemat toate părțile interesate în rezolvarea pașnică a conflictului transnistrean "să susțină continuarea prezenței contingentului rus în zonă". Lavrov a reiterat ideea că prezența militarilor ruși în Transnistria are un rol pozitiv, pe motiv că ar împiedica conflictul deschis dintre cele două părți. El a mai declarat că Moscova va relua procesul de retragere a trupelor și munițiilor rusești din regiunea transnistreană "odată cu deblocarea tratativelor politice de reglementare a diferendului". Afirmațiile de acest gen făcute anterior de ministrul rus al apărării au fost respinse de conducerea Moldovei, care a calificat prezența trupelor ruse pe teritoriul țării noastre drept "acoperire politică pentru autoritățile transnistrene" și încălcare a prevederilor acordului Sumit-ului OSCE din 1999, prin care Rusia și-a asumat obligația de a evacua trupele și armamentul de pe teritoriul Republicii Moldova.

 • Recent, Veaceslav Kovalenko, șeful departamentului probleme CSI al ministerului de externe de la Moscova, a făcut o serie de declarații la relațiilor moldo-ruse, afirmînd că ameliorarea lor "depinde doar de Republica Moldova, deoarece Rusia ar vrea să vadă Moldova independentă, neutră și demilitarizată, este gata să interacționeze cu ea pe plan internațional, economic și comercial". În opinia diplomatului rus, problemele din relațiile celor două țări nu se rezumă doar la problema transnistreană, ele sînt legate și de "respectarea drepturilor minorităților și limbii ruse în Moldova, atitudinea Chișinăului față de NATO, participarea în GUAM ș.a.".

 • Delegația Republicii Moldova în cadrul Consiliului Permanent al OSCE de la Viena a acuzat Federația Rusă de șantaj economic în contextul conflictului transnistrean. Presiunile economice se aplică Moldovei prin recenta privatizare ilicită de către compania de stat rusă RAO EĂS a Centralei electrice de la Cuciurgan și sistarea pe 9 noiembrie 2005 a livrării energiei electrice în partea dreaptă a Nistrului. Diplomația moldovenească consideră că acțiunile respective ale autorităților Federației Ruse și a reprezentanților acestora în întreprinderi energetice necesită a fi abordate în plan internațional.

cuprins articolul precedent


IV. Studii, analize, comentarii

Consens strategic vs opoziție față de modul de guvernare
Sergiu Grossu, 22 noiembrie 2005

"Consensul național" se referă doar la probleme de ordin strategic pentru Republica Moldova - integrarea europeană, soluționarea conflictului transnistrean și democratizarea societății »»»

e-journal

Abonare electronică
la e-journal

Подписка на русскую версию e-journal

Chestionar de evaluare

Caricaturi

la începutul paginii  

Copyright © 2001–2015 Asociația pentru Democrație Participativă "ADEPT"
Tel: (373 22) 21-34-94, Tel/Fax: (373 22) 21-29-92, e-mail:

Reproducerea materialelor se permite doar cu menționarea obligatorie a sursei
 
Site elaborat de NeoNet  
Despre proiect