Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTProiecte

Îmbunătăţirea prevederilor şi procedurilor electorale la nivel regional (UTA Găgăuzia) şi naţional

Perioada de implementare: aprilie–decembrie 2011
Finanţator: Misiunea OSCE în Moldova
Scopul proiectului

Îmbunătăţirea prevederilor şi procedurilor electorale în UTA Găgăuzia şi contribuirea la îmbunătăţirea cadrului legal naţional privind reflectarea campaniei electorale de către sursele de informare în masă.

Obiectivele proiectului
Activităţi şi rezultate

În cadrul proiectului a fost elaborat un studiu ce analizează compatibilitatea legislaţiei electorale a UTA Găgăuzia cu Codul Electoral al Republicii Moldova, care, ulterior, a fost discutat în cadrul unei mese rotunde cu autorităţile din UTA Găgăuzia, oficialii electorali locali, reprezentanţi ai societăţii civile. În baza studiului, experţii ADEPT au elaborat 4 proiecte de legi privind modificarea legislaţiei electorale a UTA Găgăuzia, care au fost prezentate şi dezbătute în cadrul unei mese rotunde. Propunerile înaintate au fost luate în considerare la elaborarea proiectului Codului Electoral al UTA Găgăuzia de către comisia specială a Adunării Populare a UTA Găgăuzia, constituită în acest scop. În cadrul proiectului, de asemenea, au fost elaborate şi supuse dezbaterilor publice proiectele Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale de către sursele de informare în masă şi a Regulamentului privind publicitatea electorală pe durata campaniei electorale.