Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTProiecte

Proiecte implementate de ADEPT în anul 2014

Sporirea controlului public asupra integrităţii persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică (anul I–III)
martie 2014 – martie 2017 / Fundaţia Soros-Moldova
Scopul proiectului: intensificarea controlului public asupra integrităţii persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică şi sporirea eficienţei mecanismului de control şi verificare a declaraţiilor privind veniturile, proprietăţile şi interesele demnitarilor[]
Şcoala “Tânărul Lider Politic — promotor al valorilor europene”, ediţia XIV
decembrie 2014 – iunie 2015 / Black Sea Trust for Regional Cooperation (BST)
Scopul proiectului: de a contribui la modernizarea politică a Republicii Moldova prin formarea şi responsabilizarea unei noi generaţii de lideri politici[]
Relaţiile UE-Moldova: Monitorizarea progresului în cadrul Parteneriatului Estic în 2013–2014
martie 2013 – aprilie 2015 / Fundaţia Soros-Moldova
Scopul proiectului: valorificarea cadrului de dezbateri ce a fost creat în proiectele similare precedente şi de a asigura o informare şi o participare înaltă a publicului în dezbaterile legate de procesul de integrare europeană[]
Creşterea gradului de conştientizare a alegătorilor prin informare despre alegerile parlamentare din 2014
octombrie–decembrie 2014 / Ambasada SUA în Republica Moldova
Scopul proiectului: de a contribui la desfăşurarea unor alegeri parlamentare libere şi corecte în Republica Moldova, prin informarea amplă şi obiectivă a cetăţenilor despre procesul electoral[]
Responsabilizarea oficialilor aleşi
iunie 2012 – decembrie 2014 / National Endowment for Democracy (NED)
Scopul proiectului: împuternicirea cetăţenilor pentru a monitoriza îndeplinirea promisiunilor electorale şi a celor făcute pe durata mandatului de către politicieni şi oficialii guvernamentali şi pentru a responsabiliza oficialii aleşi[]
Şcoala “Tânărul Lider Politic — promotor al valorilor europene”, ediţia XIII
octombrie 2013 – iunie 2014 / Fundaţia Soros-Moldova
Scopul proiectului: de a contribui la modernizarea politică a Republicii Moldova şi consolidarea consensului naţional prin instruirea şi formarea unei noi generaţii de lideri politici şi ai societăţii civile conştienţi de importanţa vectorului de integrare europeană al ţării[]
Guvernare Deschisă pentru o societate informată şi activă
martie 2013 – februarie 2014 / Fundaţia Soros-Moldova
Scopul proiectului: consolidarea guvernării transparente, responsabile şi eficiente, prin perfecţionarea proceselor decizionale, participative şi de implicare socială orientate spre realizarea angajamentelor asumate în cadrul Parteneriatului Global pentru Guvernare Deschisă[]
Creşterea transparenţei şi controlului public asupra management-ului Fondului de Rezervă al Guvernului
ianuarie 2013 – ianuarie 2014 / Fundaţia Soros-Moldova
Scopul proiectului: sporirea nivelului de transparenţă şi eficienţă în gestionarea mijloacelor Fondului de Rezervă al Guvernului şi intensificarea controlului public asupra gestionării mijloacelor financiare publice din Fondul de rezervă al Guvernului[]