e-democracy.md

Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT”

Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT” este o organizaţie obştească, neguvernamentală, nonprofit şi neafiliată politic înregistrată în ianuarie 2000 şi atestată drept organizaţie de utilitate publică. ADEPT este un centru independent, de analiză şi consultanţă privind procesul decizional, politic, electoral şi social-economic din Republica Moldova şi din regiune. Misiunea ADEPT constă în promovarea valorilor democratice şi sprijinirea participării active a cetăţenilor la viaţa publică.
Prezentare ADEPT

Conferinţa de presă “Declaraţia de avere — test de integritate”

Conferinţa de presă “Declaraţia de avere — test de integritate”

iulie 2016 | 

Pe 18 iulie 2016, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a prezentat în cadrul unei conferinţe de presă rezultatele monitorizării corectitudinii completării de către demnitarii publici a declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate pentru anul 2014. Acestea constată mai multe nereguli admise de către demnitari în completarea declaraţiilor[]avere.md — venituri, proprietăţi şi interese declarate de persoane publice

Proiecte în derulare

Informarea cetăţenilor despre activitatea partidelor politice în preajma alegerilor prezidenţiale din 2016
august–decembrie 2016
Scopul proiectului: de a contribui la informarea corectă a cetăţenilor despre activităţile partidelor politice şi despre integritatea liderilor politici[]
Sporirea controlului public asupra integrităţii persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică
martie 2014 – decembrie 2016
Scopul proiectului: intensificarea controlului public asupra integrităţii persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică şi sporirea eficienţei mecanismului de control şi verificare a declaraţiilor privind veniturile, proprietăţile şi interesele demnitarilor[]
Sporirea gradului de conştientizare a alegătorilor prin informare despre alegerile prezidenţiale din 2016
iulie–noiembrie 2016
Scopul proiectului: de a contribui la desfăşurarea unor alegeri prezidenţiale libere şi corecte în Republica Moldova, prin informarea cetăţenilor despre procesul electoral şi despre profilul concurenţilor electorali[]

Activităţi

Raportul intermediar de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare
iulie 2016 | 
La 6 iulie 2016, în cadrul unei mese rotunde, ADEPT, Expert-Grup şi CRJM au prezentat raportul intermediar de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare[]


Lansarea Raportului Euromonitor nr. 36, perioada august–decembrie 2015
ianuarie 2016 | 
Pe 27 ianuarie 2016, Expert-Grup şi ADEPT au prezentat rezultatele exerciţiului de monitorizare a implementării Acordului de Asociere Moldova-UE în perioada august-decembrie 2015[]


Comunicat de presă: Erori admise de CNI în prelucrarea declaraţiilor de venit şi interese
noiembrie 2015