Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTProiecte

Proiecte implementate de ADEPT în anul 2007

Consolidarea cooperării dintre partide politice, organe electorale şi alegători
aprilie 2007 – decembrie 2008 / Fondul Naţiunilor Unite pentru Democraţie (UNDEF)
Scopul proiectului: consolidarea capacităţilor partidelor politice şi a organelor electorale de a comunica cu alegătorii şi de a răspunde mai bine la necesităţile acestora[]
Monitorizare independentă şi recomandări pentru politici mai bune în Moldova
septembrie 2007 – august 2008 / Balkan Trust for Democracy
Scopul proiectului: de a contribui la un proces de politici mai transparent, responsabil şi eficient prin monitorizare independentă şi formularea de recomandări cu privire la procesul de elaborare şi aplicare a politicilor publice în Moldova[]
Şcoala Tânărului Lider Politic “Lideri pentru schimbare”, ediţia VII
septembrie 2007 – iunie 2008 / Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în Republica Moldova
Scopul proiectului: de a contribui la modernizarea politică a Republicii Moldova şi consolidarea consensului naţional prin instruirea şi formarea unei noi generaţii de lideri politici şi lideri ai societăţii civile[]
Planul de Acţiuni Uniunea Europeană — Republica Moldova: un document accesibil publicului (anul II)
ianuarie 2007 – martie 2008 / Fundaţia Soros-Moldova
Scopul proiectului: dezvoltarea unui cadru larg şi deschis de dezbateri publice creat în prima etapă a proiectului în vederea promovării valorilor europene şi obiectivelor de integrare europeană în societatea moldovenească[]
Educarea şi mobilizarea alegătorilor pentru alegerile locale
februarie–august 2007 / National Endowment for Democracy (NED)
Scopul proiectului: creşterea gradului de înţelegere a proceselor electorale în rândul alegătorilor prin asigurarea accesului la informaţii adecvate; şi de a contribui la o participare mai activă a cetăţenilor la aceste procese[]
Şcoala Tânărului Lider Politic “Lideri pentru schimbare”, ediţia VI
octombrie 2006 – iulie 2007 / Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în Republica Moldova; UNDEF
Scopul proiectului: de a contribui la modernizarea politică a Republicii Moldova şi consolidarea consensului naţional prin instruirea şi formarea unei noi generaţii de lideri politici şi lideri ai societăţii civile[]
Consolidarea capacităţii organelor electorale de a desfăşura alegeri libere şi corecte
februarie–iunie 2007 / Fundaţia Eurasia Moldova
Scopul proiectului: de a contribui la desfăşurarea alegerilor locale din 3 iunie 2007 în conformitate cu legislaţia naţională şi standardele OSCE şi CoE[]
Planul de Acţiuni Uniunea Europeană — Republica Moldova: un document accesibil publicului (anul I)
decembrie 2005 – ianuarie 2007 / Departamentul Marii Britanii pentru Dezvoltare Internaţională (DFID)
Scopul proiectului: crearea unui cadru propice pentru o dezbatere largă în societatea moldovenească privind beneficiile Planului de Acţiuni UE-RM (PAUERM) în vederea promovării sociale a valorilor europene[]