Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTProiecte

Planul de Acţiuni Uniunea Europeană — Republica Moldova: un document accesibil publicului (anul II)

Perioada de implementare: ianuarie 2007 – martie 2008
Finanţator: Fundaţia Soros-Moldova
Partener: Centru analitic independent “Expert-Grup”
Scopul proiectului

Dezvoltarea unui cadru larg şi deschis de dezbateri publice creat în prima etapă a proiectului în vederea promovării valorilor europene şi obiectivelor de integrare europeană în societatea moldovenească.

Obiectivele proiectului
Activităţi şi rezultate
Impact

În cel de-al doilea an de implementare, proiectul a continuat să informeze în mod obiectiv publicul despre evoluţiile în implementarea Planului de Acţiuni UE — RM. Profesionismul echipei implementatoare şi relevanţa activităţilor proiectului au fost recunoscute de Şeful Direcţiei Relaţii Politice cu UE a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene a Republicii Moldova, dna Natalia Solcan şi de Spicherul Parlamentului RM, dl Marian Lupu, care au participat la masa rotundă din 28 martie 2008 organizată în cadrul proiectului. Pe lângă informarea audienţei naţionale, publicaţiile proiectului au avut cititori permanenţi şi printre reprezentanţii organismelor europene. La 14 decembrie 2007, ADEPT şi Expert-Grup au fost invitaţi la masa rotundă “Aspectele legale ale soluţionării conflictului Transnistrean”, organizat de OSI Bruxelles, Fundaţia Soros-Moldova şi Fundaţia Moldova (SUA) pentru a discuta cum Moldova poate să devină mai atractivă pentru regiunea sa separatistă Transnistria în contextul declaratei politici de integrare europeană a Moldovei. ADEPT şi Expert-Grup au primit o scrisoare de recunoştinţă din partea lui John O’Rurke, Director al ENP General Coordination Unit, DG External Relations, în care acesta aprecia publicaţiile înalt obiective şi informative asupra progresului în implementarea PAUERM. Rezultatele proiectului au fost reflectate în mai mult de 50 de emisiuni şi interviuri la posturi de radio şi televiziune la care au participat experţii încadraţi în proiect.

Produse

Publicaţia “Moldova şi UE în contextul Politicii Europene de Vecinătate. Realizarea Planului de Acţiuni UE-Moldova (februarie 2005 — ianuarie 2008)”
25 martie 2008 [PDF — 1.3 Mb]
Autori: Igor Boţan, Alexandru Gamanjii, Iurie Gotişan, Gorneliu Gurin, Alex Oprunenco, Ana Popa, Valeriu Prohniţchi
Публикация “Молдова и ЕС в контексте европейской политики соседства. Выполнение Плана действий ЕС-Молдова (февраль 2005 — январь 2008)”RU
[PDF — 2.3 Mb]

Euromonitor nr. 9: Evaluarea progresului în Trimestrul IV, 2007
21 ianuarie 2008 [PDF — 1.0 Mb]
Autori: Igor Boţan, Sergiu Buşcăneanu, Alex Oprunenco, Ana Popa, Valeriu Prohniţchi
Euromonitor № 9: Оценка прогресса в IV квартале 2007 годаRU
[PDF — 1.2 Mb]

Euromonitor nr. 8: Evaluarea progresului în Trimestrul III, 2007
19 octombrie 2007 [PDF — 0.9 Mb]
Autori: Igor Boţan, Sergiu Buşcăneanu, Iurie Gotişan, Margareta Mămăligă, Alex Oprunenco, Ana Popa, Valeriu Prohniţchi
Euromonitor № 8: Оценка прогресса в III квартале 2007 годаRU
[PDF — 0.6 Mb]

Euromonitor nr. 7: Evaluarea progresului în Trimestrul II, 2007
24 iulie 2007 [PDF — 1.2 Mb]
Autori: Igor Boţan, Sergiu Buşcăneanu, Iurie Gotişan, Margareta Mămăligă, Alex Oprunenco, Ana Popa, Valeriu Prohniţchi
Euromonitor № 7: Оценка прогресса в II квартале 2007 годаRU
[PDF — 0.7 Mb]

Euromonitor nr. 6: Evaluarea progresului în Trimestrul I, 2007
20 aprilie 2007 [PDF — 1.0 Mb]
Autori: Igor Boţan, Sergiu Buşcăneanu, Iurie Gotişan, Alex Oprunenco, Valeriu Prohniţchi
Euromonitor № 6: Оценка прогресса в I квартале 2007 годаRU
[PDF — 1.3 Mb]