Legislația electorală și contextul preelectoral din Republica Moldova