Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTProiecte

Proiecte implementate de ADEPT în anul 2018

Adecvarea platformei alegeri.md la noul sistem electoral mixt
iunie 2018 – mai 2019 / Fundaţia Soros-Moldova
Scopul proiectului: asistarea informaţională complexă şi imparţială a tuturor actorilor şi subiecţilor electorali prin crearea unei platforme informaţionale noi, adaptate la noul sistem electoral[]
Servicii publice eficiente la nivel local
iunie 2018 – mai 2019 / Good Governance Fund
Scopul proiectului: de a oferi cetăţenilor şi părţilor interesate de la nivel local, naţional şi internaţional instrumente eficiente pentru verificarea performanţei oficialilor locali aleşi în prestarea serviciilor comunitare de utilitate publică în Republica Moldova[]
Creşterea gradului de conştientizare a alegătorilor moldoveni din diasporă prin informare despre alegerile parlamentare 2019
decembrie 2018 – aprilie 2019 / Asociaţia Promo-LEX; USAID Moldova
Scopul proiectului: de a spori gradul de informare şi cunoştinţe despre procedurile electorale dar şi de a sensibiliza cetăţenii moldoveni din diasporă pentru exercitarea unui vot conştient în ziua alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019[]
Promovarea votului informat şi conştient la alegerile parlamentare prin campania de monitorizare şi informare “Pentru un Parlament Curat 2018”
iunie 2018 – ianuarie 2019 / Fundaţia Soros-Moldova
Scopul proiectului: promovarea principiului integrităţii persoanelor cu funcţii publice şi informarea unui număr cât mai mare de cetăţeni despre problemele de integritate ale candidaţilor la alegerile parlamentare 2018[]
Coaliţia Alegeri Libere şi Corecte 2018
aprilie 2018 – ianuarie 2019 / Fundaţia Est-Europeană Moldova
Scopul proiectului: de a contribui la o competiţie electorală deschisă şi corectă prin asigurarea unui dialog eficient pe subiecte electorale între societatea civilă, administraţia publică şi cetăţeni[]
Creşterea gradului de informare a cetăţenilor moldoveni din diaspora despre alegerile parlamentare 2018
aprilie–noiembrie 2018 / Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
Scopul proiectului: de a spori gradul de informare şi cunoştinţe despre procedurile electorale dar şi de a sensibiliza cetăţenii moldoveni din diasporă pentru exercitarea unui vot conştient în ziua alegerilor parlamentare din 2018[]
Sporirea controlului public asupra integrităţii persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică (anul IV)
august 2017 – mai 2018 / Fundaţia Soros-Moldova
Scopul proiectului: intensificarea controlului public asupra integrităţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi sporirea eficienţei mecanismului de control a declaraţiilor de avere şi interese ale demnitarilor[]
SCORE Moldova: Consolidarea coeziunii sociale şi a reconcilierii
noiembrie 2016 – februarie 2018 / Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
Scopul proiectului: identificarea soluţiilor pentru consolidarea relaţiilor sociale şi depăşirea clivajelor într-o societate post-conflictuală[]
Observarea realizării Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare a Guvernului RM (iulie-decembrie 2017)
august 2017 – ianuarie 2018 / Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID Moldova)
Scopul proiectului: să responsabilizeze Guvernul RM în implementarea reformelor urgente pentru dezvoltarea dinamică şi sustenabilă a Republicii Moldova[]