Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTProiecte

Proiecte implementate de ADEPT în anul 2015

Sporirea controlului public asupra integrităţii persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică (anul I–III)
martie 2014 – martie 2017 / Fundaţia Soros-Moldova
Scopul proiectului: intensificarea controlului public asupra integrităţii persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică şi sporirea eficienţei mecanismului de control şi verificare a declaraţiilor privind veniturile, proprietăţile şi interesele demnitarilor[]
Monitorizarea progresului Moldovei în implementarea Acordului de Asociere cu UE în 2015
februarie 2015 – ianuarie 2016 / Fundaţia Est-Europeană Moldova
Scopul proiectului: creşterea responsabilităţii guvernului privind realizarea agendei de integrare europeană prin informarea publicului despre modul de desfăşurare a procesului de asociere a Moldovei cu UE[]
Stimularea participării publicului în cadrul alegerilor generale locale din 2015 în Republica Moldova
aprilie–iulie 2015 / Ambasada SUA în Republica Moldova
Scopul proiectului: sporirea gradului de conştientizare a alegătorilor despre importanţa alegerilor generale locale 2015 şi participarea civică în guvernarea locală[]
Şcoala “Tânărul Lider Politic — promotor al valorilor europene”, ediţia XIV
decembrie 2014 – iunie 2015 / Black Sea Trust for Regional Cooperation (BST)
Scopul proiectului: de a contribui la modernizarea politică a Republicii Moldova prin formarea şi responsabilizarea unei noi generaţii de lideri politici[]
Relaţiile UE-Moldova: Monitorizarea progresului în cadrul Parteneriatului Estic în 2013–2014
martie 2013 – aprilie 2015 / Fundaţia Soros-Moldova
Scopul proiectului: valorificarea cadrului de dezbateri ce a fost creat în proiectele similare precedente şi de a asigura o informare şi o participare înaltă a publicului în dezbaterile legate de procesul de integrare europeană[]
Creşterea gradului de conştientizare a alegătorilor prin informare despre alegerea Guvernatorului Găgăuziei în 2015
februarie–aprilie 2015 / Misiunea OSCE în Moldova
Scopul proiectului: de a contribui la desfăşurarea unor alegeri libere şi corecte în Republica Moldova, prin informarea amplă şi obiectivă a cetăţenilor despre procesul electoral[]
Împuternicirea cetăţenilor pentru a monitoriza promisiunile politicienilor
ianuarie–martie 2015 / Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
Scopul proiectului: creşterea gradului de responsabilizare a oficialilor aleşi după alegerile parlamentare din 2014[]