Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTPublicaţii

Raportul nr.1 de monitorizare a transparenţei decizionale în cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice

||
iulie 2010

Raportul expune rezultatele monitorizării pe parcursul lunilor aprilie-iunie 2010 a respectării de către 24 autorităţi publice centrale (ministere şi alte organe centrale de specialitate) a prevederilor Legii Nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional şi a Regulamentului cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, adoptat prin Hotărârea Guvernului Nr. 96 din 16.02.2010.

Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului “Fortificarea transparenţei procesului decizional în Republica Moldova”, implementat de Asociaţia pentru Democraţie Participativă cu susţinerea financiară a Fundaţiei Est-Europene.