Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTProiecte

Promovarea respectării standardelor internaţionale şi recomandărilor OSCE privind alegerile democratice

Perioada de implementare: martie–iulie 2010
Finanţator: Misiunea OSCE în Moldova
Scopul proiectului

Îmbunătăţirea legislaţiei electorale a Republicii Moldova pentru organizarea şi desfăşurarea corectă şi liberă a procesului electoral.

Obiectivele proiectului
Activităţi şi rezultate

În cadrul proiectului, ADEPT a elaborat două studii: “Recomandările instituţiilor internaţionale vizînd legislaţia şi procedurile electorale în Republica Moldova” şi “Votarea peste hotare: practici internaţionale şi recomandări pentru Republica Moldova”. Rezultatele studiilor au fost prezentate şi discutate în cadrul meselor rotunde cu participarea reprezentanţilor Parlamentului RM, ai Comisiei Electorale Centrale, reprezentanţi ai OSCE/ODIHR şi Comisiei de la Veneţia, reprezentanţi ai instituţiilor internaţionale, partidelor politice, organizaţiilor neguvernamentale, mass-media şi alţi subiecţi interesaţi.

Produse