Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTPublicaţii

Raport final de monitorizare a respectării transparenţei decizionale

||
februarie 2011

Raportul expune rezultatele monitorizării zilnice a paginilor web ale 24 autorităţi publice centrale de specialitate, în vederea relevării gradului de implementare de către autorităţi a prevederilor Legii Nr. 239-XVI din 13.11.2008 cu privire la transparenţa în procesul decizional şi ale Regulamentului cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, adoptat prin Hotărârea Guvernului Nr. 96 din 16.02.2010.

Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului “Fortificarea transparenţei procesului decizional în Republica Moldova”, implementat de Asociaţia pentru Democraţie Participativă cu susţinerea financiară a Fundaţiei Est-Europene.