e-democracy.md

Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT”

Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT” este o organizaţie obştească, neguvernamentală, nonprofit şi neafiliată politic înregistrată în ianuarie 2000 şi atestată drept organizaţie de utilitate publică. ADEPT este un centru independent, de analiză şi consultanţă privind procesul decizional, politic, electoral şi social-economic din Republica Moldova şi din regiune. Misiunea ADEPT constă în promovarea valorilor democratice şi sprijinirea participării active a cetăţenilor la viaţa publică.
Prezentare ADEPT

Reforme cu jumătate de măsură? Circa jumătate din acţiunile prevăzute de Foaia de parcurs privind agenda de reforme prioritare au fost realizate

Reforme cu jumătate de măsură? Circa jumătate din acţiunile prevăzute de Foaia de parcurs privind agenda de reforme prioritare au fost realizate

februarie 2018 | 

La 1 februarie 2018 a fost prezentat raportul final de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare a Guvernului şi Parlamentului. Potrivit experţilor, circa jumătate din acţiunile prevăzute de Foaia de parcurs a reformelor prioritare au fost realizate, cu un nivel de realizare de 55%[]Raportul final de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare

Proiecte în derulare

Sporirea controlului public asupra integrităţii persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică (anul IV)
august 2017 – mai 2018
Scopul proiectului: intensificarea controlului public asupra integrităţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi sporirea eficienţei mecanismului de control a declaraţiilor de avere şi interese ale demnitarilor[]

Proiecte implementate

SCORE Moldova: Consolidarea coeziunii sociale şi a reconcilierii
noiembrie 2016 – februarie 2018
Scopul proiectului: identificarea soluţiilor pentru consolidarea relaţiilor sociale şi depăşirea clivajelor într-o societate post-conflictuală[]
Observarea realizării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare a Guvernului RM (iulie-decembrie 2017)
august 2017 – ianuarie 2018

Activităţi

Ambiţii mari, capacităţi reduse: rezultatele monitorizării intermediare a implementării foii de parcurs a reformelor prioritare
decembrie 2017 | 
La 1 decembrie 2017, în cadrul unui eveniment public, a fost prezentat raportul intermediar de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare a Guvernului şi Parlamentului[]


A fost lansată aplicaţia de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului şi Parlamentului
octombrie 2017
La 13 octombrie 2017 a fost lansată platforma interactivă de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare pentru semestrul II, 2017[]


Diplome de participare înmânate audienţilor Şcolii Tânărului Lider Politic, ediţia XV
aprilie 2017