Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTProiecte

Proiecte implementate de ADEPT în anul 2011

Şcoala Tânărului Lider Politic “Lideri pentru schimbare”, ediţia X
octombrie 2010 – iunie 2012 / Fundaţia Est-Europeană Moldova
Scopul proiectului: de a contribui la modernizarea politică a Republicii Moldova şi consolidarea consensului naţional prin instruirea şi formarea unei noi generaţii de lideri politici şi lideri ai societăţii civile[]
Relaţiile UE-Moldova: Monitorizarea progresului în cadrul Parteneriatului Estic
martie 2009 – aprilie 2012 / Fundaţia Soros-Moldova
Scopul proiectului: consolidarea cadrului de dezbateri publice asupra politicii de integrare europeană a Republicii Moldova, cadru ce a fost creat prin proiectele similare anterioare implementate de ADEPT şi Expert-Grup şi contribuirea la îmbunătăţirea politicilor guvernamentale asociate procesului de integrare europeană[]
Responsabilizarea demnitarilor aleşi: mecanisme eficiente pentru eficientizarea monitorizării performanţelor membrilor Parlamentului
mai 2011 – ianuarie 2012 / National Endowment for Democracy (NED)
Scopul proiectului: creşterea nivelului de transparenţă şi responsabilitate a parlamentelor din Republica Moldova şi România, în timpul legislaturii curente[]
Îmbunătăţirea prevederilor şi procedurilor electorale la nivel regional (UTA Găgăuzia) şi naţional
aprilie–decembrie 2011 / Misiunea OSCE în Moldova
Scopul proiectului: îmbunătăţirea prevederilor şi procedurilor electorale în UTA Găgăuzia şi contribuirea la îmbunătăţirea cadrului legal naţional privind reflectarea campaniei electorale de către sursele de informare în masă[]
Promovarea bunei guvernări prin monitorizare
iunie 2010 – septembrie 2011 / Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în Republica Moldova
Scopul proiectului: promovarea bunei guvernări în Republica Moldova prin evaluarea şi monitorizarea independentă şi prin creşterea gradului de conştientizare a procesului de elaborare a politicilor din partea cetăţenilor[]
Educarea şi mobilizarea alegătorilor
aprilie–august 2011 / National Endowment for Democracy (NED)
Scopul proiectului: sporirea gradului de conştientizare a alegătorilor despre importanţa alegerilor locale 2011 şi participarea civică în guvernarea locală[]
Consolidarea transparenţei decizionale în Republica Moldova
martie 2010 – martie 2011 / Fundaţia Est-Europeană Moldova
Scopul proiectului: promovarea bunei guvernări prin sporirea capacităţilor autorităţilor publice de a lua decizii într-un mod transparent prin intermediul tehnologiilor informaţionale şi prin atragerea publicului în procesul de elaborare a deciziilor cu impact major asupra societăţii[]
Asigurarea transparenţei alegerilor Guvernatorului Găgăuziei
septembrie 2010 – ianuarie 2011 / Ambasada SUA în Republica Moldova
Scopul proiectului: asigurarea unei informări obiective şi echidistante a alegătorilor despre candidaţii şi procesul de alegere a Guvernatorului Găgăuziei, ca aceştia să ia o decizie informată în ziua alegerilor[]