Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTProiecte

Monitorizare independentă şi recomandări pentru politici mai bune în Moldova

Perioada de implementare: septembrie 2007 – august 2008
Finanţator: Balkan Trust for Democracy
Scopul proiectului

De a contribui la un proces de politici mai transparent, responsabil şi eficient prin monitorizare independentă şi formularea de recomandări cu privire la procesul de elaborare şi aplicare a politicilor publice în Moldova.

Obiectivele proiectului
Activităţi şi rezultate

ADEPT a monitorizat principalele evoluţii din politicile publice prin intermediul a 24 de ediţii ale jurnalului electronic Guvernare şi democraţie în Moldova. ADEPT a elaborat o evaluare independentă a politicilor publice şi a propus un şir de recomandări pentru îmbunătăţirea acestora în cadrul unei serii de comentarii politice, socio-economice şi legislative. De asemenea, au fost organizate patru mese rotunde cu participarea unor experţi independenţi în cadrul cărora au fost formulate propuneri cu privire la probleme prioritare de politici.