Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTProiecte

Benchmarking pentru servicii publice eficiente în municipii şi oraşe

Perioada de implementare: august 2012 – mai 2013
Finanţator: Black Sea Trust for Regional Cooperation (BST)
Organizaţia coordonatoare: Institutul pentru Politici Publice, Bucureşti
Partener: Institutul Ucrainean de Politici Publice, Kiev
Scopul proiectului

De a oferi cetăţenilor şi părţilor interesate de la nivel local, naţional şi internaţional instrumente eficiente pentru verificarea performanţei oficialilor locali aleşi în prestarea serviciilor comunitare de utilitate publică cost-eficiente în România, Republica Moldova şi Ucraina.

Obiectivele proiectului
Activităţi şi rezultate

În cadrul proiectului a fost organizat un atelier de lucru cu participarea funcţionarilor administraţiei publice locale (APL) din oraşele şi municipiile Moldovei pentru a dezvolta în mod participativ un mecanism de benchmarking a calităţii prestării serviciilor de utilitate publică. Acest instrument a fost ulterior testat în 17 oraşe centre raionale, rezultatele căruia au făcut subiectul unui raport de performanţă a prestării serviciilor municipale în Moldova. Raportul de performanţă a APL în furnizarea serviciilor de gospodărie comunală a fost lansat şi discutat cu factorii de decizie în cadrul unei mese rotunde, iar ulterior 500 copii ale raportului au fost distribuite autorităţilor publice locale şi centrale. Tot în cadrul proiectului, primarii oraşelor Soroca, Cimişlia şi Cahul au efectuat o vizită de studiu în România.

Produse