e-democracy.md

Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT”

Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT” este o organizaţie obştească, neguvernamentală, nonprofit şi neafiliată politic înregistrată în ianuarie 2000 şi atestată drept organizaţie de utilitate publică. ADEPT este un centru independent, de analiză şi consultanţă privind procesul decizional, politic, electoral şi social-economic din Republica Moldova şi din regiune. Misiunea ADEPT constă în promovarea valorilor democratice şi sprijinirea participării active a cetăţenilor la viaţa publică.
Prezentare ADEPT

Ambiţii mari, capacităţi reduse: rezultatele monitorizării intermediare a implementării foii de parcurs a reformelor prioritare

Ambiţii mari, capacităţi reduse: rezultatele monitorizării intermediare a implementării foii de parcurs a reformelor prioritare

decembrie 2017 | 

La 1 decembrie 2017, în cadrul unui eveniment public, a fost prezentat raportul intermediar de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare a Guvernului şi Parlamentului. Raportul intermediar de monitorizare include perioada din momentul semnării documentului pe 5 iulie 2017, până pe 22 noiembrie 2017[]

Proiecte în derulare

Sporirea controlului public asupra integrităţii persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică (anul IV)
august 2017 – mai 2018
Scopul proiectului: intensificarea controlului public asupra integrităţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi sporirea eficienţei mecanismului de control a declaraţiilor de avere şi interese ale demnitarilor[]
SCORE Moldova: Consolidarea coeziunii sociale şi a reconcilierii
noiembrie 2016 – februarie 2018
Scopul proiectului: identificarea soluţiilor pentru consolidarea relaţiilor sociale şi depăşirea clivajelor într-o societate post-conflictuală[]
Observarea realizării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare a Guvernului RM (iulie-decembrie 2017)
august 2017 – ianuarie 2018

Activităţi

A fost lansată aplicaţia de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului şi Parlamentului
octombrie 2017
La 13 octombrie 2017 a fost lansată platforma interactivă de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare pentru semestrul II, 2017[]


Diplome de participare înmânate audienţilor Şcolii Tânărului Lider Politic, ediţia XV
aprilie 2017
La 27 aprilie 2017 Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a organizat ultima şedinţă a Şcolii Tânărului Lider Politic (ŞTLP), ediţia XV-a[]


Absolvenţii ŞTLP propun soluţii de implicare a tinerilor în reformarea instituţiilor publice
aprilie 2017