Alegerile parlamentare din 2019 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTActivităţi

Prezentarea Raportului nr. 2 de monitorizare a respectării transparenţei decizionale, perioada iulie–septembrie 2010

|versiune pentru tipar||
octombrie 2010
Prezentarea Raportului nr. 2 de monitorizare a respectării transparenţei decizionale, perioada iulie–septembrie 2010

Pe 20 octombrie 2010 Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a prezentat al doilea Raport independent de monitorizare a transparenţei decizionale în cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice.

Raportul expune rezultatele monitorizării pe parcursul lunilor iulie — septembrie 2010 a respectării de către 24 autorităţi publice centrale (ministere şi alte organe centrale de specialitate) a prevederilor Legii Nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional şi a Regulamentului cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, adoptat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 96 din 16.02.2010. Principala constatare al celui de-al doilea raport este că autorităţile monitorizate au înregistrat un anumit progres în implementarea cadrului legal ce reglementează transparenţa decizională (argumentarea necesităţii de adoptare a deciziilor, fixarea termenelor de prezentare a recomandărilor), deşi, în mai multe privinţe continuă să aibă o atitudine formală (accesul la proiectele de decizii, respectarea cerinţelor privind plasarea anunţurilor ş.a.) faţă de asigurarea transparenţei decizionale. În scopul îmbunătăţirii situaţiei constatate, ADEPT va expedia tuturor autorităţilor monitorizate cîte o listă individualizată de recomandări.

Cauzele majore ale implementării defectuoase a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul decizional rămîn a fi, în continuare: contradicţiile cadrului legislativ; lipsa unor cerinţe standardizate privind procedurile, regulile interne de asigurare a transparenţei în procesul decizional impuse tuturor organelor autorităţilor publice centrale; formalismul şi conştientizarea redusă de către funcţionari a importanţei asigurării transparenţei în procesul decizional.