Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTProiecte

Relaţiile UE-Moldova: Monitorizarea progresului în cadrul Parteneriatului Estic

Perioada de implementare: martie 2009 – aprilie 2012
Finanţator: Fundaţia Soros-Moldova
Partener: Centru analitic independent “Expert-Grup”
Scopul proiectului

Consolidarea cadrului de dezbateri publice asupra politicii de integrare europeană a Republicii Moldova, cadru ce a fost creat prin proiectele similare anterioare implementate de ADEPT şi Expert-Grup şi contribuirea la îmbunătăţirea politicilor guvernamentale asociate procesului de integrare europeană.

Obiectivele proiectului
Activităţi şi rezultate
Impact

Produsele proiectului (rapoartele “Euromonitor” şi publicaţiile tipărite “Guvernare şi democraţie: perspective europene”) au continuat să reprezinte o importantă sursă de informare şi documentare despre dinamica procesului de integrare europeană a Moldovei pentru autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile internaţionale, mediul academic, mass-media şi publicul larg. Gradul de interes manifestat în cadrul lansărilor publicaţiilor şi accesarea ulterioară a acestora pe pagina web a Asociaţiei ADEPT reprezintă o dovadă a interesului constant faţă de evoluţiilor politice din cadrul dialogului RM-UE. Toate evenimentele legate de lansarea publicaţiilor au fost pe larg reflectate în mass-media, iar experţii ADEPT participat la numeroase emisiuni televizate pe subiecte legate de evoluţia procesului de integrare europeană a Moldovei. Studiile de politici realizate în cadrul proiectului au identificat sau anticipat provocările cu care până la urmă au ajuns să se confrunte autorităţile naţionale relevante — BNM, ANRE şi Ministerul Economiei, Avocatului Poporului — din cauze nerezolvării unor probleme structurale mai vechi. Studiile au atras atenţia asupra riscurilor persistente în domeniile de politici analizate şi au formulat recomandări şi opţiuni fezabile de politici. Totodată, în rezultatul activităţii proiectului Comisia Europeană a putut să se informeze din surse alternative despre problemele cu care se confruntă Moldova în transpunerea standardelor şi implementarea reformelor agreate cu UE. Concluziile raportul de progres al Moldovei pentru anul 2010, elaborat de ADEPT, a fost prezentate mai multor oficiali din cadrul Comisiei Europe şi Parlamentului European, în timpul unei vizite la Bruxelles, iar unele comentarii ale raportului ADEPT s-au regăsit în raportul de progres al Moldovei pentru anul 2010 produs de Comisia Europeană.

Produse

Guvernare şi Democraţie nr. 2(8), 2011
aprilie 2012 [PDF — 2.8 Mb]
Autori: Andrei Istrati, Igor Boţan
Правление и Демократия № 2(8), 2011RU
[PDF — 2.8 Mb]

Studiul de politici “Instituţia Avocatului Parlamentar în Republica Moldova: realităţi şi perspective”
21 martie 2012 [PDF — 0.7 Mb]
Autor: Daniela Vidaicu

Euromonitor nr. 22: Evaluarea progresului în perioada octombrie-decembrie 2011
6 martie 2012 [PDF — 0.6 Mb]
Autori: Igor Boţan, Elena Culiuc, Adrian Lupuşor, Ana Popa, Elena Prohniţchi, Valeriu Prohniţchi, Victoria Vasilescu

Guvernare şi Democraţie nr. 1(7), 2011
noiembrie 2011 [PDF — 4.5 Mb]
Autori: Igor Boţan, Elena Prohniţchi, Elena Culiuc, Valeriu Prohniţchi

Euromonitor nr. 21: Evaluarea progresului în perioada iulie-septembrie 2011
17 noiembrie 2011 [PDF — 482 Kb]
Autori: Igor Boţan, Elena Culiuc, Adrian Lupuşor, Ana Popa, Elena Prohniţchi, Valeriu Prohniţchi, Victoria Vasilescu

Euromonitor nr. 20: Evaluarea progresului în perioada aprilie-iunie 2011
18 octombrie 2011 [PDF — 530 Kb]
Autori: Igor Boţan, Elena Culiuc, Adrian Lupuşor, Alexandru Oprunenco, Ana Popa, Elena Prohniţchi, Valeriu Prohniţchi

Euromonitor nr. 19: Evaluarea progresului în perioada ianuarie-martie 2011
19 mai 2011 [PDF — 455 Kb]
Autori: Igor Boţan, Elena Culiuc, Corneliu Gurin, Alexandru Oprunenco, Ana Popa, Elena Prohniţchi, Valeriu Prohniţchi

Guvernare şi Democraţie nr. 2(6), 2010
octombrie 2010 [PDF — 2.7 Mb]
Autori: Elena Prohniţchi, Corneliu Gurin, Igor Boţan, Valeriu Prohniţchi
Правление и Демократия № 2(6), 2010RU
[PDF — 1.3 Mb]

Euromonitor nr. 18: Evaluarea progresului în perioada septembrie 2009 — iunie 2010
27 iulie 2010 [PDF — 810 Kb]
Autori: Igor Boţan, Corneliu Gurin, Adrian Lupuşor, Alexandru Oprunenco, Ana Popa, Elena Prohniţchi, Valeriu Prohniţchi, Victoria Vasilescu

Policy Brief nr. 10: Creditarea ipotecară — soluţie pentru relansarea sectorului construcţiilor. Analiza practicilor europene şi internaţionale
31 martie 2010 [PDF — 0.4 Mb]
Autor: Adrian Lupuşor

Euromonitor nr. 17: Evaluarea progresului în perioada octombrie-decembrie 2009
1 martie 2010 [PDF — 576 Kb]
Autori: Igor Boţan, Corneliu Gurin, Adrian Lupuşor, Alexandru Oprunenco, Ana Popa, Elena Prohniţchi, Valeriu Prohniţchi, Victoria Vasilescu

Policy Brief nr. 9: Ţintirea directă a inflaţiei: experienţa statelor-membre ale UE şi perspective pentru Republica Moldova
26 februarie 2010 [PDF — 0.6 Mb]
Autor: Ana Popa

Policy Brief nr. 8: Comerţul cu Uniunea Europeană: progres pe timp de criză?
30 decembrie 2009 [PDF — 0.4 Mb]
Autor: Alex Oprunenco
Policy Brief № 8: Торговля с ЕС: прогресс в период кризиса?RU
[PDF — 0.7 Mb]

Euromonitor nr. 16: Evaluarea progresului în perioada iulie-septembrie 2009
4 decembrie 2009 [PDF — 0.6 Mb]
Autori: Igor Boţan, Oleg Cristal, Corneliu Gurin, Adrian Lupuşor, Alexandru Oprunenco, Ana Popa, Valeriu Prohniţchi, Victoria Vasilescu

Guvernare şi Democraţie nr. 2(4), 2009
octombrie 2009 [PDF — 1.4 Mb]
Autori: Elena Prohniţchi, Oleg Cristal, Igor Boţan
Правление и Демократия № 2(4), 2009RU
[PDF — 0.8 Mb]

Policy Brief nr. 7: Viitorul cadru juridic RM-UE: Moldova — stat asociat Uniunii Europene
29 octombrie 2009 [PDF — 0.6 Mb]
Autor: Oleg Cristal
Policy Brief № 7: Будущие правовые рамки РМ-ЕС: Молдова — ассоциированная страна Европейского союзаRU
[PDF — 0.8 Mb]

Policy Brief nr. 6: Dilemele atractivităţii economiei Republicii Moldova in contextul perspectivelor de integrare europeană a ţării
22 octombrie 2009 [PDF — 0.6 Mb]
Autor: Victoria Vasilescu
Policy Brief № 6: Дилеммы привлекательности экономики Республики Молдова в перспективе европейской интеграцииRU
[PDF — 0.8 Mb]

Euromonitor nr. 15: Evaluarea progresului în perioada aprilie-iunie 2009
28 iulie 2009 [PDF — 0.7 Mb]
Autori: Igor Boţan, Oleg Cristal, Corneliu Gurin, Adrian Lupuşor, Alexandru Oprunenco, Ana Popa, Valeriu Prohniţchi, Victoria Vasilescu