Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţii

Declaraţii şi comunicate de presă ale Partidului Legii şi Dreptăţii (PLD)

Hotărîrea Congresului III al PDSEM cu privire la schimbarea denumirii Partidului Dreptăţii Social-Economice în Partidul Legii şi Dreptăţii
3 martie 2007
Partidul Legii şi Dreptăţii se face succesor politic şi de drept al Partidului Dreptăţii Social-Economice. Această titulatură face parte din patrimoniul istoric al formaţiunii şi nu poate fi însuşită de alte formaţiuni politice sau organizaţii neguvernamentale[]

Activitatea internă de partid

Declaraţia cu privire la constituirea politicilor şi programelor social-economice ale partidului pe baza principiilor şi obiectivelor conceptului de Dezvoltare Durabilă
3 martie 2007
În perioada de tranzitie la economia de piata si spre o societate democratica deschisa, comunitatile locale din Republica Moldova se confrunta cu multe probleme de ordin economic si social[]

Politici guvernamentale

Declaraţia cu privire la participarea Partidului Legii şi Dreptăţii în Alegerile locale 2007
3 martie 2007
Participarea în alegeri a partidelor şi altor organizaţii social-politice este o normă constituţională a exerciţiului democratic[]

Administraţie publicăAlegeri

Declaraţia Congresului III al PDSEM cu privire la schimbarea denumirii Partidului Dreptăţii Social-Economice din Moldova în Partidul Legii şi Dreptăţii din Moldova
3 martie 2007
Reformele voluntariste şi nereuşite ale ultimului deceniu din secolul trecut, mai cu seamă cele de ordin economic, au generat profunde tensiuni în societate şi chinuitoare nedreptăţi pentru cei mai mulţi concetăţeni ai noştri[]

Politici guvernamentale

Declaraţia Congresul III al Partidului Legii şi Dreptăţii cu privire la cererea de aderare la Partidul Popular European
3 martie 2007
Conducerea Partidului Legii şi Dreptăţii va efectua formalităţile necesare şi va prezenta pachetul integral de documente ale Congresului III conform procedurii în vigoare[]

Activitatea internă de partid

Declaraţia cu privire la Dezvoltarea Regională a Republicii Moldova
3 martie 2007
Dezvoltarea regională, în sensul larg exprimă crearea unui nivel nou în organizarea Teritorială a Ţării. Instituţiile noi pot varia pe larg în ce privesc organele, responsabilităţile şi autorităţile, dar acestea sunt întotdeauna suprapuse instituţiilor locale existente[]

Politici guvernamentale

Declaraţia cu privire la constituirea politicilor şi programelor social-economice ale partidului pe baza principiilor şi obiectivelor conceptului de Dezvoltare Durabilă
3 martie 2007
Conceptul de Dezvoltare Durabila reprezintă o noua paradigmă a Dezvoltării. Conceptul marchează o schimbare majora în abordarea problemelor dezvoltării umanitaţii prin opţiunile de asigurare a unui echilibru dinamic între componentele capitalului natural si sistemele socio-economice[]

Politici guvernamentale

Declaraţia cu privire la confirmarea doctrinei creştin-democrate drept baza valorică şi de principii a Partidului Legii şi Dreptăţii
3 martie 2007
Creştin-democraţia centrată pe fiinţa umană şi pe comunitate, oferă un răspuns tuturor acelora care aspiră la o societate bazată pe valori morale, fiind doctrina care ia în consideraţie componenta spirituală a fiinţei umane[]

Activitatea internă de partid

Arhiva

2007 [8]