Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTProiecte

Proiecte implementate de ADEPT în anul 2008

Şcoala Tânărului Lider Politic “Leaders to Leaders: Building Next Generation”, ediţia VIII
octombrie 2008 – iunie 2009 / Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în Republica Moldova
Scopul proiectului: de a contribui la modernizarea politică a Republicii Moldova şi consolidarea consensului naţional prin instruirea şi formarea unei noi generaţii de lideri politici şi lideri ai societăţii civile[]
Relaţiile UE-Moldova: Îmbunătăţirea informării şi dezbaterii publice asupra principalelor evoluţii
ianuarie 2008 – noiembrie 2009 / Fundaţia Soros-Moldova
Scopul proiectului: dezvoltarea în continuare a cadrului pentru dezbateri publice largi în societate asupra beneficiilor integrării europene a Republicii Moldova, creat prin proiectele anterioare implementate de ADEPT şi Expert-Grup[]
Consolidarea cooperării dintre partide politice, organe electorale şi alegători
aprilie 2007 – decembrie 2008 / Fondul Naţiunilor Unite pentru Democraţie (UNDEF)
Scopul proiectului: consolidarea capacităţilor partidelor politice şi a organelor electorale de a comunica cu alegătorii şi de a răspunde mai bine la necesităţile acestora[]
Monitorizare independentă şi recomandări pentru politici mai bune în Moldova
septembrie 2007 – august 2008 / Balkan Trust for Democracy
Scopul proiectului: de a contribui la un proces de politici mai transparent, responsabil şi eficient prin monitorizare independentă şi formularea de recomandări cu privire la procesul de elaborare şi aplicare a politicilor publice în Moldova[]
Şcoala Tânărului Lider Politic “Lideri pentru schimbare”, ediţia VII
septembrie 2007 – iunie 2008 / Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în Republica Moldova
Scopul proiectului: de a contribui la modernizarea politică a Republicii Moldova şi consolidarea consensului naţional prin instruirea şi formarea unei noi generaţii de lideri politici şi lideri ai societăţii civile[]
Educarea şi mobilizarea alegătorilor pentru alegerea Adunării Populare a Găgăuziei în 2008
februarie–mai 2008 / National Endowment for Democracy (NED)
Scopul proiectului: de a contribui la desfăşurarea unor alegeri libere şi corecte a Adunării Populare a Găgăuziei prin educarea, mobilizarea şi informarea echidistantă a alegătorilor[]
Planul de Acţiuni Uniunea Europeană — Republica Moldova: un document accesibil publicului (anul II)
ianuarie 2007 – martie 2008 / Fundaţia Soros-Moldova
Scopul proiectului: dezvoltarea unui cadru larg şi deschis de dezbateri publice creat în prima etapă a proiectului în vederea promovării valorilor europene şi obiectivelor de integrare europeană în societatea moldovenească[]