Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 MonitoringPoliticaComentarii

Comunicarea Comisiei “O Politică Europeană de Vecinătate Viguroasă”. Concluzii preliminare pentru Moldova

|versiune pentru tipar||
Sergiu Buşcaneanu / 16 decembrie 2007
ADEPT logo

La 5 decembrie 2007, Comisia Europeană a dat publicităţii o nouă Comunicare intitulată “O Politică Europeană de Vecinătate Viguroasă”EN. Documentul a trecut în mare parte neobservat de mediile de informare în masă din Moldova. Acesta urmează, la un an distanţă, comunicărilor Comisiei privind consolidarea Politicii Europene de Vecinătate (PEV) şi privind abordarea generală a participării ţărilor partenere din PEV în cadrul agenţiilor şi programelor comunitare, lansate pe 4 decembrie 2006.

Documentul reiterează că PEV porneşte de la premisa că UE este interesată să vadă o dezvoltare economică mai avansată, stabilitate şi o guvernare mai eficace în vecinătatea ei. Comunicarea accentuează principiul diferenţierii pe care se bazează PEV. În felul acesta, arată documentul, PEV constituie un parteneriat pentru reformă care oferă “mai mult pentru mai mult”.

Comunicarea menţionează în continuare principalele progrese atinse în cadrul PEV de la lansarea comunicărilor din 4 decembrie 2006. Printre acestea sînt trecute: alocaţiile făcute prin Facilitatea pentru Guvernare (Governance Facility); instituirea Facilităţii pentru Investiţii în Vecinătate (Neighbourhood Investment Facility); lansarea unei dimensiuni regionale pentru Est — Sinergia la Marea Neagră; realizări în deschiderea programelor şi agenţiilor comunitare către partenerii din PEV. Cu toate acestea, Comisia arată că încă multe au rămas de făcut şi detaliază acţiunile necesare a fi realizate în 2008 din partea UE, pentru ca propunerile anterioare de consolidare a PEV să devină realitate. Comunicarea subliniază că în 2008 accentul trebuie pus pe implementarea angajamentelor asumate şi informează că o altă comunicare, însoţită de rapoarte de progres al ţărilor PEV, urmează să apară în primăvara anului 2008. Acestea vor identifica acţiunile viitoare necesare din partea statelor PEV.

Pe lîngă aceste chestiuni de ordin general, alte cîteva lucruri se cer subliniate în contextul pus în relief de Comunicarea Comisiei:

În final, Comunicarea Comisiei răspunde, ce-i drept pe termen scurt, la întrebarea legată de viitorul relaţiilor dintre UE şi Moldova. Aceasta propune ca Planul de Acţiuni pentru Moldova, de rînd cu documentele similare pentru Ucraina şi Israel, a căror perioadă de implementare expiră la începutul anului 2008, să fie prelungite (roll-over) pentru încă un an. Aşadar, espectanţele iniţiale s-au dovedit a fi supralicitate. În acest fel, teza faimoasă a lui C. Hill capability-expectations gap[1] devine din ce în ce mai mult valabilă şi pentru PEV.

  1. Hill, C. (1993), “The Capability-Expectations Gap, or Conceptualizing Europe’s International Role”, Journal of Common Market Studies, 31(3), pp. 305–328.
După octombrie, a trecut şi noiembrie… Anul politic 2007