Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTProiecte

Proiecte implementate de ADEPT în anul 2005

Planul de Acţiuni Uniunea Europeană — Republica Moldova: un document accesibil publicului (anul I)
decembrie 2005 – ianuarie 2007 / Departamentul Marii Britanii pentru Dezvoltare Internaţională (DFID)
Scopul proiectului: crearea unui cadru propice pentru o dezbatere largă în societatea moldovenească privind beneficiile Planului de Acţiuni UE-RM (PAUERM) în vederea promovării sociale a valorilor europene[]
Parlamentul deschis cetăţenilor
septembrie 2005 – august 2006 / Ambasada SUA în Republica Moldova
Scopul proiectului: promovarea unor practici moderne de colaborare între reprezentanţii legislativului şi cetăţeni, elaborarea şi testarea unor noi modele de consultare a reprezentaţilor societăţii civile de către comisiile parlamentare competente şi formarea unui viitor cadru instituţional de cooperare[]
Guvernare şi Democraţie în Moldova
aprilie 2005 – aprilie 2006 / National Endowment for Democracy (NED)
Scopul proiectului: creşterea eficienţei şi responsabilităţii procesului de elaborare şi implementare a politicilor publice prin monitorizări şi analize independente[]
Şcoala Tânărului Lider Politic “Lideri pentru schimbare”, ediţia V
septembrie 2005 – iulie 2006 / Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în Republica Moldova; Ambasada SUA
Scopul proiectului: de a contribui la o guvernare democratică a Republicii Moldova prin dezvoltarea abilităţilor a 40 tineri ca aceştia, ulterior, să devină agenţi ai schimbării în cadrul partidelor pe care le reprezintă, a organizaţiilor şi mass media[]
Cadru legislativ adecvat pentru alegeri libere şi corecte
septembrie 2005 – februarie 2006 / Fundaţia Eurasia Moldova
Scopul proiectului: de a contribui la desfăşurarea unor alegeri libere şi corecte în Republica Moldova prin îmbunătăţirea cadrului legal din acest domeniu[]
Susţinerea alegerilor libere şi corecte din 2005
septembrie 2004 – iulie 2005 / Ambasada Britanică la Chişinău
Scopul proiectului: de a contribui la desfăşurarea în anul 2005 în Republica Moldova a unor alegeri parlamentare libere şi corecte, axat fiind pe facilitarea dialogului şi schimbului de informaţii între actorii sociali participanţi la alegeri — concurenţii electorali, electoratul şi mass-media[]
Şcoala Tânărului Lider Politic, ediţia IV
septembrie 2004 – iulie 2005 / Fundaţia Westminster pentru Democraţie
Scopul proiectului: de a contribui la modernizarea politică a Republicii Moldova şi consolidarea consensului naţional prin instruirea şi formarea unei noi generaţii de lideri politici şi lideri ai societăţii civile[]
Educaţie electorală
octombrie 2004 – iunie 2005 / Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în Republica Moldova
Scopul proiectului: de a spori înţelegerea cetăţenilor a proceselor electorale şi pentru a încuraja o mai mare participare a acestora la aceste procese[]