Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTActivităţi

Diplome de participare pentru absolvenţii Şcolii Tânărului Lider Politic, ediţia XII

|versiune pentru tipar||
mai 2013
Diplome de participare pentru absolvenţii Şcolii Tânărului Lider Politic, ediţia XII

Pe 30 mai 2013, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a organizat ultima şedinţă a Şcolii Tînărului Lider Politic (ŞTLP), ediţia XII-a. În cadrul evenimentului, Igor Boţan, directorul executiv al Asociaţiei ADEPT a înmînat diplomele de participare celor peste 40 de audienţi care au frecventat cele 27 de şedinţe ale ŞTLP desfăşurate săptămînal în perioada noiembrie 2012 — mai 2013.

În luarea sa de cuvînt, Igor Boţan a mulţumit participanţilor pentru interesul manifestat şi organizatorilor pentru buna desfăşurare a şedinţelor, în special Dr. Mihai Cernencu, Şef Catedră Ştiinţe Umanistice, ULIM, pentru contribuţia esenţială în moderarea şedinţelor ŞTLP. La rîndul său, Mihai Cernencu s-a arătat convins că “indiferent de viziune sau culoare politică, la Şcoala Tînărului Lider Politic toţi devin foarte buni prieteni şi chiar parteneri în viitoarele proiecte politice”.

De menţionat că tinerii absolvenţi vor participa şi la o Şcoală de vară planificată pentru sfîrşitul lunii iunie 2013, în cadrul căreia vor avea posibilitatea să-şi fortifice cunoştinţele în domeniul comunicării şi liderismului politic.

Organizînd ŞTLP, ADEPT tinde să-şi aducă propria contribuţie la consolidarea partidelor politice din Republica Moldova prin îmbunătăţirea continuă a formării tinerilor lideri politici şi prin promovarea valorilor democratice pe care se bazează un sistem pluripartid. Un alt obiectiv important îl constituie edificarea unei armonii de interese printre reprezentanţii aripilor tinere ale partidelor politice din Moldova, promovarea compromisului şi toleranţei reciproce ca singurele soluţii viabile de depăşire a situaţiilor de conflict interpartinice.

În cadrul primelor unsprezece ediţii ale Şcolii Tânărului Lider Politic au fost instruiţi cca 500 de tineri, care reprezintă toate formaţiunile politice şi mai multe instituţii de învăţămînt superior din Republica Moldova. Mulţi dintre aceştia au înregistrat succese impresionante, ocupînd funcţii importante în cadrul partidelor din care fac parte, dar şi instituţii publice. Mai mult decît atît, audienţii şcolii au realizat proiecte şi iniţiative comune.

Ediţia 2012–2013 a Şcolii Tînărului Lider Politic este organizată în cadrul proiectului “Tînărul Lider Politic — promotor al valorilor europene”, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova/ Programul Buna Guvernare.