Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTActivităţi

Activităţi realizate de ADEPT în anul 2013

Transparenţa şi eficienţa utilizării banului public din fondurile şi mijloacele speciale ale Guvernului discutată cu jurnaliştii
noiembrie 2013
Transparenţa şi eficienţa utilizării banului public din fondurile şi mijloacele speciale ale Guvernului discutată cu jurnaliştii La data de 21 noiembrie 2013 Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT în parteneriat cu Centrul de Investigaţii Jurnalistice (CIJM) a organizat Clubul de presă “Transparenţa şi eficienţa utilizării banului public din fondurile şi mijloacele speciale ale Guvernului”, în cadrul căruia au participat jurnalişti, reprezentanţi ai structurilor ministeriale responsabile de administrarea şi gestionarea fondurilor speciale şi experţi ai societăţii civile[]


Lansarea Şcolii Tânărului Lider Politic, ediţia XIII
octombrie 2013
Lansarea Şcolii Tânărului Lider Politic, ediţia XIII Pe 31 octombrie 2013, la Chişinău, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a lansat cea de-a XIII-a ediţie a Şcolii Tînărului Lider Politic (ŞTLP). La şedinţa festivă au participat cei 46 de audienţi ai şcolii — reprezentanţi ai organizaţiilor de tineret din 12 partide politice şi ai societăţii civile care au fost selectaţi în baza unui concurs anunţat public[]


Accesul cetăţenilor la mijloacele Fondului de Rezervă discutat în cadrul Clubului Jurnaliştilor de Investigaţiei
septembrie 2013
Accesul cetăţenilor la mijloacele Fondului de Rezervă discutat în cadrul Clubului Jurnaliştilor de Investigaţiei La data de 26 septembrie 2013 Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT în parteneriat cu Centrul de Investigaţii Jurnalistice (CIJM) a organizat Clubul de presă “Accesul cetăţeanului de rând la Fondul de rezerva al Guvernului. Cine, cum şi în ce condiţii poate beneficia de ajutor financiar”, în cadrul căruia au participat 16 jurnalişti de la un şir de agenţii de presă, ziare şi posturi de radio[]


Discuţii publice privind transparenţa decizională în activitatea Parlamentului
septembrie 2013
Discuţii publice privind transparenţa decizională în activitatea Parlamentului Pe 19 septembrie 2013, în cadrul unei mese rotunde, Asociaţia pentru Democraţie Participativă a prezentat Studiul “Transparenţa decizională în activitatea Parlamentului: prevederi legale, aplicabilitate şi aplicare”, care a fost elaborat în cadrul proiectului “Parlament şi Guvern deschis: consolidarea transparenţei decizionale prin participare publică”[]


Fondul de Rezervă sub lupa presei — primul club de presă ADEPT şi CIJM
iulie 2013
Fondul de Rezervă sub lupa presei — primul club de presă ADEPT şi CIJM La data de 26 iulie 2013 Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT în parteneriat cu Centrul de Investigaţii Jurnalistice (CIJM) a organizat Clubul de presă “Fondul de Rezervă al Guvernului — cât de transparent este şi cum putem să-l monitorizăm”, în cadrul căruia au participat 17 jurnalişti de la un şir de agenţii de presă, ziare, posturi de radio şi TV[]


Gestionarea Fondului de Rezervă al Guvernului discutată de societatea civilă
iulie 2013
Gestionarea Fondului de Rezervă al Guvernului discutată de societatea civilă Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a lansat cercetarea “Gestionarea Fondului de Rezervă al Guvernului Republicii Moldova: Studiu de evaluare” oferind o analiză independentă asupra practicilor existente de alocare şi utilizare a mijloacelor financiare din fondul de rezervă[]


Masa rotundă de lansare a studiului de evaluare a implementării Planului de Acţiuni pentru o Guvernare Deschisă în anul 2012
iulie 2013
Masa rotundă de lansare a studiului de evaluare a implementării Planului de Acţiuni pentru o Guvernare Deschisă în anul 2012 Raportul de evaluare a implementării în anul 2012 a Planului de Acţiuni pentru Guvernare Deschisă oferă o radiografie complexă şi sistematizată a procesului de implementare a Planului de Acţiuni pentru o Guvernare Deschisă, în vederea evaluării gradului de realizare a activităţilor planificate şi respectiv a angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă[]


Şcoala de vară “Tineri Lideri Politici — factori activi ai integrării europene”
iunie 2013
Şcoala de vară “Tineri Lideri Politici — factori activi ai integrării europene” În perioada 27–30 iunie 2013, la Vadul lui Vodă, a fost organizată Şcoala de vară “Tineri Lideri Politici — factori activi ai integrării europene”, activitate realizată de Asociaţia pentru Democraţie Participativă (ADEPT) adresată tinerilor absolvenţi ai ediţiei a XII a Şcolii Tînărului Lider Politic[]


Calitatea serviciilor publice de gospodărie comunală discutate public
iunie 2013
Calitatea serviciilor publice de gospodărie comunală discutate public Pe 3 iunie 2013, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a lansat raportul de performanţă “Serviciile publice de gospodărie comunală în municipii şi centre raionale” în cadrul unei mese rotunde, la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, primari, experţi, reprezentanţi ai societăţii civile şi a comunităţii donatorilor[]


Diplome de participare pentru absolvenţii Şcolii Tânărului Lider Politic, ediţia XII
mai 2013
Diplome de participare pentru absolvenţii Şcolii Tânărului Lider Politic, ediţia XII Pe 30 mai 2013, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a organizat ultima şedinţă a Şcolii Tînărului Lider Politic (ŞTLP), ediţia XII-a. În cadrul evenimentului, Igor Boţan, directorul executiv al Asociaţiei ADEPT a înmînat diplomele de participare celor peste 40 de audienţi care au frecventat cele 27 de şedinţe ale ŞTLP[]


Schimb de experienţă cu primarii din România şi Ucraina
aprilie 2013
Primarii oraşelor Soroca, Cimişlia şi Cahul împreună cu omologi din Ucraina au participat la o vizită de studiu în Bucureşti, România pentru a discuta despre importanţa măsurării performanţei în furnizarea serviciilor publice de gospodărie comunală[]


Lansarea Raportului trimestrial Euromonitor nr. 26, perioada octombrie–decembrie 2012
februarie 2013
Lansarea Raportului trimestrial Euromonitor nr. 26, perioada octombrie–decembrie 2012 Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Centrul Analitic “Expert-Grup” au prezentat concluziile monitorizării implementării de către autorităţile Republicii Moldova a reformelor în domeniile politic, legal şi economic în anul 2012. Rezultatele monitorizării au fost publicate în nr. 26 al publicaţiei trimestriale Euromonitor[]