Alegerile parlamentare din 2019 în Republica Moldova - alegeri.md
 e-democracy.md

Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT”

Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT” este o organizaţie obştească, neguvernamentală, nonprofit şi neafiliată politic înregistrată în ianuarie 2000 şi atestată drept organizaţie de utilitate publică. ADEPT este un centru independent, de analiză şi consultanţă privind procesul decizional, politic, electoral şi social-economic din Republica Moldova şi din regiune. Misiunea ADEPT constă în promovarea valorilor democratice şi sprijinirea participării active a cetăţenilor la viaţa publică.
Prezentare ADEPT

Alegeri noi ale primarului general al municipiului Chişinău din 20 mai 2018

Alegeri noi ale primarului general al municipiului Chişinău din 20 mai 2018

mai 2018

Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a lansat pagina web dedicată alegerilor noi ale primarului general al municipiului Chişinău din 20 mai 2018 — www.alegeri.md. Pagina web oferă cea mai amplă informaţie în limbile română şi rusă despre alegerile noi din mun. Chişinău, precum şi despre scrutinele electorale anterioare[]

Proiecte în derulare

Adecvarea platformei alegeri.md la noul sistem electoral mixt
iunie 2018 – mai 2019
Scopul proiectului: asistarea informaţională complexă şi imparţială a tuturor actorilor şi subiecţilor electorali prin crearea unei platforme informaţionale noi, adaptate la noul sistem electoral[]
Servicii publice eficiente la nivel local
iunie 2018 – mai 2019
Scopul proiectului: de a oferi cetăţenilor şi părţilor interesate de la nivel local, naţional şi internaţional instrumente eficiente pentru verificarea performanţei oficialilor locali aleşi în prestarea serviciilor comunitare de utilitate publică în Republica Moldova[]
Creşterea gradului de conştientizare a alegătorilor moldoveni din diasporă prin informare despre alegerile parlamentare 2019
decembrie 2018 – aprilie 2019

Activităţi

Reforme cu jumătate de măsură? Circa jumătate din acţiunile prevăzute de Foaia de parcurs privind agenda de reforme prioritare au fost realizate
februarie 2018 | 
La 1 februarie 2018 a fost prezentat raportul final de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare a Guvernului şi Parlamentului[]


Ambiţii mari, capacităţi reduse: rezultatele monitorizării intermediare a implementării foii de parcurs a reformelor prioritare
decembrie 2017 | 
La 1 decembrie 2017, în cadrul unui eveniment public, a fost prezentat raportul intermediar de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare a Guvernului şi Parlamentului[]


A fost lansată aplicaţia de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului şi Parlamentului
octombrie 2017