e-democracy.md

Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT”

Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT” este o organizaţie obştească, neguvernamentală, nonprofit şi neafiliată politic înregistrată în ianuarie 2000 şi atestată drept organizaţie de utilitate publică. ADEPT este un centru independent, de analiză şi consultanţă privind procesul decizional, politic, electoral şi social-economic din Republica Moldova şi din regiune. Misiunea ADEPT constă în promovarea valorilor democratice şi sprijinirea participării active a cetăţenilor la viaţa publică.
Prezentare ADEPT

Raportul final de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare

Raportul final de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare

septembrie 2016 | 

La 16 septembrie 2016, în cadrul unei mese rotunde, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT, Centrul Analitic Independent “Expert-Grup” şi Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) au prezentat raportul final de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE[]Raportul de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare (martie-august 2016)

Proiecte în derulare

Şcoala Tânărului Lider Politic, ediţia XV
septembrie 2016 – aprilie 2017
Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT anunţă un concurs de selectare a audienţilor pentru ediţia 2016–2017 a Şcolii Tânărului Lider Politic. Dosarul va fi prezentat prin e-mail, fax sau personal la sediul ADEPT până la data de 23 septembrie 2016, ora 19:00[]
Informarea cetăţenilor despre activitatea partidelor politice în preajma alegerilor prezidenţiale din 2016
august–decembrie 2016
Scopul proiectului: de a contribui la informarea corectă a cetăţenilor despre activităţile partidelor politice şi despre integritatea liderilor politici[]
Sporirea controlului public asupra integrităţii persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică
martie 2014 – decembrie 2016
Scopul proiectului: intensificarea controlului public asupra integrităţii persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică şi sporirea eficienţei mecanismului de control şi verificare a declaraţiilor privind veniturile, proprietăţile şi interesele demnitarilor[]

Activităţi

Conferinţa de presă “Declaraţia de avere — test de integritate”
iulie 2016 | 
Pe 18 iulie 2016, Asociaţia ADEPT a prezentat în cadrul unei conferinţe de presă rezultatele monitorizării corectitudinii completării de către demnitarii publici a declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate pentru anul 2014[]


Raportul intermediar de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare
iulie 2016 | 
La 6 iulie 2016, în cadrul unei mese rotunde, ADEPT, Expert-Grup şi CRJM au prezentat raportul intermediar de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare[]


Lansarea Raportului Euromonitor nr. 36, perioada august–decembrie 2015
ianuarie 2016 |