Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTProiecte

Proiecte implementate de ADEPT în anul 2012

Responsabilizarea oficialilor aleşi
iunie 2012 – decembrie 2014 / National Endowment for Democracy (NED)
Scopul proiectului: împuternicirea cetăţenilor pentru a monitoriza îndeplinirea promisiunilor electorale şi a celor făcute pe durata mandatului de către politicieni şi oficialii guvernamentali şi pentru a responsabiliza oficialii aleşi[]
Guvernul şi Parlamentul Deschis: creşterea transparenţei în procesul decizional prin participarea publică
octombrie 2012 – octombrie 2013 / Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în Republica Moldova
Scopul proiectului: creşterea gradului de transparenţă şi responsabilizare a Parlamentului şi Guvernului ca urmare a monitorizării proceselor decizionale şi încurajării elaborării participative a politicilor[]
Şcoala “Tânărul Lider Politic — promotor al valorilor europene”, ediţia XII
octombrie 2012 – iunie 2013 / Fundaţia Soros-Moldova
Scopul proiectului: de a contribui la modernizarea politică a Republicii Moldova şi consolidarea consensului naţional prin instruirea şi formarea unei noi generaţii de lideri politici şi ai societăţii civile conştienţi de importanţa vectorului de integrare europeană a ţării[]
Benchmarking pentru servicii publice eficiente în municipii şi oraşe
august 2012 – mai 2013 / Black Sea Trust for Regional Cooperation (BST)
Scopul proiectului: de a oferi cetăţenilor şi părţilor interesate de la nivel local, naţional şi internaţional instrumente eficiente pentru verificarea performanţei oficialilor locali aleşi în prestarea serviciilor comunitare de utilitate publică cost-eficiente în România, Republica Moldova şi Ucraina[]
Relaţiile UE-Moldova: Monitorizarea progresului în cadrul Politicii Europene de Vecinătate
ianuarie 2012 – februarie 2013 / Fundaţia Soros-Moldova
Scopul proiectului: îmbunătăţirea politicilor guvernamentale asociate procesului de integrare europeană şi creşterea gradului de informare/conştientizare a cetăţenilor asupra procesului de integrare europeană a Moldovei[]
Şcoala “Tânărul Lider Politic — promotor al valorilor europene”, ediţia XI
ianuarie–iunie 2012 / Fundaţia Soros-Moldova
Scopul proiectului: de a contribui la modernizarea politică a Republicii Moldova şi consolidarea consensului naţional prin instruirea şi formarea unei noi generaţii de lideri politici şi lideri ai societăţii civile[]
Şcoala Tânărului Lider Politic “Lideri pentru schimbare”, ediţia X
octombrie 2010 – iunie 2012 / Fundaţia Est-Europeană Moldova
Scopul proiectului: de a contribui la modernizarea politică a Republicii Moldova şi consolidarea consensului naţional prin instruirea şi formarea unei noi generaţii de lideri politici şi lideri ai societăţii civile[]
Relaţiile UE-Moldova: Monitorizarea progresului în cadrul Parteneriatului Estic
martie 2009 – aprilie 2012 / Fundaţia Soros-Moldova
Scopul proiectului: consolidarea cadrului de dezbateri publice asupra politicii de integrare europeană a Republicii Moldova, cadru ce a fost creat prin proiectele similare anterioare implementate de ADEPT şi Expert-Grup şi contribuirea la îmbunătăţirea politicilor guvernamentale asociate procesului de integrare europeană[]
Consolidarea transparenţei decizionale în Republica Moldova (II)
aprilie 2011 – ianuarie 2012 / Fundaţia Est-Europeană Moldova
Scopul proiectului: monitorizarea respectării de către autorităţile publice a principiilor transparenţei în procesul de luare a deciziilor, în modul stabilit de legislaţie[]
Responsabilizarea demnitarilor aleşi: mecanisme eficiente pentru eficientizarea monitorizării performanţelor membrilor Parlamentului
mai 2011 – ianuarie 2012 / National Endowment for Democracy (NED)
Scopul proiectului: creşterea nivelului de transparenţă şi responsabilitate a parlamentelor din Republica Moldova şi România, în timpul legislaturii curente[]