Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTProiecte

Consolidarea participării femeilor în procesul politic în Moldova

Perioada de implementare: ianuarie–decembrie 2006
Finanţator: Fundaţia Soros-Moldova
Scopul proiectului

Consolidarea capacităţilor şi abilităţilor de lider ale femeilor, cu scopul de a facilita participarea lor mai activă în procesul public, implicit politic, încurajând implicarea lor la diferite nivele de luare a deciziilor.

Obiectivele proiectului
Activităţi şi rezultate

În cadrul proiectului a fost organizat seminarul naţional “Respectarea echităţii de gen şi a oportunităţilor egale în politică” la care au participat 62 (44 femei şi 18 bărbaţi), reprezentanţi a 10 partide politice şi a organizaţiilor non-guvernamentale active în domeniul gender. Seminarul a contribuit la sensibilizarea şi instruirea liderilor de opinie, actorilor politici de la nivel naţional în problema promovării şi implementării noii paradigme de gen prin respectarea echităţii de gen şi a oportunităţilor egale. De asemenea a fost elaborat Studiul privind provocările şi impedimentele în participarea femeilor în procesul public şi politic. Studiul a fost lansat în cadrul a 3 mese rotunde desfăşurate la Chişinău, Cahul şi Bălţi şi a fost publicat intr-un număr de 800 de exemplare. Au mai fost organizate şi 2 şcoli de vara la care au participat 40 de femei active politic, reprezentante a 10 partide politice din mai multe raioane ale ţării. În cadrul proiectului au fost organizate 2 mese rotunde regionale cu tema “Participarea femeilor în procesul politic şi public în Moldova” la Cahul şi Bălţi în colaborare cu reprezentanţii partidelor politice şi organizaţiile societăţii civile din regiunea de sud şi nord pentru 60 de femei lideri din politică şi societatea civilă.

Produse