Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTProiecte

Consolidarea transparenţei decizionale în Republica Moldova

Perioada de implementare: martie 2010 – martie 2011
Finanţator: Fundaţia Est-Europeană Moldova
Scopul proiectului

Promovarea bunei guvernări prin sporirea capacităţilor autorităţilor publice de a lua decizii într-un mod transparent prin intermediul tehnologiilor informaţionale şi prin atragerea publicului în procesul de elaborare a deciziilor cu impact major asupra societăţii.

Obiectivele proiectului
Activităţi şi rezultate

În cadrul proiectului a fost creată o bază de date electronică pentru monitorizarea zilnică a activităţii a 24 autorităţi ale administraţiei publice centrale privind aplicarea şi respectarea legislaţiei privind transparenţa în procesul decizional. Ca urmare a monitorizării paginilor web a acestor instituţii, au fost elaborate trei rapoarte trimestriale de monitorizare a transparenţei decizionale, toate fiind discutate cu reprezentanţii instituţiilor monitorizate. De asemenea, au fost produse şi diseminate 10 comunicate de presă privind proiectele de decizii cu impact semnificativ pentru anumite categorii ale populaţiei şi au fost elaborate şi expediate către autorităţi 4 expertize ale proiectelor de decizii cu impact social major.

Produse

Raport final de monitorizare a transparenţei decizionale (aprilie – decembrie 2010)
14 februarie 2011 [PDF — 733 Kb]

Comunicat de presă despre proiectul de Lege “cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului”
9 februarie 2011 [PDF — 245 Kb]

Aviz la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii privind activitatea particulară de detectiv şi de pază
7 februarie 2011 [PDF — 370 Kb]

Opinie şi propuneri asupra proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(privind încetarea activităţii instanţelor judecătoreşti specializate: economice şi militare)
31 ianuarie 2011 [PDF — 380 Kb]

Comunicat de presă despre proiectul Hotărîrii Guvernului “cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul”
20 ianuarie 2010 [PDF — 247 Kb]

Comunicat de presă despre proiectul de Lege “privind semnătura electronică şi documentul electronic”, în redacţie nouă
20 decembrie 2010 [PDF — 254 Kb]

Comunicat de presă despre proiectul Hotărîrii Guvernului “cu privire la desfăşurarea comerţului în pieţe”
17 decembrie 2010 [PDF — 254 Kb]

Raport de monitorizare a respectării transparenţei decizionale (iulie – septembrie 2010)
20 octombrie 2010 [PDF — 474 Kb]

Comunicat de presă
20 octombrie 2010 [PDF — 218 Kb]

Comunicat de presă
13 septembrie 2010 [PDF — 248 Kb]

Aviz la proiectul Legii privind asigurarea şi restabilirea ordinii de drept
18 august 2010 [PDF — 329 Kb]

Raport de monitorizare a respectării transparenţei decizionale (aprilie – iunie 2010)
16 iulie 2010 [PDF — 581 Kb]

Concordanţa legislaţiei şi actelor departamentale în domeniul transparenţei decizionale
16 iulie 2010 [PDF — 633 Kb]

Comunicat de presă
16 iulie 2010 [PDF — 220 Kb]

Comunicat de presă privind funcţionalitatea paginii web, accesul la informaţie şi asigurarea transparenţei decizionale in activitatea Parlamentului
9 iulie 2010 [PDF — 235 Kb]

Comunicat de presă: ADEPT a lansat un proiect de monitorizare a transparenţei decizionale
17 mai 2010 [PDF — 249 Kb]