Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTProiecte

Planul de Acţiuni Uniunea Europeană — Republica Moldova: un document accesibil publicului (anul I)

Perioada de implementare: decembrie 2005 – ianuarie 2007
Finanţator: Departamentul Marii Britanii pentru Dezvoltare Internaţională (DFID)
Partener: Centru analitic independent “Expert-Grup”
Scopul proiectului

Crearea unui cadru propice pentru o dezbatere largă în societatea moldovenească privind beneficiile Planului de Acţiuni UE-RM (PAUERM) în vederea promovării sociale a valorilor europene.

Obiectivele proiectului
Activităţi şi rezultate
Impact

Rezultatele şi activităţile proiectului au fost pe larg reflectate şi utilizate de instituţiile media naţionale. Proiectul a contribuit, în acest fel, la informarea mai bună a societăţii despre Planul de Acţiuni UE-RM. Produsele proiectului au servit ca surse alternative de informare pentru deputaţii în Parlamentul Republicii Moldova în timpul audierilor raportului Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene pe marginea implementării Planului de Acţiuni. Drept urmare a seriei de mese rotunde, a fost organizată Conferinţa naţională “Consolidarea dialogului între Guvern şi societatea civilă în contextul punerii în aplicare a Planului de Acţiuni UE-RM” cu participarea tuturor factorilor de decizie implicaţi în procesul de implementare a PAUERM. În plus, Ministerul Afacerilor Externe, cu sprijinul ONG-urilor a elaborat Concepţia Strategiei de Informare şi Comunicare pentru Integrare Europeană. Proiectul a contribuit şi la stabilirea unui dialog mai bun între societatea civilă şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi la îmbunătăţirea percepţiilor Ministerului faţă de societatea civilă.

Produse

Studiul de politici “Evoluţii, tendinţe şi pronosticuri referitoare la piaţa muncii din Republica Moldova în apropierea acesteia de standardele UE”
15 februarie 2007 [PDF — 0.6 Mb]
Autor: Iurie Gotişan

Euromonitor nr. 5: Evaluarea progresului în Trimestrul IV, 2006
[↓] 22 ianuarie 2007 [PDF — 0.8 Mb]
Autori: Igor Boţan, Iurie Gotişan, Valeriu Prohniţchi, Alex Oprunenco

Euromonitor nr. 4: Evaluarea progresului în Trimestrul III, 2006
[↓] 23 octombrie 2006 [PDF — 1.0 Mb]
Autori: Igor Boţan, Iurie Gotişan, Valeriu Prohniţchi, Alex Oprunenco
Euromonitor № 4: Оценка прогресса в III квартале 2006 годаRU
[PDF — 1.1 Mb]

Euromonitor nr. 3: Evaluarea progresului în Trimestrul II, 2006
[↓] 19 iunie 2006 [PDF — 1.2 Mb]
Autori: Igor Boţan, Iurie Gotişan, Valeriu Prohniţchi, Alex Oprunenco
Euromonitor № 3: Оценка прогресса в II квартале 2006 годаRU
[PDF — 1.1 Mb]

Euromonitor nr. 2: Evaluarea progresului în Trimestrul I, 2006
[↓] 20 aprilie 2006 [PDF — 1.0 Mb]
Autori: Igor Boţan, Iurie Gotişan, Valeriu Prohniţchi, Alex Oprunenco
Euromonitor № 2: Оценка прогресса в I квартале 2006 годаRU
[PDF — 1.1 Mb]

Ghidul “Planul de acţiuni Uniunea Europeană — Republica Moldova”
aprilie 2006 [PDF — 0.7 Mb]
Справочник “План действий Европейский союз — Республика Молдова”RU
[PDF — 0.8 Mb]

Euromonitor nr. 1: Evaluarea progresului în anul 2005
[↓] 20 februarie 2006 [PDF — 0.8 Mb]
Autori: Igor Boţan, Iurie Gotişan, Valeriu Prohniţchi, Alex Oprunenco
Euromonitor № 1: Оценка прогресса в 2005 годуRU
[PDF — 0.8 Mb]