Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPT

Publicaţii elaborate de Asociaţia ADEPT

2015

Revista de analiză şi sinteză “Guvernare şi Democraţie”
decembrie 2015Revista de analiză şi sinteză “Guvernare şi Democraţie”Revista de analiză şi sinteză “Guvernare şi Democraţie” este un produs al Asociaţiei pentru Democraţie Participativă ADEPT lansat în anul 2008 şi adresat publicului larg, factorilor de decizie, organizaţiilor internaţionale, ONG-urilor etc. Scopul acestei reviste este să contribuie la sporirea transparenţei actului de guvernare şi a informării asupra evoluţiilor social-politice majore din Republica Moldova[]


Republica Moldova în cadrul Politicii Europene de Vecinătate: 2005–2014
iunie 2015Raportul de progres prezintă o analiză a modului în care autorităţile moldovene au atins obiectivele trasate în vederea apropierii politice, economice şi instituţionale de Uniunea Europeană[]2014

Comisia Naţională de Integritate la doi ani de activitate: Aşteptări şi realizări
noiembrie 2014Studiul evaluează care sunt succesele şi dificultăţile întimpinate de către Comisia Naţională de Integritate la 2 ani de activitate. Evaluarea elucidează aspectele legale care reglementează domeniul declarării veniturilor şi intereselor în Moldova, care sunt responsabilităţile şi performanţa CNI în perioada 2012–2014[]


Prevederile Acordului de Asociere Republica Moldova — Uniunea Europeană
iulie 2014Prevederile Acordului de Asociere Republica Moldova — Uniunea EuropeanăPrezentul ghid a fost alcătuit în calitate de suport pentru înţelegerea prevederilor şi eventualelor consecinţe ale asocierii Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Ghidul încearcă să răspundă şi la un şir de întrebări referitoare la problemele generate de contextul intern şi regional, probleme care au însoţit şi vor continua să influenţeze procesul de asociere[]


Asigurarea securităţii energetice a Republicii Moldova: Oportunităţi interne şi externe
mai 2014Studiul cuprinde o analiză a situaţiei din domeniul energetic din Republica Moldova, direcţiile de analiză fiind: Analiza evoluţia situaţiei din sectorul gazelor naturale, energiei electrice şi energiei regenerabile / eficienţei energetice; Analiza cadrului legal şi instituţional din industria energetică autohtonă, precum şi accesului RM la instrumente instituţionale internaţionale din acest domeniu[]


Raport de evaluare a implementării Planului de Acţiuni pentru o Guvernare Deschisă 2012–2013
martie 2014Raportul dat este un element esenţial a efortului societăţii civile de a contribui la responsabilizarea instituţiilor publice prin monitorizarea şi evaluarea acţiunilor de implementare a planurilor de constituire a unei guvernări deschise şi de realizare a angajamentelor Republicii Moldova asumate în cadrul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă[]


Gestionarea Fondului de Rezervă al Guvernului Republicii Moldova în 2013
februarie 2014Raportul de monitorizare a gestionării Fondului de Rezervă în anul 2013 a fost elaborat şi în scopul evaluării practicilor existente şi asigurarea accesului la informaţia privind utilizarea mijloacelor Fondului de rezervă, cât şi pentru sensibilizarea opiniei publice şi intensificarea controlului asupra utilizării banilor publici[]


Transparenţa decizională în activitatea autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate: ianuarie-decembrie 2013
februarie 2014Scopul acestui studiu elaborat de ADEPT este de a evalua gradul de aplicare a principiilor transparenţei decizionale de către autorităţile administraţiei publice centrale în anul 2013. Evaluarea este elaborată în baza monitorizării zilnice a paginilor web oficiale a 23 de autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate[]


Transparenţa decizională în activitatea Parlamentului: aplicabilitate şi progrese
ianuarie 2014Scopul prezentului studiu constă în evaluarea nivelului actual al transparenţei în procesul decizional parlamentar, obiectivele fiind următoarele: analiza şi evaluarea evoluţiilor cadrului legal şi instituţional menit să asigure transparenţa în procesul decizional parlamentar; analiza şi evaluarea evoluţiilor procesului de implementare a prevederilor legale privind transparenţa lucrărilor[]2013

Gestionarea Fondului de Rezervă al Guvernului Republicii Moldova în prima jumătate a anului 2013
noiembrie 2013Raportul de monitorizare a gestionării Fondului de Rezervă în prima jumătate a anului 2013 a fost elaborat în scopul evaluării practicilor existente şi asigurarea accesului la informaţia privind utilizarea mijloacelor Fondului de rezervă cît şi pentru sensibilizarea opiniei publice şi intensificarea controlului asupra utilizării banilor publici[]


Raport de evaluare a procesului de deschidere a datelor guvernamentale cu caracter public în anul 2012
octombrie 2013Raportul este o primă încercare de analiză a modalităţilor de distribuire/deschidere a datelor cu caracter public în Republica Moldova, inclusiv a gradului lor de accesibilitate şi a utilităţii datelor pentru societatea civilă şi mass-media în procesul de abordare a subiectelor de interes public[]


Transparenţa decizională în activitatea Parlamentului: prevederi legale, aplicabilitate şi aplicare
septembrie 2013Scopul prezentului studiu constă în evaluarea nivelului actual al transparenţei în procesul decizional parlamentar[]


Gestionarea Fondului de Rezervă al Guvernului Republicii Moldova
iulie 2013Scopul prezentului studiu este de a elucida, pe exemplul Fondului de Rezervă al Guvernului, unele aspecte de management al finanţelor publice, care pot fi perfecţionate începând cu partea conceptuală, stipulată în legislaţia corespunzătoare, şi până la executarea în practică a prevederilor acesteia[]


Raport de evaluare a implementării Planului de Acţiuni pentru o Guvernare Deschisă în anul 2012
iulie 2013Raportul oferă o radiografie complexă a procesului de implementare a Planului de Acţiuni pentru o Guvernare Deschisă în vederea evaluării gradului de realizare a activităţilor planificate şi respectiv a angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă[]


Serviciile publice de gospodărie comunală în municipii şi centre raionale
iunie 2013Serviciile publice de gospodărie comunală în municipii şi centre raionaleAsociaţia pentru Democraţie Participativă (ADEPT) şi-a propus să studieze, în premieră pentru Republica Moldova, performanţa administraţiilor publice locale şi să ofere o descriere comparativă a calităţii şi a costurilor la serviciile comunitare de utilitate publică furnizate în 17 oraşe — centre raionale din ţară[]2012

Instituţia avocatului parlamentar în Republica Moldova: realităţi şi perspective
martie 2012Scopul studiului este de a analiza problemele existente în asigurarea independenţei şi eficienţei instituţiei avocaţilor parlamentari şi de a propune recomandări de politici clare pentru îmbunătăţirea situaţiei în domeniu[]


Activitatea Parlamentului Republicii Moldova în anul 2011
ianuarie 2012Raportul este elaborat cu scopul de a prezenta o viziune externă şi independentă despre primul an de activitate a Parlamentului de legislatura a XIX, ales în rezultatul alegerilor anticipate din 28 noiembrie 2010[]2011

Proceduri eficiente de influenţare a procesului legislativ din Republica Moldova
septembrie 2011Proceduri eficiente de influenţare a procesului legislativ din Republica MoldovaGhidul de faţă are menirea de a propune tuturor celor interesaţi de procesul legislativ şi activitatea parlamentară atât evaluări teoretice ale legislaţiei şi reglementărilor în domeniu, cât şi analiza practicilor de aplicare a reglementărilor[]


Raport final de monitorizare a respectării transparenţei decizionale
februarie 2011Raportul expune rezultatele monitorizării zilnice a paginilor web ale 24 autorităţi publice centrale de specialitate, în vederea relevării gradului de implementare de către autorităţi a prevederilor Legii Nr. 239-XVI din 13.11.2008 cu privire la transparenţa în procesul decizional[]2010

Raportul nr.2 de monitorizare a transparenţei decizionale în cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice
octombrie 2010Raportul expune rezultatele monitorizării pe parcursul lunilor iulie-septembrie 2010 a respectării de către 24 autorităţi publice centrale (ministere şi alte organe centrale de specialitate) a prevederilor Legii Nr. 239-XVI[]


Raportul nr.1 de monitorizare a transparenţei decizionale în cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice
iulie 2010Raportul expune rezultatele monitorizării pe parcursul lunilor aprilie-iunie 2010 a respectării de către 24 autorităţi publice centrale (ministere şi alte organe centrale de specialitate) a prevederilor Legii Nr. 239-XVI din 13.11.2008[]


Votarea peste hotare: practici internaţionale şi recomandări pentru Republica Moldova
iulie 2010Studiul elaborat de experţii ADEPT expune principiile de bază care stau la baza exercitării dreptului de vot peste hotare şi prezintă sintetic experienţa internaţională privind votarea peste hotare (aspecte legale, procedurale şi administrative, modalităţile de vot etc.)[]


Recomandările instituţiilor internaţionale vizând legislaţia şi procedurile electorale în Republica Moldova
mai 2010Studiul elaborat de experţii ADEPT analizează situaţia la capitolul preluării recomandărilor de perfecţionare a cadrului legislativ electoral, prezentate anterior în atenţia autorităţilor Republicii Moldova de către organismele internaţionale şi instituţiile specializate ale acestora[]


Policy Briefs
martie 2010Prezintă analize de politici publice şi formulează recomandări pentru îmbunătăţirea lor[]2009

Eficienţa politicilor şi acţiunilor anticorupţie în contextul Planului de Acţiuni UE-RM
octombrie 2009Eficienţa politicilor şi acţiunilor anticorupţie în contextul Planului de Acţiuni UE-RMLucrarea oferă o evaluare a stării de fapt în domeniul luptei anticorupţie, pînă la semnarea Planului de Acţiuni UE-RM şi pe parcursul aplicării acestuia, constată realizările şi deficienţele în implementarea obiectivului anticorupţional al Planului de Acţiuni, analizează problemele sistemice care zădărnicesc respectarea angajamentelor internaţionale asumate de Republica Moldova[]


Contextul electoral 2009
octombrie 2009Contextul electoral 2009Lucrarea vine să ofere o sinteză succintă a evoluţiilor electorale din 2009, evidenţiind problemele care au generat conflicte şi au condus la destabilizarea situaţiei politice din Republica Moldova. Autorii efectuează şi o analiză a legislaţiei electorale şi a celei cu privire la partidele politice şi mass-media, identificînd lacunele şi deficienţele în aplicarea acesteia[]


Priorităţi de guvernare 2009
septembrie 2009Priorităţi de guvernare 2009Culegerea de studii cuprinde 12 studii cu tematici din domeniile economic, social, justiţie şi drepturile omului, realizate de 14 experţi independenţi şi coordonate de către ADEPT. Studiile din publicaţie conţin o analiză retrospectivă a evoluţiei acestor domenii în perioada 2001–2008, urmată de identificarea problemelor existente şi propun recomandări pentru depăşirea acestora şi pentru eficientizarea politicii respective[]


Reglementarea transnistreană: o soluţie europeană
mai 2009Reglementarea transnistreană: o soluţie europeanăStudiul oferă o descriere detaliată a evenimentelor de după conflictul militar din 1992 pînă în prezent şi analizează elementele-cheie în evoluţia procesului de reglementare transnistreană. La partea dedicată concluziilor şi recomandărilor sînt evidenţiate cauzele existenţei acestui “conflict îngheţat” pe parcursul a 17 ani, precum şi viziunea autorului privind soluţia acestuia, care trebuie să fie una “europeană”[]


Reforma justiţiei în contextul implementării Planului de Acţiuni UE-Moldova
mai 2009Reforma justiţiei în contextul implementării Planului de Acţiuni UE-MoldovaStudiul reprezintă o analiză a problemelor şi provocărilor cu care se confruntă sistemul judiciar moldovenesc. Lucrarea punctează punctele nevralgice în reforma justiţiei şi prezintă soluţii pentru depăşirea acestora, în special pentru fundamentarea principiului independenţei justiţiei[]2008

Evoluţia pluripartidismului pe teritoriul Republicii Moldova
decembrie 2008Evoluţia pluripartidismului pe teritoriul Republicii MoldovaPublicaţia vine să acopere golul existent în literatura de cercetare a istoriei partidelor politice din Republica Moldova şi totodată să contribuie la dezvoltarea culturii politice în Republica Moldova. Structurată pe 5 capitole, lucrarea face o analiză retrospectivă a evoluţiei sistemului de partide şi a sistemului electoral din Basarabia pe parcursul secolelor XIX-XX şi descrie principalele etape în constituirea şi dezvoltarea partidelor politice din Republica Moldova după declararea independenţei în 1991[]


Evoluţia libertăţilor mass-mediei în contextul implementării Planului de acţiuni UE — Republica Moldova
noiembrie 2008Evoluţia libertăţilor mass-mediei în contextul implementării Planului de acţiuni UE — Republica MoldovaStudiul reflectă principalele evenimente din perioada 2005–2008, analizează reglementările, evoluţiile şi problemele în domeniul audiovizualului, presei scrise şi accesului la informaţie. În concluziile studiului sînt prezentate restanţele Republicii Moldova la capitolele analizate, sînt formulate recomandări şi acţiuni ce trebuie urmate pentru lichidarea respectivelor restanţe[]


Moldova şi UE în contextul Politicii Europene de Vecinătate. Realizarea Planului de Acţiuni UE-Moldova (februarie 2005 – ianuarie 2008)
martie 2008Moldova şi UE în contextul Politicii Europene de Vecinătate. Realizarea Planului de Acţiuni UE-Moldova (februarie 2005 – ianuarie 2008)Publicaţia reflectă principalele evoluţii ale Politicii Europene de Vecinătate şi implicaţiile acestora asupra Republicii Moldova; prezintă o sinteză a monitorizării procesului de implementare a Planului de Acţiuni UE-Moldova în perioada februarie 2005 – ianuarie 2008; şi încearcă să anticipeze perspectivele pe termen scurt din relaţiile Moldovei cu UE[]2007

Evoluţii, tendinţe şi pronosticuri referitoare la piaţa muncii din Republica Moldova în apropierea acesteia de standardele UE
februarie 2007Broşură îşi propune să realizeze o succintă analiză a evoluţiilor din domeniul demografic şi a indicatorilor pieţei muncii în Republica Moldova din ultima perioadă, precum şi a tendinţelor şi implicaţiilor prezente sau viitoare ale acestor evoluţii în perspectiva de integrare europeană şi dezvoltării unei economii de piaţă consolidate[]2006

Provocările şi impedimentele participării femeilor în procesul public şi politic
decembrie 2006Provocările şi impedimentele participării femeilor în procesul public şi politicStudiul a fost elaborat pentru a măsura impactul paradigmei de gen în Moldova determinând cum femeile se identifică şi se poziţionează în spaţiul public şi cum apreciază şi plasează bărbaţii femeile în cadrul parteneriatelor politice. Un prim obiectiv propus a fost de a stabili care sunt, pe de o parte, provocările, iar pe de alta dificultăţile cu care se confruntă femeile şi care le împiedică să participe şi să se implice mai activ în funcţiile de decizie din viaţa publică la nivel local şi naţional[]


În ce măsură Politica Europeană de Vecinătate este o ofertă substanţială pentru Moldova?
august 2006Lucrarea urmăreşte să contribuie la dezbaterea dacă Politica Europeană de Vecinătate (PEV) este o ofertă substanţială pentru Moldova or dacă aceasta reprezintă mai degrabă un “sat potemkinist”. În acest scop, partea principală a studiului îşi construieşte demersul în trei secvenţe[]


Planul de acţiuni Uniunea Europeană — Republica Moldova
aprilie 2006Planul de acţiuni Uniunea Europeană — Republica MoldovaGhidul are drept scop familiarizarea publicul larg din RM cu conţinutul, modalităţile de implementare şi evaluare, tangenţele cu principalele programe şi politici naţionale şi rezultatele aşteptate ale Planului de Acţiuni. De asemenea ghidul analizează, în contextul mai larg al eforturilor de integrare europeană a RM, factorii care au dus la apariţia PA, precum şi perspectivele pe care le deschide acesta pentru realizarea aspiraţiilor europene ale RM[]2005

Alegeri 2005
decembrie 2005Alegeri 2005Publicaţia reflectă un şir de materiale relevante pentru o imagine de ansamblu asupra alegerilor parlamentare din 6 martie 2005, scrutin urmat de alegerea şefului statului. Rezultatele alegerilor, documentele elaborate şi făcute publice de către autorităţi determină în prezent actul de guvernare în perioada 2005–2009[]2004

Contextul preelectoral în Republica Moldova: Constatări şi recomandări
iunie 2004Contextul preelectoral în Republica Moldova: Constatări şi recomandăriEfectuarea studiului a fost prilejuită de apropierea alegerilor parlamentare programate pentru prima jumătate a anului 2005, avînd scopul de a prezenta o privire de ansamblu asupra procesului electoral şi a propune recomandări pentru suportul unor domenii specifice implementarea cărora ar putea fi utilă atît în perioada preelectorală, cît şi după alegeri[]2003

Tranziţia: retrospective şi perspective
decembrie 2003Tranziţia: retrospective şi perspectiveVolumul cuprinde o serie de studii descriptiv-analitice pe marginea unor probleme de importanţă maximă pentru Republica Moldova, aşa cum se prezintă acestea în retrospectivă, la etapa actuală şi în perspectivă. Publicaţia oferă posibilitatea de a examina procesul de tranziţie din Moldova prin optica unor experţi independenţi şi neafiliaţi politic şi se adresează în primul rînd reprezentanţilor aripilor tinere ale partidelor politice[]


Partide. Alegeri. Compromisuri.
decembrie 2003Partide. Alegeri. Compromisuri.Publicaţia include subiecte şi exerciţii practice abordate şi desfăşurate în cadrul Şcolii de vară “Arta compromisului”, la care au participat reprezentanţi ai aripelor tinere ale 10 partide politice din R. Moldova[]


Ghidul tînărului lider politic
decembrie 2003Ghidul tînărului lider politicPublicaţia este curriculum-ul “Şcolii tinerilor lideri politici”. Ea vizează următoarele teme academice care vor fi abordate pe parcursul a 27 de şedinţe. Publicaţia asigură suportul informaţional indispensabil viitorilor lideri de partid[]2002

Buletinul informativ “Vocea civică”
septembrie 2002Buletinul informativ “Vocea civică”O revistă bilunară de cultură civică adresată organizaţiilor neguvernamentale din Moldova, editată cu eforturile comune ale Asociaţiei pentru Democraţie Participativă “ADEPT” şi Centrului Naţional de Informare şi Asistenţă a ONG-urilor “CONTACT”. Scopul revistei este de a ridica nivelul de transparenţă al sectorului trei şi de a îmbunătăţi imaginea acestuia[]