Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTProiecte

Proiecte implementate de ADEPT în anul 2017

Sporirea controlului public asupra integrităţii persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică (anul IV)
august 2017 – mai 2018 / Fundaţia Soros-Moldova
Scopul proiectului: intensificarea controlului public asupra integrităţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi sporirea eficienţei mecanismului de control a declaraţiilor de avere şi interese ale demnitarilor[]
SCORE Moldova: Consolidarea coeziunii sociale şi a reconcilierii
noiembrie 2016 – februarie 2018 / Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
Scopul proiectului: identificarea soluţiilor pentru consolidarea relaţiilor sociale şi depăşirea clivajelor într-o societate post-conflictuală[]
Observarea realizării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare a Guvernului RM (iulie-decembrie 2017)
august 2017 – ianuarie 2018 / Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID Moldova)
Scopul proiectului: să responsabilizeze Guvernul RM în implementarea reformelor urgente pentru dezvoltarea dinamică şi sustenabilă a Republicii Moldova[]
Şcoala Tânărului Lider Politic, ediţia XV
septembrie 2016 – aprilie 2017 / European Endowment for Democracy (EED)
Scopul proiectului: de a contribui la modernizarea politică a Republicii Moldova prin formarea şi responsabilizarea unei noi generaţii de lideri politici[]
Sporirea controlului public asupra integrităţii persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică (anul I–III)
martie 2014 – martie 2017 / Fundaţia Soros-Moldova
Scopul proiectului: intensificarea controlului public asupra integrităţii persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică şi sporirea eficienţei mecanismului de control şi verificare a declaraţiilor privind veniturile, proprietăţile şi interesele demnitarilor[]