e-democracy.md

Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT”

Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT” este o organizaţie obştească, neguvernamentală, nonprofit şi neafiliată politic înregistrată în ianuarie 2000 şi atestată drept organizaţie de utilitate publică. ADEPT este un centru independent, de analiză şi consultanţă privind procesul decizional, politic, electoral şi social-economic din Republica Moldova şi din regiune. Misiunea ADEPT constă în promovarea valorilor democratice şi sprijinirea participării active a cetăţenilor la viaţa publică.
Prezentare ADEPT

Diplome de participare înmânate audienţilor Şcolii Tânărului Lider Politic, ediţia XV

Diplome de participare înmânate audienţilor Şcolii Tânărului Lider Politic, ediţia XV

aprilie 2017

La 27 aprilie 2017 Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a organizat ultima şedinţă a Şcolii Tânărului Lider Politic (ŞTLP), ediţia XV-a. În cadrul evenimentului Igor Boţan, directorul executiv al Asociaţiei ADEPT, a înmânat diplomele de participare celor peste 30 de audienţi care au frecventat cele 22 de şedinţe ale ŞTLP desfăşurate săptămânal în perioada octombrie 2016 – aprilie 2017[]

Proiecte implementate

Şcoala Tânărului Lider Politic, ediţia XV
septembrie 2016 – aprilie 2017
Scopul proiectului: de a contribui la modernizarea politică a Republicii Moldova prin formarea şi responsabilizarea unei noi generaţii de lideri politici[]
Sporirea controlului public asupra integrităţii persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică
martie 2014 – martie 2017
Scopul proiectului: intensificarea controlului public asupra integrităţii persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică şi sporirea eficienţei mecanismului de control şi verificare a declaraţiilor privind veniturile, proprietăţile şi interesele demnitarilor[]
Informarea cetăţenilor despre activitatea partidelor politice în preajma alegerilor prezidenţiale din 2016
august–decembrie 2016

Activităţi

Absolvenţii ŞTLP propun soluţii de implicare a tinerilor în reformarea instituţiilor publice
aprilie 2017
La 12 aprilie 2017 Asociaţia ADEPT a organizat o masă rotundă cu genericul “Căile de modernizare a Republicii Moldova: cum implicăm tinerii în procesul de reformare a instituţiilor publice”[]


Şedinţa de lansare a Şcolii Tânărului Lider Politic, ediţia 2016–2017
octombrie 2016
La 13 octombrie 2016 Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a lansat cea de-a XV-a ediţie a Şcolii Tânărului Lider Politic (ŞTLP). La şedinţa festivă au participat cei 39 de audienţi ai şcolii[]


Platformele alegeri.md şi partide.md — în suportul alegătorilor. Corect, imparţial, cuprinzător
octombrie 2016 |