Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTPublicaţii

Provocările şi impedimentele participării femeilor în procesul public şi politic

||
Vasile Cantarji, Marcela Dilion, Loretta Handrabura / decembrie 2006
Provocările şi impedimentele participării femeilor în procesul public şi politic

ADEPT a elaborat studiul “Provocările şi impedimentele participării femeilor în procesul public şi politic” pentru a măsura impactul paradigmei de gen în Moldova determinând cum femeile se identifică şi se poziţionează în spaţiul public şi cum apreciază şi plasează bărbaţii femeile în cadrul parteneriatelor politice.

Un prim obiectiv propus a fost de a stabili care sunt, pe de o parte, provocările, iar pe de alta dificultăţile cu care se confruntă femeile şi care le împiedică să participe şi să se implice mai activ în funcţiile de decizie din viaţa publică la nivel local şi naţional.

Un alt obiectiv al studiului a fost de a diagnostica în ce măsură partidele politice din Republica Moldova reprezintă medii favorabile pentru susţinerea şi promovarea femeilor în politică.

Studiul a fost elaborat în baza chestionarului, formulat de către echipa de implementare a proiectului, care s-a axat pe trei probleme cheie:

  1. Percepţia problematicii de gen;
  2. Cadrul legal şi practicile de gen în Republica Moldova;
  3. Participarea femeilor în viaţa publică şi politică în Republica Moldova.

Publicaţia apare în cadrul proiectului “Consolidarea participării femeilor în procesul politic în Moldova” realizat de către Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova.