Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTActivităţi

Activităţi realizate de ADEPT în anul 2011

Masă rotundă “Dezbateri privind perfecţionarea legislaţiei şi practicii electorale a UTA Găgăuzia”
decembrie 2011
Masă rotundă “Dezbateri privind perfecţionarea legislaţiei şi practicii electorale a UTA Găgăuzia” Pe 13 decembrie, Asociaţia ADEPT în cooperare cu Misiunea OSCE în Republica Moldova a organizat la Comrat o masă rotundă dedicată perfecţionării legislaţiei şi procedurilor electorale din UTA Găgăuzia. La lucrările mesei rotunde au participat deputaţi ai Adunării Populare, reprezentanţi ai principalelor forţe politice locale, ai puterii executive şi societăţii civile[]


Masă rotundă “Dezbateri asupra proiectelor noilor regulamente privind reflectarea campaniilor electorale”
decembrie 2011
Masă rotundă “Dezbateri asupra proiectelor noilor regulamente privind reflectarea campaniilor electorale” Pe 6 decembrie 2011, misiunea OSCE în Moldova şi Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT au organizat o masă rotundă în cadrul căreia au fost prezentate proiectele regulamentelor privind cadrul legal pentru publicitatea electorală şi reflectarea alegerilor generale de către mass-media[]


Şcoala Regională a Tânărului Lider Politic, modulul III, Bălţi
noiembrie 2011
Şcoala Regională a Tânărului Lider Politic, modulul III, Bălţi Pe 19 noiembrie 2011, la Bălţi, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a organizat al treilea modul al Şcolii Regionale a Tînărului Lider Politic. Agenda evenimentului a cuprins mai multe subiecte captivante prezentate de invitaţii Igor Boţan, directorul executiv al Asociaţiai ADEPT, Mihaela Gherasim, jurnalistă Prime TV şi expertul în comunicare Gheorghe Caraseni[]


Lansarea Raportului trimestrial Euromonitor nr. 21, perioada iulie–septembrie 2011
noiembrie 2011 | 
Lansarea Raportului trimestrial Euromonitor nr. 21, perioada iulie–septembrie 2011 Pe 17 noiembrie 2011 Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Centrul Analitic “Expert-Grup” au lansat cel de-al 21-lea număr al publicaţiei trimestriale “Euromonitor”, care are drept obiectiv monitorizarea independentă şi obiectivă a procesului de implementare a reformelor iniţiate conform Planului de Acţiuni Uniunea Europeană — Republica Moldova[]


Şcoala Regională a Tânărului Lider Politic, modulul III, Cahul
noiembrie 2011
Şcoala Regională a Tânărului Lider Politic, modulul III, Cahul Pe 12 noiembrie 2011, la Cahul, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a organizat al treilea modul al Şcolii Regionale a Tînărului Lider Politic. Conform Agendei în calitatea de invitaţi au fost Igor Boţan, directorul executiv al Asociaţiai ADEPT, Mihaela Gherasim, jurnalistă Prime TV şi expertul în comunicare Gheorghe Caraseni[]


Lansarea Şcolii Regionale a Tânarului Lider Politic la Comrat
iulie 2011
Lansarea Şcolii Regionale a Tânarului Lider Politic la Comrat La 23 iulie 2011, în mun. Comrat a fost organizat primul modul al Şcolii Regionale a Tînărului Lider Politic pentru cei 38 de participanţi selectaţi prin concurs. În şedinţa de deschidere, coordonatorul proiectului, Nadejda Afanasieva a făcut o prezentare generală a Şcolii Tînărului Lider Politic şi a stabilit de comun acord cu audienţii regulile de lucru pe durata proiectului[]


Şcoala de vară “Organizarea campaniei electorale”, ediţia 2011
iulie 2011
Şcoala de vară “Organizarea campaniei electorale”, ediţia 2011 În perioada 11–16 iulie 2011, Asociaţia pentru Democraţie Participativă (ADEPT) a desfăşurat Şcoala de vară “Organizarea campaniei electorale” pentru absolvenţii celei de-a X-a ediţii a Şcolii Tînărului Lider Politic (ŞTLP). Scopul şcolii a fost de a cultiva tinerilor lideri politici deprinderi practice în organizarea şi desfăşurarea campaniei electorale, în baza cunoştinţelor teoretice obţinute pe parcursul anului în cadrul ŞTLP[]


Conferinţa naţională “Alegeri locale 2011: aspecte politice, legislaţie, practici”
aprilie 2011
Conferinţa naţională “Alegeri locale 2011: aspecte politice, legislaţie, practici” Pe 15–16 aprilie 2011, la Chişinău, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a organizat Conferinţa naţională “Alegeri locale 2011: aspecte politice, legislaţie, practici”. Evenimentul a întrunit absolvenţii Şcolii Tînărului Lider Politic (proiect implementat de Asociaţia ADEPT) şi participanţii actuali ai ŞTLP din regiunile Centru, Nord, Sud şi UTA Găgăuzia, în total — 120 de tineri[]


Lansarea Şcolii Regionale a Tânărului Lider Politic la Bălţi şi Cahul
februarie 2011
Lansarea Şcolii Regionale a Tânărului Lider Politic la Bălţi şi Cahul La 26 februarie 2011, în mun. Bălţi şi or. Cahul au fost organizate primele module ale Şcolii Regionale a Tînarului Lider Politic. În şedinţa de deschidere coordonatorii proiectului, Nadejda Afanasieva şi Elena Prohniţchi au făcut o prezentare generală a Şcolii Tînărului Lider Politic şi au stabilit de comun acord cu audienţii regulile de lucru pe durata proiectului[]


Masa rotundă “Prezentarea Raportului final de monitorizare a respectării transparenţei decizionale, perioada aprilie–decembrie 2010”
februarie 2011
Masa rotundă “Prezentarea Raportului final de monitorizare a respectării transparenţei decizionale, perioada aprilie–decembrie 2010” Pe 14 februarie 2011, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a organizat o masa rotundă la care a prezentat raportul final de monitorizare independentă a respectării transparenţei decizionale în cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice. Raportul expune rezultatele monitorizării zilnice a paginilor web ale 24 autorităţi publice centrale de specialitate în perioada 01.04.2010–31.12.2010[]