Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 Partide

Partidul Republican din Moldova (PRM)

Data înregistrării: 5 octombrie 1999

Programul PRMadoptat de Adunarea Generală Constituantă din 15 august 1999

Statutul PRM


Simbolica Partidului Republican din Moldova (PRM)
MD-2005, Republica Moldova
Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 106
Tel.: (373-22) 81-51-00
e-mail: partidul@republican.md

Declaraţii şi comunicate de presă

Comunicat de presă privind desfăşurarea Congresului extraordinar al Partidului Republican din Moldova
3 octombrie 2010
La 3 octombrie 2010, în incinta Filarmonicii naţionale a avut loc Congresul extraordinar al Partidului Republican din Moldova, condus de către Preşedintele formaţiunii dl Andrei Stratan[]
Declaraţia Partidului Republican referitor la tensionarea climatului politic în Moldova
25 septembrie 2010

Scurt istoric

Partidul Republican din Moldova (PRM) s-a înfiinţat la 15 august 1999. Adunarea Generală Constituantă a adoptat Programul şi Statutul PRM, a ales organele de conducere şi preşedintele acestei formaţiuni politice în persoana dlui Valeri Efremov.

Din momentul constituirii sale PRM şi-a propus să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova ca stat suveran, democratic, de drept şi integral sub aspect teritorial; la integrarea ei în comunitatea internaţională; la consolidarea societăţii civile, capabilă să asigure stabilitatea şi ireversibilitatea dezvoltării politice, economice, sociale şi spirituale a statului nostru.

La 26 mai 2001 a fost convocat Consiliul Coordonator al PRM, care a decis eliberarea lui Valeri Efremov din funcţia de preşedinte al partidului şi modificarea Statutului formaţiunii în sensul substituirii funcţiei de preşedinte cu două funcţii de copreşedinte. Membrii Consiliului Coordonator au decis, de asemenea, numirea lui Valerian Hortolomei şi a lui Ion Curtean în funcţiile de copreşedinţi ai PRM.

La 30 ianuarie 2005 şi-a ţinut lucrările congresul ordinar al PRM. Participanţii la congres au optat pentru participarea PRM la scrutinul parlamentar din 6 martie 2005 şi aprobat modificări în componenţa Consiliului Coordonator al PRM.

PRM a participat la alegerile parlamentare din 2001, obţinînd 0,46% din totalul sufragiilor valabil exprimate, şi la alegerile locale din 2003.