Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTPublicaţii

Revista de analiză şi sinteză “Guvernare şi Democraţie”

||
decembrie 2015

Revista de analiză şi sinteză “Guvernare şi Democraţie” este un produs al Asociaţiei pentru Democraţie Participativă ADEPT lansat în anul 2008 şi adresat publicului larg, factorilor de decizie, organizaţiilor internaţionale, ONG-urilor etc. Scopul acestei reviste este să contribuie la sporirea transparenţei actului de guvernare şi a informării asupra evoluţiilor social-politice majore din Republica Moldova. Publicaţia apare cu sprijinul financiar al Open Society Institute (The Think Tank Fund), Budapesta.

În anul 2009, Asociaţia ADEPT a lansat o ediţie specială a revistei — “Guvernare şi Democraţie: Perspective Europene” care îşi propune să informeze publicul larg, într-un limbaj accesibil, dar în acelaşi timp, analitic, despre evoluţiile majore în politica externă a Republicii Moldova şi a Uniunii Europene relevante în contextul integrării europene a Republicii Moldova. Ediţia specială apare în cadrul proiectului “Relaţiile UE-Moldova — Monitorizarea Progresului în Contextul Parteneriatului Estic”, finanţat de Fundaţia Soros-Moldova.


Guvernare şi Democraţie nr. 16
Guvernare şi Democraţie nr. 2(16), 2015

Ce înseamnă un guvern proeuropean?
Sergiu Grosu

Implementarea Acordului de Asociere cu UE — umbrită de “găurile negre” din sectorul bancar şi cel al justiţiei.
Polina Panainte, Adrian Lupuşor

Reforma anticorupţie — să întoarcem Moldova de la marginea prăpastiei.
Igor Boţan

Rectificarea bugetară din 2015: Analiză prin prisma asistenţei financiare din partea UE.
Iurie Morcotîlo

Impactul “energetic” al Acordului de Asociere asupra monopolului rusesc de pe piaţa energetică din Republica Moldova.
Denis Cenuşă


Guvernare şi Democraţie nr. 15
Guvernare şi Democraţie nr. 1(15), 2015

Evoluţiile social-economice la un an de la semnarea Acordului de Asociere.
Igor Boţan

Acordul de Asociere în planuri şi acţiuni.
Cristian Untilă

Summitul de la Riga: între principiul “diferenţierii”, agenda reformelor şi integrarea economică în UE.
Denis Cenuşă

Republica Moldova în cadrul Politicii Europene de Vecinătate: 2005–2014.
Polina Panainte, Adrian Lupuşor

Reglementarea transnistreană la un an de la semnarea Acordului de Asociere.
Igor Boţan

Perspectivele sectorului energetic în contextul Acordului de Asociere cu UE.
Iurie Morcotîlo


Guvernare şi Democraţie nr. 14
Guvernare şi Democraţie nr. 2(14), 2014

Alegeri geopolitice — scopul scuză mijloacele?
Igor Boţan

Riscurile denunţării Acordului de Asociere şi factorul euroasiatic.
Denis Cenuşă

Sectorul industrial şi liberalizarea comerţului cu Uniunea Europeană. Noi oportunităţi de dezvoltare?
Iurie Morcotîlo

Combaterea corupţiei în Moldova — progrese şi dificultăţi înregistrate în perioada 2010–2014.
Mariana Kalughin

Îndeplinirea de către partidele aflate la guvernare a promisiunilor electorale făcute în domeniul economiei şi finanţelor.
Adrian Lupuşor

Educaţia promisă — onorarea promisiunilor din domeniul educaţiei de către partidele de la guvernare.
Sergiu Grosu

Evoluţia reformelor în sectorul social în anii 2010–2014.
Viorica Toarta

Sănătatea promisă — realizările autorităţilor în domeniul sănătăţii (2010–2014).
Olga Hangan


Guvernare şi Democraţie nr. 13
Guvernare şi Democraţie nr. 1(13), 2014

Etapele parcursului european al Republicii Moldova.
Sergiu Grosu

Semnarea şi ratificarea Acordului de Asociere — premisă pentru coeziune naţională.
Cristian Untilă

Prevederile de bază ale Acordului de Asociere.
Sergiu Grosu

Combaterea miturilor despre asocierea cu UE.
Cristian Untilă

Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător: Care este impactul asupra sectorului industrial?
Iurie Morcotîlo

Liberalizarea vizelor: avantaje, riscuri şi scenarii postliberalizare.
Denis Cenuşă

Alternativa integrării europene — Uniunea Economică Eurasiatică.
Igor Boţan

Asigurarea securităţii energetice a Republicii Moldova: instrumente viabile şi aplicarea lor.
Nadejda Afanasieva


Guvernare şi Democraţie nr. 12
Guvernare şi Democraţie nr. 2(12), 2013

Evoluţiile recente în domeniile prevăzute de Planul de Acţiuni, dar şi de Acordul de Asociere.
Sergiu Grosu

Percepţiile cetăţenilor în ajunul parafării Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi UE.
Igor Boţan

Modalităţile de asociere cu Uniunea Europeană.
Cristian Untilă

Cinci mituri despre Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană.
Adrian Lupuşor

Ce urmează după Vilnius? Provocările implementării Acordului de Asociere cu UE.
Alexandru Fala

Importanţa Parteneriatului Estic şi rolul Republicii Moldova în cadrul acestui acord.
Denis CenuşăGuvernare şi Democraţie nr. 11
Guvernare şi Democraţie nr. 1(11), 2013

Evoluţiile recente în procesul de integrare europeană.
Sergiu Grosu

Încheierea negocierilor privind Acordul de asociere UE-Moldova.
Cristian Untilă

Impactul crizei politice asupra percepţiilor cetăţenilor.
Igor Boţan

Reglementarea transnistreană.
Igor Boţan

Zona de liber schimb aprofundat şi cuprinzător: cu sau fără Transnistria?
Adrian Lupuşor

Principalele constrângeri în atragerea investiţiilor străine directe din UE în Moldova — o viziune simplistă asupra disfuncţionalităţilor existente.
Victoria Vasilescu

Performanţa autorităţilor în furnizarea serviciilor de gospodărie comunală.
Polina Panainte


Guvernare şi Democraţie nr. 10
Guvernare şi Democraţie nr. 2(10), 2012

Radiografia procesului de integrare europeană în 2012.
Igor Boţan, Corneliu Gurin, Elena Prohniţchi

Indicatorii de performanţă şi utilitatea lor în managementul administraţiei publice locale.
Victor Giosan, Elena Iorga

Opţiunea Uniunii Vamale o egalează pe cea a integrării europene.
Igor Boţan

Reglementarea transnistreană: revenirea la perioada glacială.
Igor Boţan

Analiza competitivităţii produselor moldoveneşti în contextual liberalizării comerţului cu Uniunea Europeană.
Adrian Lupuşor

Particularităţile sectorului IMM din Republica Moldova în contextual aspiraţiilor de integrare europeană.
Ana Popa


Guvernare şi Democraţie nr. 9
Guvernare şi Democraţie nr. 1(9), 2012

Calea spinoasă a integrării europene: realizările şi problemele Republicii Moldova.
Elena Prohniţchi

Integrarea europeană prin prisma rezultatelor Barometrului de Opinie Publică.
Igor Boţan

Integrarea europeană sau aderarea la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan: ce este mai bine pentru Moldova?
Valeriu Prohniţchi

Statul de drept şi sistemul judiciar în Republica Moldova: între independenţă şi responsabilitate faţă de societate.
Rustam Romaniuc

Efectele internaţionalizării reglementării transnistrene.
Igor Boţan


Guvernare şi Democraţie nr. 8
Guvernare şi Democraţie nr. 2(8), 2011

Bilanţul procesului de integrare europeană a Moldovei pentru anul 2011.
Andrei Istrati

Evoluţii în reglementarea transnistreană.
Igor Boţan

Incidenţa incapacităţii de alegere a şefului statului asupra procesului de integrare europeană.
Igor Boţan


Guvernare şi Democraţie nr. 7
Guvernare şi Democraţie nr. 1(7), 2011

Republica Moldova — “o poveste de succes” pentru Uniunea Europeană?
Igor Boţan, Elena Prohniţchi

Negocieri şi activităţi în procesul integrării europene.
Elena Prohniţchi

Republica Moldova în cadrul politicii de vecinătate a UE.
Elena Prohniţchi

Reglementarea transnistreană.
Igor Boţan

Integrarea cu orice preţ: ar putea să ne coste prea scump?
Elena Culiuc

Reorganizarea administrativ-teritorială: o componentă esenţială a unei descentralizări de succes în Republica Moldova.
Valeriu Prohniţchi


Guvernare şi Democraţie nr. 6
Guvernare şi Democraţie nr. 2(6), 2010

Agenda Integrării Europene pentru anii 2009–2010: realizări şi deficienţe.
Elena Prohniţchi, Corneliu Gurin, Igor Boţan, Valeriu Prohniţchi

Regîndirea perspectivelor Republicii Moldova.
Igor Boţan

Asistenţa financiară a Uniunii Europene pentru Republica Moldova şi oportunităţile de finanţare pentru autorităţile publice locale.
Valeriu Prohniţchi

Perfecţionarea cadrului legislativ electoral.
Corneliu Gurin

Votarea peste hotare: experienţă internaţională, avantaje, dezavantaje şi costuri.
Igor Boţan, Elena Prohniţchi


Guvernare şi Democraţie nr. 5
Guvernare şi Democraţie nr. 1(5), 2010

Viaţa politică după alegerile parlamentare din 2009.
Igor Boţan

Economia Republicii Moldova şi efectele crizei economice.
Iurie Gotişan

Evoluţiile din regiunea transnistreană.
Igor Boţan

Politica externă după alegerile din 2009.
Elena Prohnitchi


Guvernare şi Democraţie nr. 4
Guvernare şi Democraţie: Perspective Europene nr. 2(4), 2009

Agenda de Integrare Europeană pentru anul 2009.
Elena Prohniţchi

Parteneriatul Estic — oportunitate sau barieră pentru integrarea europeană?
Oleg Cristal

Moldova şi “pachetul Balcanilor de Vest”.
Oleg Cristal

Evoluţiile din prima jumătate a anului 2009 privind reglementarea transnistreană.
Igor Boţan


Guvernare şi Democraţie nr. 3
Guvernare şi Democraţie nr. 1(3), 2009

Listele comune de candidaţi.
Igor Boţan

Prezumţia vinovăţiei.
Igor Boţan

Mitul despre pericolul românesc.
Igor Boţan

Nici schimbare, nici stabilitate.
Igor Boţan

Aspecte privind incompatibilitatea funcţiilor de şef al statului şi preşedinte al Parlamentului.
Vitali Catană

Economia Moldovei şi FMI.
Iurie Gotişan

Industria vinicolă de altă dată.
Iurie Gotişan


Guvernare şi Democraţie nr. 2
Guvernare şi Democraţie nr. 2, 2008
Partidele şi democratizarea Republicii Moldova.
Igor Boţan
Introducere
Specifi cul electoratului moldovenesc
Proiecţia specifi cului electoratului asupra partidelor
Impactul alternanţei schimbării cu stabilizarea asupra evoluţiei partidelor
Impactul legislaţiei privind partidele şi alegerile asupra pluripartitismului
Concluzii

Guvernare şi Democraţie nr. 1
Guvernare şi Democraţie nr. 1, 2008

Partidele şi alegerile

Reformatarea eşichierului politic

Impactul Acordului de facilitare a vizelor

Planul de Acţiuni UE — Moldova: doi paşi înainte, un pas înapoi

Ce va urma după Planul de Acţiuni?

Cum percep cetăţenii realităţile?

Pericolul reglementării conjuncturale