Alegerile parlamentare din 2019 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTProiecte

Proiecte implementate de ADEPT în anul 2019

Adecvarea platformei alegeri.md la noul sistem electoral mixt
iunie 2018 – mai 2019 / Fundaţia Soros-Moldova
Scopul proiectului: asistarea informaţională complexă şi imparţială a tuturor actorilor şi subiecţilor electorali prin crearea unei platforme informaţionale noi, adaptate la noul sistem electoral[]
Servicii publice eficiente la nivel local
iunie 2018 – mai 2019 / Good Governance Fund
Scopul proiectului: de a oferi cetăţenilor şi părţilor interesate de la nivel local, naţional şi internaţional instrumente eficiente pentru verificarea performanţei oficialilor locali aleşi în prestarea serviciilor comunitare de utilitate publică în Republica Moldova[]
Creşterea gradului de conştientizare a alegătorilor moldoveni din diasporă prin informare despre alegerile parlamentare 2019
decembrie 2018 – aprilie 2019 / Asociaţia Promo-LEX; USAID Moldova
Scopul proiectului: de a spori gradul de informare şi cunoştinţe despre procedurile electorale dar şi de a sensibiliza cetăţenii moldoveni din diasporă pentru exercitarea unui vot conştient în ziua alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019[]
Promovarea votului informat şi conştient la alegerile parlamentare prin campania de monitorizare şi informare “Pentru un Parlament Curat 2018”
iunie 2018 – ianuarie 2019 / Fundaţia Soros-Moldova
Scopul proiectului: promovarea principiului integrităţii persoanelor cu funcţii publice şi informarea unui număr cât mai mare de cetăţeni despre problemele de integritate ale candidaţilor la alegerile parlamentare 2018[]
Coaliţia Alegeri Libere şi Corecte 2018
aprilie 2018 – ianuarie 2019 / Fundaţia Est-Europeană Moldova
Scopul proiectului: de a contribui la o competiţie electorală deschisă şi corectă prin asigurarea unui dialog eficient pe subiecte electorale între societatea civilă, administraţia publică şi cetăţeni[]