e-democracy.md

Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT”

Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT” este o organizaţie obştească, neguvernamentală, nonprofit şi neafiliată politic înregistrată în ianuarie 2000 şi atestată drept organizaţie de utilitate publică. ADEPT este un centru independent, de analiză şi consultanţă privind procesul decizional, politic, electoral şi social-economic din Republica Moldova şi din regiune. Misiunea ADEPT constă în promovarea valorilor democratice şi sprijinirea participării active a cetăţenilor la viaţa publică.
Prezentare ADEPT

Alegeri noi ale primarului general al municipiului Chişinău din 20 mai 2018

Alegeri noi ale primarului general al municipiului Chişinău din 20 mai 2018

mai 2018

Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a lansat pagina web dedicată alegerilor noi ale primarului general al municipiului Chişinău din 20 mai 2018 — www.alegeri.md. Pagina web oferă cea mai amplă informaţie în limbile română şi rusă despre alegerile noi din mun. Chişinău, precum şi despre scrutinele electorale anterioare[]

Proiecte în derulare

Coaliţia Alegeri Libere şi Corecte 2018
aprilie 2018 – ianuarie 2019
Scopul proiectului: de a contribui la o competiţie electorală deschisă şi corectă prin asigurarea unui dialog eficient pe subiecte electorale între societatea civilă, administraţia publică şi cetăţeni[]
Creşterea gradului de informare a cetăţenilor moldoveni din diaspora despre alegerile parlamentare 2018
aprilie–noiembrie 2018
Scopul proiectului: de a spori gradul de informare şi cunoştinţe despre procedurile electorale dar şi de a sensibiliza cetăţenii moldoveni din diasporă pentru exercitarea unui vot conştient în ziua alegerilor parlamentare din 2018[]

Proiecte implementate

Sporirea controlului public asupra integrităţii persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică (anul IV)
august 2017 – mai 2018

Activităţi

Reforme cu jumătate de măsură? Circa jumătate din acţiunile prevăzute de Foaia de parcurs privind agenda de reforme prioritare au fost realizate
februarie 2018 | 
La 1 februarie 2018 a fost prezentat raportul final de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare a Guvernului şi Parlamentului[]


Ambiţii mari, capacităţi reduse: rezultatele monitorizării intermediare a implementării foii de parcurs a reformelor prioritare
decembrie 2017 | 
La 1 decembrie 2017, în cadrul unui eveniment public, a fost prezentat raportul intermediar de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare a Guvernului şi Parlamentului[]


A fost lansată aplicaţia de monitorizare a agendei de reforme prioritare a Guvernului şi Parlamentului
octombrie 2017