Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTPublicaţii

Planul de acţiuni Uniunea Europeană — Republica Moldova

||
aprilie 2006
Planul de acţiuni Uniunea Europeană — Republica Moldova

Ghidul are drept scop familiarizarea publicul larg din RM cu conţinutul, modalităţile de implementare şi evaluare, tangenţele cu principalele programe şi politici naţionale şi rezultatele aşteptate ale Planului de Acţiuni. De asemenea ghidul analizează, în contextul mai larg al eforturilor de integrare europeană a RM, factorii care au dus la apariţia PA, precum şi perspectivele pe care le deschide acesta pentru realizarea aspiraţiilor europene ale RM şi ancorarea fermă a statului nostru în sistemul valoric, politic, economic şi cultural european.

Publicaţia apare în cadrul proiectului “Planul de Acţiuni Uniunea Europeană — Republica Moldova: un document accesibil publicului (anul I)” realizat de către Asociaţia pentru Democraţie Participativă (ADEPT) şi Centrul Analitic Expert-Grup cu sprijinul financiar al Departamentului Marii Britanii pentru Dezvoltare Internaţională (DFID).