Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTProiecte

Proiecte implementate de ADEPT în anul 2013

Relaţiile UE-Moldova: Monitorizarea progresului în cadrul Parteneriatului Estic în 2013–2014
martie 2013 – aprilie 2015 / Fundaţia Soros-Moldova
Scopul proiectului: valorificarea cadrului de dezbateri ce a fost creat în proiectele similare precedente şi de a asigura o informare şi o participare înaltă a publicului în dezbaterile legate de procesul de integrare europeană[]
Responsabilizarea oficialilor aleşi
iunie 2012 – decembrie 2014 / National Endowment for Democracy (NED)
Scopul proiectului: împuternicirea cetăţenilor pentru a monitoriza îndeplinirea promisiunilor electorale şi a celor făcute pe durata mandatului de către politicieni şi oficialii guvernamentali şi pentru a responsabiliza oficialii aleşi[]
Şcoala “Tânărul Lider Politic — promotor al valorilor europene”, ediţia XIII
octombrie 2013 – iunie 2014 / Fundaţia Soros-Moldova
Scopul proiectului: de a contribui la modernizarea politică a Republicii Moldova şi consolidarea consensului naţional prin instruirea şi formarea unei noi generaţii de lideri politici şi ai societăţii civile conştienţi de importanţa vectorului de integrare europeană al ţării[]
Guvernare Deschisă pentru o societate informată şi activă
martie 2013 – februarie 2014 / Fundaţia Soros-Moldova
Scopul proiectului: consolidarea guvernării transparente, responsabile şi eficiente, prin perfecţionarea proceselor decizionale, participative şi de implicare socială orientate spre realizarea angajamentelor asumate în cadrul Parteneriatului Global pentru Guvernare Deschisă[]
Creşterea transparenţei şi controlului public asupra management-ului Fondului de Rezervă al Guvernului
ianuarie 2013 – ianuarie 2014 / Fundaţia Soros-Moldova
Scopul proiectului: sporirea nivelului de transparenţă şi eficienţă în gestionarea mijloacelor Fondului de Rezervă al Guvernului şi intensificarea controlului public asupra gestionării mijloacelor financiare publice din Fondul de rezervă al Guvernului[]
Guvernul şi Parlamentul Deschis: creşterea transparenţei în procesul decizional prin participarea publică
octombrie 2012 – octombrie 2013 / Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în Republica Moldova
Scopul proiectului: creşterea gradului de transparenţă şi responsabilizare a Parlamentului şi Guvernului ca urmare a monitorizării proceselor decizionale şi încurajării elaborării participative a politicilor[]
Şcoala “Tânărul Lider Politic — promotor al valorilor europene”, ediţia XII
octombrie 2012 – iunie 2013 / Fundaţia Soros-Moldova
Scopul proiectului: de a contribui la modernizarea politică a Republicii Moldova şi consolidarea consensului naţional prin instruirea şi formarea unei noi generaţii de lideri politici şi ai societăţii civile conştienţi de importanţa vectorului de integrare europeană a ţării[]
Benchmarking pentru servicii publice eficiente în municipii şi oraşe
august 2012 – mai 2013 / Black Sea Trust for Regional Cooperation (BST)
Scopul proiectului: de a oferi cetăţenilor şi părţilor interesate de la nivel local, naţional şi internaţional instrumente eficiente pentru verificarea performanţei oficialilor locali aleşi în prestarea serviciilor comunitare de utilitate publică cost-eficiente în România, Republica Moldova şi Ucraina[]
Relaţiile UE-Moldova: Monitorizarea progresului în cadrul Politicii Europene de Vecinătate
ianuarie 2012 – februarie 2013 / Fundaţia Soros-Moldova
Scopul proiectului: îmbunătăţirea politicilor guvernamentale asociate procesului de integrare europeană şi creşterea gradului de informare/conştientizare a cetăţenilor asupra procesului de integrare europeană a Moldovei[]