Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTActivităţi

Activităţi realizate de ADEPT în anul 2012

Lansarea Raportului trimestrial Euromonitor nr. 25, perioada iulie–septembrie 2012
noiembrie 2012
Lansarea Raportului trimestrial Euromonitor nr. 25, perioada iulie–septembrie 2012 Pe 27 noiembrie 2012, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Centrul Analitic “Expert-Grup” au prezentat în cadrul mesei rotunde “Integrarea europeană a Moldovei: rezultate, probleme, perspective” concluziile monitorizării procesului de realizare de către autorităţile Republicii Moldova a angajamentelor asumate în cadrul procesului de integrare europeană pe parcursul perioadei iulie-septembrie 2012[]


22 funcţionari ai consiliilor raionale şi reprezentanţi ai societăţii civile au discutat despre calitatea serviciilor comunale
noiembrie 2012
22 funcţionari ai consiliilor raionale şi reprezentanţi ai societăţii civile au discutat despre calitatea serviciilor comunale Discuţiile au avut loc în cadrul seminarului “Compararea eficienţei serviciilor publice de gospodărie comunală prestate în oraşele Republicii Moldova” desfăşurat la 9 noiembrie 2012 în Chişinău, de către Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Institutul de Politici Publice, Bucureşti[]


Şcoala de vară “Tineri Lideri pentru Consens Naţional”
iulie 2012
Şcoala de vară “Tineri Lideri pentru Consens Naţional” În perioada 13–16 iulie 2012, la Vadul lui Vodă, a fost desfăşurată Şcoala de vară “Tineri Lideri pentru Consens Naţional”, un proiect realizat de Asociaţia pentru Democraţie Participativă adresat tinerilor absolvenţi ai ediţiei XI a Şcolii Tînărului Lider Politic. Scopul şcolii a fost de a cultiva tinerilor lideri politici deprinderi practice în formarea unei atitudini tolerante şi conciliatoare în procesul politic şi în activităţile pe care le desfăşoară în beneficiul partidului sau organizaţiei ai căror membri sunt[]


Lansarea Raportului trimestrial Euromonitor nr. 24, perioada aprilie–iunie 2012
iulie 2012 | 
Lansarea Raportului trimestrial Euromonitor nr. 24, perioada aprilie–iunie 2012 Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Centrul Analitic “Expert-Grup” au prezentat rezultatele monitorizării procesului de implementare de către autorităţile Republicii Moldova a reformelor în domenii cheie, asumate în cadrul procesului de integrare europeană, pentru perioada aprilie-iunie 2012[]


La Bălţi a avut loc ultima şedinţă a Şcolii Regionale a Tânărului Lider Politic
iunie 2012
La Bălţi a avut loc ultima şedinţă a Şcolii Regionale a Tânărului Lider Politic Pe 30 iunie 2012, la Bălţi, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a desfăşurat ultima şedinţă a Şcolii Regionale a Tînărului Lider Politic. Agenda evenimentului a cuprins două subiecte de actualitate: Oportunităţi de dezvoltare pentru tineri, un subiect prezentat de Eduard Mihalaş, preşedintele CNTM, iar al doilea subiect s-a focusat pe perspectivele de soluţionare a diferendului transnistrean, un subiect prezentat de Igor Boţan, directorul executiv al Asociaţiei ADEPT[]


Ultima şedinţă a Şcolii Regionale a Tânărului Lider Politic la Comrat
iunie 2012
Ultima şedinţă a Şcolii Regionale a Tânărului Lider Politic la Comrat Pe 23 iunie 2012, la Comrat, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a desfăşurat ultima şedinţă a Şcolii Regionale a Tînărului Lider Politic. Agenda evenimentului a cuprins cîteva subiecte de actualitate printre care: Politici de tineret la nivelul administraţiei publice locale, un subiect prezentat de Ivan Mavrodi, reprezentantul Direcţiei generale Tineret şi Sport din Găgăuzia iar al doilea subiect s-a focusat pe alegerile Adunării Populare a UTA Găgăuzia din 2012, un subiect ghidat de Igor Boţan, directorul executiv al Asociaţiei ADEPT[]


Şedinţa de încheiere a Şcolii Regionale a Tânărului Lider Politic la Cahul
iunie 2012
Şedinţa de încheiere a Şcolii Regionale a Tânărului Lider Politic la Cahul Pe 16 iunie 2012, la Cahul, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a desfăşurat ultima şedinţă a Şcolii Regionale a Tînărului Lider Politic. Agenda evenimentului a cuprins două subiecte de actualitate: Politici de tineret la nivelul administraţiei publice locale, un subiect prezentat de Doina Duşa, reprezentantul Consiliul raional Cahul iar al doilea subiect s-a focusat pe problema transnistreană şi a fost prezentat de Igor Boţan, directorul executiv al Asociaţiei ADEPT[]


Diplome de participare pentru absolvenţii Şcolii Tânărului Lider Politic, ediţia XI
iunie 2012
Diplome de participare pentru absolvenţii Şcolii Tânărului Lider Politic, ediţia XI Pe 14 iunie 2012, la Chişinău, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a organizat ultima şedinţă a Şcolii Tînărului Lider Politic (ŞTLP), ediţia XI-a. În cadrul evenimentului, Igor Boţan, directorul executiv al Asociaţiei ADEPT a înmînat diplomele de participare celor 46 de audienţi care au frecventat cu regularitate cele 20 de şedinţe ale ŞTLP desfăşurate săptămînal în perioada ianuarie-iunie 2012[]


Lansarea Raportului trimestrial Euromonitor nr. 23, perioada ianuarie–martie 2012
mai 2012 | 
Lansarea Raportului trimestrial Euromonitor nr. 23, perioada ianuarie–martie 2012 Pe 29 mai 2012 Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Centrul Analitic “Expert-Grup” au prezentat rezultatele monitorizării procesului de implementare de către autorităţile Republicii Moldova a reformelor în domenii cheie, asumate în cadrul procesului de integrare europeană, pentru perioada ianuarie-martie 2012[]


Şcoala Regională a Tânărului Lider Politic, modulul V, Cahul
mai 2012
Şcoala Regională a Tânărului Lider Politic, modulul V, Cahul Pe 19 mai 2012, la Cahul, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a desfăşurat modulul V al Şcolii Regionale a Tînărului Lider Politic. Agenda şedinţei a inclus două subiecte de actualitate urmate de studii de caz şi lucru în echipe, ghidate de expertul anticorupţie, Tatiana Mostovei şi expertul Nicolae Dandiş[]


Şcoala Regională a Tânărului Lider Politic, modulul V, Comrat
mai 2012
Şcoala Regională a Tânărului Lider Politic, modulul V, Comrat Pe 12 mai 2012, la Comrat, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a organizat modulul V al Şcolii Regionale a Tînărului Lider Politic (ŞRTLP). Agenda şedinţei a inclus două subiecte de actualitate care au fost prezentate de expertul juridic, Corneliu Gurin şi directorul executiv al Asociaţiei ADEPT, Igor Boţan[]


Şcoala Regională a Tânărului Lider Politic, modulul V, Bălţi
aprilie 2012
Şcoala Regională a Tânărului Lider Politic, modulul V, Bălţi Pe 28 aprilie 2012, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a organizat modulul V al Şcolii Regionale a Tînărului Lider Politic (ŞRTLP) pentru regiunea de Nord a ţării, în mun. Bălţi. Agenda evenimentului a cuprins două teme de actualitate prezentate de invitatele Cristina Cojocaru, expert juridic, şi Cătălina Iucal, trainer PROPLUS[]


Şcoala Regională a Tânărului Lider Politic, modulul IV, Cahul şi Comrat
martie 2012
Şcoala Regională a Tânărului Lider Politic, modulul IV, Cahul şi Comrat Pe 24 martie 2012, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a organizat la Cahul şi la Comrat modulul patru al Şcolii Regionale a Tînărului Lider Politic. La Cahul, în calitate de invitaţi au participat Cătălina Iucal, trainer PROPLUS; Ana Popa, analist economic, Centrul analitic “Expert-Grup” şi Mihai Cucereanu, expert, Centrul CONTACT — Cahul[]


Masa rotundă de prezentare a studiului “Instituţia avocatului parlamentar în Republica Moldova: realităţi şi perspective”
martie 2012
Masa rotundă de prezentare a studiului “Instituţia avocatului parlamentar în Republica Moldova: realităţi şi perspective” Asociaţia ADEPT şi-a propus să contribuie la procesul de reformare a instituţiei avocatului parlamentar şi CpDOM prin elaborarea studiului “Instituţia Avocatului Parlamentar în Republica Moldova: realităţi şi perspective”. La masa rotundă de prezentare a studiului din 21 martie 2012, autoarea Daniela Vidaicu a făcut o analiză a activităţii şi eficienţei instituţiei avocatului parlamentar în Republica Moldova la etapa actuală şi a punctat principalele probleme şi constrîngeri existente (juridice, instituţionale, economice etc.) în activitatea instituţiei[]


Masa rotundă “Bilanţul procesului de integrare europeană a Moldovei pentru anul 2011”
martie 2012
Masa rotundă “Bilanţul procesului de integrare europeană a Moldovei pentru anul 2011” În cadrul unei mese rotunde din 6 martie 2012, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Centrul Analitic “Expert-Grup” au prezentat rezultatele monitorizării procesului de realizare de către autorităţile Republicii Moldova a angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană a ţării pentru anul 2011. Constatările monitorizării, precum şi recomandările pentru impulsionarea reformelor au fost publicate în nr. 22 al publicaţiei trimestriale Euromonitor[]


Şcoala Regională a Tânărului Lider Politic, modulul IV, Bălţi
februarie 2012
Şcoala Regională a Tânărului Lider Politic, modulul IV, Bălţi Pe 11 februarie 2012, la Bălţi, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a organizat al patrulea modul al Şcolii Regionale a Tînărului Lider Politic. Agenda evenimentului a cuprins mai multe teme de actualitate prezentate de invitaţii Nicolae Moscalu, preşedinte al asociaţiei obşteşti “MOŞTENITORII”, Adrian Lupuşor, analist economic, Expert-Grup şi Patricia Zghibarţa, trainer PROPLUS[]


Raportul privind activitatea Parlamentului Republicii Moldova în anul 2011
ianuarie 2012 | 
Raportul privind activitatea Parlamentului Republicii Moldova în anul 2011 Pe 31 ianuarie, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a prezentat public Raportul privind activitatea Parlamentului Republicii Moldova în anul 2011, care analizează aspectele juridice (evoluţia cadrului legislativ-normativ al funcţionării parlamentului), politice (funcţia legislativă şi de control parlamentar, activismul deputaţilor) şi sociale (colaborarea cu societatea civilă şi subiecţii interesaţi) ale activităţii parlamentare în anul 2011[]


Masa rotundă “Prezentarea Raportului de monitorizare a respectării transparenţei decizionale, perioada iulie–decembrie 2011”
ianuarie 2012
Masa rotundă “Prezentarea Raportului de monitorizare a respectării transparenţei decizionale, perioada iulie–decembrie 2011” Pe 20 ianuarie 2012, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a organizat o masă rotundă la care a prezentat raportul de monitorizare a respectării transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate (APPC) în perioada iulie-decembrie 2011, eveniment la care au participat coordonatorii procesului de consultare publică în procesul decizional din cadrul autorităţilor monitorizate, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai mass-media[]


Lansarea Şcolii Tânărului Lider Politic, ediţia XI
ianuarie 2012
Lansarea Şcolii Tânărului Lider Politic, ediţia XI Pe 19 ianuarie 2012, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a lansat cea de-a XI-a ediţie a Şcolii Tînărului Lider Politic (ŞTLP). La şedinţa festivă au participat 46 de audienţi ai şcolii — reprezentanţi ai organizaţiilor de tineret din 12 partide politice şi ai societăţii civile[]