Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTActivităţi

Activităţi realizate de ADEPT în anul 2010

Lansarea Şcolii Tânărului Lider Politic, ediţia X
noiembrie 2010
Lansarea Şcolii Tânărului Lider Politic, ediţia X Pe 19 noiembrie 2010, la Chişinău, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a lansat cea de-a X-a ediţie a Şcolii Tînărului Lider Politic (ŞTLP). La şedinţa festivă au participat 45 de audienţi ai şcolii — reprezentanţi ai aripelor tinere din 13 partide politice şi ai societăţii civile[]


Prezentarea Raportului nr. 2 de monitorizare a respectării transparenţei decizionale, perioada iulie–septembrie 2010
octombrie 2010
Prezentarea Raportului nr. 2 de monitorizare a respectării transparenţei decizionale, perioada iulie–septembrie 2010 Pe 20 octombrie 2010 Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a prezentat al doilea Raport independent de monitorizare a transparenţei decizionale în cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice. Raportul expune rezultatele monitorizării pe parcursul lunilor iulie – septembrie 2010 a respectării de către 24 autorităţi publice centrale a prevederilor Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional[]


Masa rotundă “Tinerii lideri pentru consens naţional”
octombrie 2010
Masa rotundă “Tinerii lideri pentru consens naţional” În zilele de 16–17 octombrie 2010, la Vadul-lui-Vodă, Asociaţia ADEPT a organizat o masă rotundă “Tinerii lideri pentru consens naţional” pentru absolvenţii Şcolii Tînărului Lider Politic din ediţiile 2003–2010[]


Masa rotundă “Dezbateri asupra Raportului Euromonitor nr. 18, perioada septembrie 2009 – iunie 2010”
iulie 2010
Masa rotundă “Dezbateri asupra Raportului Euromonitor nr. 18, perioada septembrie 2009 – iunie 2010” Pe 27 iulie 2010, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Centrul Analitic “Expert-Grup” au organizat Masa Rotundă “Republica Moldova-UE: realizarea angajamentelor după finalizarea PAUERM”, în cadrul căreia a fost lansat şi suspus discuţiilor cel de-al 18-lea număr al publicaţiei trimestriale “Euromonitor”[]


Şcoala de vară “Organizarea campaniei electorale”, ediţia 2010
iulie 2010
În perioada 19–24 iulie 2010, Asociaţia pentru Democraţie Participativă (ADEPT) a desfăşurat Şcoala de vară “Organizarea campaniei electorale” pentru absolvenţii celei de-a IX-a ediţii a Şcolii Tînărului Lider Politic (ŞTLP). Scopul şcolii a fost de a cultiva tinerilor lideri politici deprinderi practice în organizarea şi desfăşurarea campaniei electorale, în baza cunoştinţelor teoretice obţinute pe parcursul anului în cadrul ŞTLP[]


Masa rotundă “Prezentarea Raportului nr. 1 de monitorizare a respectării transparenţei decizionale, perioada aprilie–iunie 2010”
iulie 2010
Masa rotundă “Prezentarea Raportului nr. 1 de monitorizare a respectării transparenţei decizionale, perioada aprilie–iunie 2010” Pe 16 iulie 2010, în cadrul unei Mese Rotunde, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a prezentat primul Raport independent de monitorizare a transparenţei decizionale în cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice (ministere, agenţii, birouri etc.), precum şi un Studiu de caz privind concordanţa legislaţiei şi actelor departamentale în domeniul transparenţei decizionale[]


Masa rotundă de prezentare a studiului “Votarea peste hotare: practici internaţionale şi recomandări pentru Republica Moldova”
iulie 2010
Masa rotundă de prezentare a studiului “Votarea peste hotare: practici internaţionale şi recomandări pentru Republica Moldova” Pe 8 iulie 2010, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a prezentat în cadrul unei mese rotunde Studiul analitic “Votarea peste hotare: practici internaţionale şi recomandări pentru Republica Moldova”, elaborat în cadrul proiectului “Promovarea respectării standardelor internaţionale şi recomandărilor OSCE privind alegerile democratice”, susţinut financiar de Misiunea OSCE în Moldova[]


Vizită de studiu pentru tinerii lideri în Bucureşti, România
iunie 2010
În perioada 23-25 iunie 2010, Asociaţia ADEPT a organizat o vizită de studiu în capitala Romaniei, or. Bucureşti, pentru 10 participanţi ai Şcolii Tînărului Lider Politic din ediţia 2009-2010. Programul vizitei de studiu la Bucureşti a cuprins întîlniri de lucru cu liderii organizaţiilor de tineret ale Partidului Naţional Liberal din Romania, Partidul Social Democrat, Partidul Liberal Democrat[]


Masa rotundă de prezentare a studiului “Recomandările instituţiilor internaţionale vizînd legislaţia şi procedurile electorale în Republica Moldova”
mai 2010
Masa rotundă de prezentare a studiului “Recomandările instituţiilor internaţionale vizînd legislaţia şi procedurile electorale în Republica Moldova” Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a prezentat pe 31 mai 2010, Studiul analitic “Recomandările instituţiilor internaţionale vizînd legislaţia şi procedurile electorale în Republica Moldova”, elaborat în cadrul proiectului “Promovarea respectării standardelor internaţionale şi recomandărilor OSCE privind alegerile democratice”, susţinut financiar de Misiunea OSCE în Moldova[]


Vizită de studiu pentru tinerii lideri în Kiev, Ukraina
mai 2010
Asociaţia pentru Democraţie Participativă (ADEPT) a organizat o vizită de studiu în capitala Ukrainei, or. Kiev, în perioada 12–14 mai 2010, pentru 12 participanţi ai Şcolii Tînărului Lider Politic din ediţia 2009–2010. Tinerii lideri politici au avut posibilitatea să discute în detaliu cu diverşi experţi, analişti şi lideri politici, despre situaţia politică şi economică din statul vecin[]


Lansarea Raportului trimestrial Euromonitor nr. 17, perioada octombrie–decembrie 2010
februarie 2010
Lansarea Raportului trimestrial Euromonitor nr. 17, perioada octombrie–decembrie 2010 Pe 12 februarie 2010 Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Centrul Analitic “Expert-Grup” au lansat cel de-al 17-lea număr al publicaţiei trimestriale “Euromonitor”, care are drept obiectiv monitorizarea independentă şi obiectivă a procesului de implementare a reformelor iniţiate conform Planului de Acţiuni Uniunea Europeană — Republica Moldova[]