e-democracy.md

Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT”

Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT” este o organizaţie obştească, neguvernamentală, nonprofit şi neafiliată politic înregistrată în ianuarie 2000 şi atestată drept organizaţie de utilitate publică. ADEPT este un centru independent, de analiză şi consultanţă privind procesul decizional, politic, electoral şi social-economic din Republica Moldova şi din regiune. Misiunea ADEPT constă în promovarea valorilor democratice şi sprijinirea participării active a cetăţenilor la viaţa publică.
Prezentare ADEPT

Şedinţa de lansare a Şcolii Tânărului Lider Politic, ediţia 2016–2017

Şedinţa de lansare a Şcolii Tânărului Lider Politic, ediţia 2016–2017

octombrie 2016

La 13 octombrie 2016, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a lansat cea de-a XV-a ediţie a Şcolii Tânărului Lider Politic (ŞTLP). La şedinţa festivă au participat cei 39 de audienţi ai şcolii — reprezentanţi ai organizaţiilor de tineret din 9 partide politice şi tineri neafiliaţi politic care au fost selectaţi în baza unui concurs anunţat public[]

Proiecte în derulare

Şcoala Tânărului Lider Politic, ediţia XV
septembrie 2016 – aprilie 2017
Scopul proiectului: de a contribui la modernizarea politică a Republicii Moldova prin formarea şi responsabilizarea unei noi generaţii de lideri politici[]

Proiecte implementate

Sporirea controlului public asupra integrităţii persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică
martie 2014 – martie 2017
Scopul proiectului: intensificarea controlului public asupra integrităţii persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică şi sporirea eficienţei mecanismului de control şi verificare a declaraţiilor privind veniturile, proprietăţile şi interesele demnitarilor[]
Informarea cetăţenilor despre activitatea partidelor politice în preajma alegerilor prezidenţiale din 2016
august–decembrie 2016

Şcoala Tânărului Lider Politic

Viziunea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova asupra momentului politic
Vladimir Voronin, deputat, preşedintele PCRM[]
30 martie 2017, 18:00

Activităţi

Platformele alegeri.md şi partide.md — în suportul alegătorilor. Corect, imparţial, cuprinzător
octombrie 2016 | 
La 11 octombrie 2016, în cadrul unei conferinţe de presă, ADEPT a lansat pagina web dedicată alegerilor prezidenţiale din 30 octombrie 2016 — alegeri.md, dar şi versiunea actualizată a platformei dedicate partidelor politice din Republica Moldova — partide.md[]


Raportul final de monitorizare a implementării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare
septembrie 2016 |