Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTProiecte

Proiecte implementate de ADEPT în anul 2010

Relaţiile UE-Moldova: Monitorizarea progresului în cadrul Parteneriatului Estic
martie 2009 – aprilie 2012 / Fundaţia Soros-Moldova
Scopul proiectului: consolidarea cadrului de dezbateri publice asupra politicii de integrare europeană a Republicii Moldova, cadru ce a fost creat prin proiectele similare anterioare implementate de ADEPT şi Expert-Grup şi contribuirea la îmbunătăţirea politicilor guvernamentale asociate procesului de integrare europeană[]
Şcoala Tânărului Lider Politic “Lideri pentru schimbare”, ediţia X
octombrie 2010 – iunie 2012 / Fundaţia Est-Europeană Moldova
Scopul proiectului: de a contribui la modernizarea politică a Republicii Moldova şi consolidarea consensului naţional prin instruirea şi formarea unei noi generaţii de lideri politici şi lideri ai societăţii civile[]
Promovarea bunei guvernări prin monitorizare
iunie 2010 – septembrie 2011 / Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în Republica Moldova
Scopul proiectului: promovarea bunei guvernări în Republica Moldova prin evaluarea şi monitorizarea independentă şi prin creşterea gradului de conştientizare a procesului de elaborare a politicilor din partea cetăţenilor[]
Consolidarea transparenţei decizionale în Republica Moldova
martie 2010 – martie 2011 / Fundaţia Est-Europeană Moldova
Scopul proiectului: promovarea bunei guvernări prin sporirea capacităţilor autorităţilor publice de a lua decizii într-un mod transparent prin intermediul tehnologiilor informaţionale şi prin atragerea publicului în procesul de elaborare a deciziilor cu impact major asupra societăţii[]
Asigurarea transparenţei alegerilor Guvernatorului Găgăuziei
septembrie 2010 – ianuarie 2011 / Ambasada SUA în Republica Moldova
Scopul proiectului: asigurarea unei informări obiective şi echidistante a alegătorilor despre candidaţii şi procesul de alegere a Guvernatorului Găgăuziei, ca aceştia să ia o decizie informată în ziua alegerilor[]
Creşterea gradului de conştientizare a alegătorilor prin informaţii privind alegerile Guvernatorului Găgăuziei din 2010
decembrie 2010 / Misiunea OSCE în Moldova
Scopul proiectului: de a contribui la desfăşurarea unor alegeri libere şi corecte a Guvernatorului UTA Găgăuzia prin educaţie electorală, activităţi de informare şi monitorizare, precum şi prin creşterea transparenţei şi corectitudinii procedurilor legale[]
Cunoaşte-ţi candidatul!: Monitorizarea traseismului politic în cadrul campaniei “Pentru un Parlament curat 2010”
septembrie–decembrie 2010 / Fundaţia Soros-Moldova
Scopul proiectului: de a preveni alegerea candidaţilor compromişi de traseism politic în funcţia de deputat al Parlamentului Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din noiembrie 2010, în baza evaluării listelor concurenţilor electorali la alegerile parlamentare precedente[]
Creşterea gradului de conştientizare a alegătorilor prin informare despre alegerile prezidenţiale şi parlamentare din 2010
septembrie–decembrie 2010 / National Endowment for Democracy (NED)
Scopul proiectului: de a contribui la desfăşurarea unor alegeri libere şi corecte în Republica Moldova prin sporirea participării în alegeri şi a gradului de conştientizare a proceselor electorale de către cetăţeni în urma unei informări adecvate şi obiective[]
Şcoala Tânărului Lider Politic “Lideri pentru Consens Naţional”, ediţia IX
octombrie 2009 – decembrie 2010 / Fundaţia Soros-Moldova; Black Sea Trust for Regional Cooperation (BST)
Scopul proiectului: de a contribui la modernizarea politică a Republicii Moldova şi consolidarea consensului naţional prin instruirea şi formarea unei noi generaţii de lideri politici şi lideri ai societăţii civile[]
Referendum 2010: Exerciţiu electoral transparent pentru cetăţeni
august–octombrie 2010 / Fundaţia Est-Europeană Moldova
Scopul proiectului: de a contribui la desfăşurarea corectă şi transparentă a referendumului republican constituţional din 5 septembrie 2010 prin monitorizarea procesului electoral şi informarea alegătorilor[]
Promovarea respectării standardelor internaţionale şi recomandărilor OSCE privind alegerile democratice
martie–iulie 2010 / Misiunea OSCE în Moldova
Scopul proiectului: îmbunătăţirea legislaţiei electorale a Republicii Moldova pentru organizarea şi desfăşurarea corectă şi liberă a procesului electoral[]