Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTActivităţi

Lansarea Raportului trimestrial Euromonitor nr. 17, perioada octombrie–decembrie 2010

|versiune pentru tipar||
februarie 2010
Lansarea Raportului trimestrial Euromonitor nr. 17, perioada octombrie–decembrie 2010

Pe 12 februarie 2010 Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Centrul Analitic “Expert-Grup” au lansat cel de-al 17-lea număr al publicaţiei trimestriale “Euromonitor”, care are drept obiectiv monitorizarea independentă şi obiectivă a procesului de implementare a reformelor iniţiate conform Planului de Acţiuni Uniunea Europeană — Republica Moldova.

Euromonitor nr. 17 prezintă rezultatele monitorizării acţiunilor guvernării realizate pe parcursul perioadei octombrie-decembrie 2009, în domeniile: Dialog politic şi instituţii democratice; Consolidarea capacităţii administrative; Conflictul transnistrean; Justiţie; Dezvoltare şi reforme economice; Dezvoltare şi reforme sociale; Comerţul internaţional şi Climatul de afaceri.

Printre cele mai importante progrese constatate în perioada octombrie-decembrie 2009 au fost: dinamizarea dialogului politic dintre UE şi Republica Moldova, soldat cu decizia UE de a lansa negocierile asupra noului acord politic bilateral în ianuarie 2010 şi semnarea Declaraţiei comune privind apropierea Moldovei de Uniunea Europeană; elaborarea de către Guvern a Programului de stabilizare şi relansare economică a Republicii Moldova pentru anii 2009–2011; negocierea Acordului cu FMI; anularea prevederilor restrictive din Codul Electoral şi relansarea dialogului autorităţilor cu societatea civilă.

Au fost evaluate drept moderate realizările guvernului în următoarele domenii: probitatea şi transparenţa guvernării; înbunătăţirea activităţii Procuraturii; creşterea transparenţei decizionale a autorităţilor; prevenirea şi combaterea corupţiei; îmbunătăţirea mediului de afaceri.

În acelaşi timp, au fost observate regrese sau lipsa oricăror schimbări în: aplicarea defectuoasă a legislaţiei; menţinerea fenomenului de impunitate a poliţiei; exercitarea dreptului la libertatea religioasă; reformarea şi depolitizarea administraţiei publice locale; reglementarea conflictului transnistrean (Consiliul Ministerial OSCE de la Atena, nu a reuşit să adopte Declaraţia Politică Finală, precum şi Declaraţia regională cu privire la Moldova); reforma justiţiei.

Publicaţia trimestrială “Euromonitor” apare în cadrul proiectului “Relaţiile UE-Moldova — Monitorizarea progresului în contextul Parteneriatului Estic”, finanţat de Fundaţia Soros-Moldova.