Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriChişinău2003DeclaraţiiSerafim Urechean

Comunicat al Centrului de presă al candidatului independent Serafim Urechean

|versiune pentru tipar| Serafim Urechean, 15 aprilie 2003
Pe data de 10 aprilie 2003, Consiliul Electoral de Circumscripţie din mun. Chişinău (CECMC) l-a înregistrat cu nr. 1 pe Serafim Urechean în calitate de candidat independent la funcţia de primar general al capitalei în alegerile din 25 mai a.c. Conform legislaţiei în vigoare, după procedura respectivă îşi începe activitatea Staff-ul electoral şi Centrul de presă al candidatului.

Cu această ocazie, Centrul de presă este împuternicit să informeze opinia publică despre hotărîrea fermă a candidatului independent Serafim Urechean de a respecta cerinţele impuse de Constituţia ţării, de Codul electoral, de alte acte normative de profil. Aceste repere sînt puse la baza unei campanii electorale legale, corecte şi morale, pe care se obligă să o desfăşoare candidatul nr.1. Nutrim speranţa că şi ceilalţi concurenţi vor adopta un comportament similar, cu precizarea că acesta este unicul în stare să ofere alegătorilor posibilitatea de a face o alegere liberă, obiectivă şi responsabilă.

Ne exprimăm speranţa, în aceeaşi măsură, că vor accepta reguli civilizate de joc organele de presă scrisă şi audiovizuală, în special mass-media de stat, care sînt obligate şi prin lege să manifeste atitudine echitabilă, echilibrată şi imparţială faţă de toţi concurenţii electorali. Aceleaşi rigori le impun organelor de presă, întreţinute din bani publici, şi normele internaţionale.

Pe de altă parte, Centrul de presă al candidatului Serafim Urechean ţine să constate cu îngrijorare că, pînă la momentul înregistrării, primarul general în exerciţiu al capitalei a fost supus unei blocade informaţionale totale şi unei campanii masive de denigrare din partea organelor de presă subordonate puterii centrale, organizată la comanda şi cu implicarea directă a conducerii statului şi a elitei partidului de guvernământ. Din şirul acţiunilor reprobabile fac parte emisiunile şi publicaţiile organizate la televiziunea şi în presa de stat după aceleaşi scenarii de denaturare a adevărului, interpretare tendenţioasă a faptelor, de avantajare exclusivă a partidului de guvernămînt al comuniştilor, care în realitate ar trebui tratat doar ca unul dintre mulţii concurenţi electorali, de transfer de influenţă din partea reprezentanţilor acestui partid şi chiar a însuşi preşedintelui Vladimir Voronin etc.

Din momentul începerii campaniei electorale, astfel de acţiuni nu mai pot fi tolerate. Centrul de presă este împuternicit să declare că va monitoriza riguros toate acţiunile mass-media de stat, gradul de conformare a acestora cerinţelor stipulate de Codul Electoral, Regulamentul privind reflectarea în mijloacele de informare în masă a alegerilor locale generale, Concepţia reflectării campaniei electorale de către instituţiile audiovizualului din RM, alte acte normative. Orice încălcare, orice gen de presiune asupra electoratului, orice caz de abuz şi incorectitudine vor fi aduse în modul stabilit la cunoştinţa Comisiei Electorale Centrale şi a Consiliului Coordonator al Audiovizualului. În cazul cînd aceste autorităţi publice autonome nu îşi vor folosi deplinele împuterniciri prevăzute de legislaţie pentru a asigura respectarea normelor stabilite în domeniu, Centrul de presă al candidatului nr.1 Serafim Urechean va sensibiliza opinia publică din ţară şi de peste hotare, prin intermediul misiunilor diplomatice, organismelor internaţionale de apărare a drepturilor omului şi al organizaţiilor europene de profil. Deşi sperăm mult să nu fie nevoie de astfel de demersuri, dacă ne dorim cu tot dinadinsul o veritabilă integrare europeană, inclusiv prin protejarea procesului democratic electoral în Republica Moldova.

/Capitala, nr. 29 (387), 16 aprilie 2003/