Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 Alegeri

Alegeri parlamentare în Republica Moldova

Organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova este Parlamentul, ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, pentru un mandat de 4 ani. Începînd cu anul 1994, alegerile parlamentare se desfăşoară în baza sistemului proporţional, întreg teritoriul ţării constituind o circumscripţie electorală, în care se aleg cei 101 deputaţi.
Informaţii generale despre alegerile parlamentare

Data alegerilor30 noiembrie 201428 noiembrie 201029 iulie 20095 aprilie 20096 martie 200525 februarie 200122 martie 199827 februarie 1994
Tipul alegerilorAlegeri parlamentareAlegeri parlamentare anticipateAlegeri parlamentare anticipateAlegeri parlamentareAlegeri parlamentareAlegeri parlamentare anticipateAlegeri parlamentareAlegeri parlamentare anticipate
Pragul electoral pentru        
partide politice6%4%5%6%6%6%4%4%
blocuri electorale din 2 partide9%7%nu au fost permise
de legislaţie
nu au fost permise
de legislaţie
9%6%4%4%
blocuri electorale mai mult de 3 partide11%9%nu au fost permise
de legislaţie
nu au fost permise
de legislaţie
12%6%4%4%
candidaţi independenţi2%2%3%3%3%3%4%4%
Pragul de participare »»»
1/31/31/31/21/21/21/21/2
Numărul concurenţilor electorali        
partide politice19 (21-2)20(10-2)12 (15-3)91299
blocuri electorale10nu au fost permise
de legislaţie
nu au fost permise
de legislaţie
2564
candidaţi independenţi419 (20-1)0(6-1)121060 (67-7)20
Au participat la votare »»»
57.28%63.37%58.77%57.55%64.84%67.52%69.12%79.31%
Repartizarea mandatelorPartidul Socialiştilor din Republica Moldova — 25 mandate Partidul Liberal Democrat din Moldova — 23 Partidul Comuniştilor din Republica Moldova — 21 Partidul Democrat din Moldova — 19 Partidul Liberal — 13Partidul Comuniştilor din Republica Moldova — 42 mandate Partidul Liberal Democrat din Moldova — 32 Partidul Democrat din Moldova — 15 Partidul Liberal — 12Partidul Comuniştilor din Republica Moldova — 48 mandate Partidul Liberal Democrat din Moldova — 18 Partidul Liberal — 15 Partidul Democrat din Moldova — 13 Alianţa “Moldova Noastră” — 7Partidul Comuniştilor din Republica Moldova — 60 mandate Partidul Liberal — 15 Partidul Liberal Democrat din Moldova — 15 Alianţa “Moldova Noastră” — 11Partidul Comuniştilor din Republica Moldova — 56 mandate Blocul electoral “Moldova Democrată” — 34 Partidul Popular Creştin Democrat — 11Partidul Comuniştilor din Republica Moldova — 71 mandate Blocul electoral “Alianţa Braghiş” — 19 Partidul Popular Creştin Democrat — 11Partidul Comuniştilor din Republica Moldova — 40 mandate Blocul electoral “Convenţia Democrată din Moldova” — 26 Blocul electoral “Pentru o Moldovă Democratică şi Prosperă” — 24 Partidul Forţelor Democratice — 11Partidul Democrat Agrar din Moldova — 56 mandate Blocul electoral “Partidul Socialist şi Mişcarea Unitate-Единство” — 28 Blocul electoral “Blocul Ţăranilor şi Intelectualilor” — 11 Blocul electoral “Alianţa Frontului Popular Creştin Democrat” — 9
 

PSRM — 25

PLDM — 23

PCRM — 21

PDM — 19

PL — 13

PCRM — 42

PLDM — 32

PDM — 15

PL — 12

PCRM — 48

PLDM — 18

PL — 15

PDM — 13

AMN — 7

PCRM — 60

PL — 15

PLDM — 15

AMN — 11

PCRM — 56

BMD — 34

PPCD — 11

PCRM — 71

BeAB — 19

PPCD — 11

PCRM — 40

BeCDM — 26

BepMDP — 24

PFD — 11

PDAM — 56

BePSMUE — 28

BŢI — 11

BeAFPCD — 9

Preşedintele Parlamentului

Andrian Candu

Igor Corman (2013–2015)

Marian Lupu (2010–2013)

Mihai Ghimpu

Vladimir Voronin

Marian Lupu

Eugenia Ostapciuc

Dumitru Diacov

Dumitru Moţpan (1997–1998)

Petru Lucinschi (1993–1997)

Prim-ministru
(Programul de activitate al Guvernului)
Pavel Filip (2016 )

Valeriu Streleţ (2015)

Chiril Gaburici (2015)

Iurie Leancă (2013–2015)

Vlad Filat (2011–2013)

Vlad Filat (2009–2010)Zinaida Greceanîi (2009)Zinaida Greceanîi (2008–2009)

Vasile Tarlev (2005–2008)

Vasile Tarlev (2001–2005)Dumitru Braghiş (1999–2001)

Ion Sturza (1999)

Ion Ciubuc (1998–1999)

Ion Ciubuc (1997–1998)

Andrei Sangheli (1994–1997)


Informaţii generale despre alegerile parlamentare în Moldova

Republica Moldova este un stat suveran şi independent, în care suveranitatea naţională aparţine poporului, care o exercită în mod direct şi prin organele sale representative. Organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova şi unica autoritate legislativă a statului este Parlamentul, ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, pentru un mandat de 4 ani. În componenţa Parlamentului se aleg 101 deputaţi, care, în exercitarea mandatului, sînt în serviciul poporului, orice mandat imperativ fiind considerat nul.

Conform Constituţiei Republicii Moldova, alegerile parlamentare se organizează şi desfăşoară în baza unei legi organice, tot prin lege organică fiind reglementate sistemul electoral, statutul deputatului şi modul de activitate a Parlamentului.

La începutul anului 1990 (februarie-martie) a fost ales Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova (de legislatura a XII-a), organ reprezentativ format din deputaţi aleşi pe circumscripţii uninominale, care ulterior (la 23 mai 1991) a decis schimbarea denumirii statului “R.S.S. Moldova” în “Republica Moldova” şi respectiv, a “Sovietului Suprem” — în “Parlamentul Republicii Moldova”. La 12 octombrie 1993, în scopul creării unui Parlament profesionist pe bază de pluripartitism, Parlamentul de legislatura a XII-a s-a autodizolvat, stabilind pentru data de 27 februarie 1994 alegeri anticipate în Parlament, în baza unei noi legi privind alegerea legislativului.

Începînd cu anul 1994, Parlamentul funcţionează pe bază permanentă, calitatea de deputat fiind incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii retribuite, cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice. Alegerile parlamentare din 27 februarie 1994 s-au organizat în baza unei Legi special adoptate, iar ulterior, reglementările privind alegerea organelor puterii de stat şi desfăşurarea referendumurilor au fost concentrate într-un singur document — Codul electoral, adoptat 21 noiembrie 1997.

Conform legislaţiei electorale, începînd cu anul 1994, alegerile parlamentare se desfăşoară în baza sistemului proporţional, întreg teritoriul ţării constituind o circumscripţie electorală, în care se aleg cei 101 deputaţi. Alegerile se desfăşoară în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului precedent. Rezultatele alegerilor parlamentare sînt confirmate de Curtea Constituţională a Republicii Moldova.

Mandatul Parlamentului se prelungeşte pînă la întrunirea legală a noii componenţe. Parlamentul poate fi dizolvat înainte de termen:

 1. în cazul imposibilităţii formării Guvernului (în termen de 45 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învenstitură) sau al blocării procedurii de adoptare a legilor timp de 3 luni;
 2. dacă nu reuşeşete să aleagă Preşedintele Republicii Moldova.
În cazul survenirii circumstanţelor menţionate mai sus, se organizează alegeri parlamentare anticipate.
Constituţia Republicii Moldova (extras)
cu modificările introduse prin Legea Nr. 344-XV din 25.07.2003

Codul electoral al Republicii Moldova
cu modificările introduse prin Legea Nr. 36 din 09.04.2015

Legea despre statutul deputatului în Parlament
cu modificările introduse prin Legea Nr. 84 din 29.05.2014

Codul contravenţional (extras)
adoptat prin Legea Nr. 36 din 09.04.2015