Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTProiecte

Proiecte implementate de ADEPT în anul 2006

Şcoala Tânărului Lider Politic “Lideri pentru schimbare”, ediţia VI
octombrie 2006 – iulie 2007 / Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în Republica Moldova; UNDEF
Scopul proiectului: de a contribui la modernizarea politică a Republicii Moldova şi consolidarea consensului naţional prin instruirea şi formarea unei noi generaţii de lideri politici şi lideri ai societăţii civile[]
Planul de Acţiuni Uniunea Europeană — Republica Moldova: un document accesibil publicului (anul I)
decembrie 2005 – ianuarie 2007 / Departamentul Marii Britanii pentru Dezvoltare Internaţională (DFID)
Scopul proiectului: crearea unui cadru propice pentru o dezbatere largă în societatea moldovenească privind beneficiile Planului de Acţiuni UE-RM (PAUERM) în vederea promovării sociale a valorilor europene[]
Educarea alegătorilor pentru alegerile Başcanului Găgăuziei
septembrie–decembrie 2006 / National Endowment for Democracy (NED)
Scopul proiectului: de a asigura că alegerile Başcanului Găgăuziei reflectă voinţa exprimă a alegătorilor, permiţând organizaţiilor societăţii civile să promoveze un proces electoral liber, corect şi democratic[]
Consolidarea participării femeilor în procesul politic în Moldova
ianuarie–decembrie 2006 / Fundaţia Soros-Moldova
Scopul proiectului: consolidarea capacităţilor şi abilităţilor de lider ale femeilor, cu scopul de a facilita participarea lor mai activă în procesul public, implicit politic, încurajând implicarea lor la diferite nivele de luare a deciziilor[]
Parlamentul deschis cetăţenilor
septembrie 2005 – august 2006 / Ambasada SUA în Republica Moldova
Scopul proiectului: promovarea unor practici moderne de colaborare între reprezentanţii legislativului şi cetăţeni, elaborarea şi testarea unor noi modele de consultare a reprezentaţilor societăţii civile de către comisiile parlamentare competente şi formarea unui viitor cadru instituţional de cooperare[]
Şcoala Tânărului Lider Politic “Lideri pentru schimbare”, ediţia V
septembrie 2005 – iulie 2006 / Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în Republica Moldova; Ambasada SUA
Scopul proiectului: de a contribui la o guvernare democratică a Republicii Moldova prin dezvoltarea abilităţilor a 40 tineri ca aceştia, ulterior, să devină agenţi ai schimbării în cadrul partidelor pe care le reprezintă, a organizaţiilor şi mass media[]
Guvernare şi Democraţie în Moldova
aprilie 2005 – aprilie 2006 / National Endowment for Democracy (NED)
Scopul proiectului: creşterea eficienţei şi responsabilităţii procesului de elaborare şi implementare a politicilor publice prin monitorizări şi analize independente[]
Cadru legislativ adecvat pentru alegeri libere şi corecte
septembrie 2005 – februarie 2006 / Fundaţia Eurasia Moldova
Scopul proiectului: de a contribui la desfăşurarea unor alegeri libere şi corecte în Republica Moldova prin îmbunătăţirea cadrului legal din acest domeniu[]