Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTActivităţi

Activităţi realizate de ADEPT în anul 2009

Lansarea Şcolii Tânărului Lider Politic, ediţia IX
noiembrie 2009
Lansarea Şcolii Tânărului Lider Politic, ediţia IX La 26 noiembrie 2009, la Chişinău, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a lansat cea de-a IX-a ediţie a Şcolii Tînărului Lider Politic (ŞTLP). La şedinţa de lansare au participat cei 40 de audienţi ai şcolii — reprezentanţi ai aripelor tinere din 11 partide politice şi ai societăţii civile[]


Lansarea studiului “Eficienţa politicilor şi acţiunilor anticorupţie în contextul Planului de Acţiuni UE-RM”
octombrie 2009
1Pe 29 octombrie 2009, în cadrul unei mese rotunde Asociaţia ADEPT a prezentat studiul “Eficienţa politicilor şi acţiunilor anticorupţie în contextul Planului de Acţiuni UE-RM”. Lucrarea oferă o evaluare a stării de fapt în domeniul luptei anticorupţie, pînă la semnarea Planului de Acţiuni UE-RM şi pe parcursul aplicării acestuia[]


Lansarea culegerii de studii “Priorităţi de guvernare 2009”
septembrie 2009
Lansarea culegerii de studii “Priorităţi de guvernare 2009” Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a lansat miercuri, 9 septembrie 2009, în cadrul unei mese rotunde, culegerea de studii “Priorităţi de guvernare 2009”, care oferă o analiză a stării de lucruri în mai multe domenii de maximă importanţă pentru Republica Moldova: drepturile omului, justiţia, agricultura, dezvoltarea regională, climatul investiţional, comerţul extern, sistemul de protecţie socială etc.[]


Lansarea Raportului trimestrial Euromonitor nr. 15, perioada aprilie–iunie 2009
iulie 2009
Lansarea Raportului trimestrial Euromonitor nr. 15, perioada aprilie–iunie 2009 Pe 28 iulie 2009 Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Centrul Analitic Expert-Grup au lansat cel de-al 15-lea număr al publicaţiei trimestriale “Euromonitor”. Raportul constată că în trimestrul II al anului 2009, nu au fost realizate careva progrese semnificate în implementarea Planului de Acţiuni Uniunea Europeană — Republica Moldova. Evoluţiile în toate domeniile analizate au fost marcate de campania electorală şi de criza politică care a urmat-o[]


Lansarea studiului “Reforma justiţiei în contextul implementării Planului de Acţiuni UE-Moldova”
mai 2009
Pe 21 mai 2009, în cadrul unei mese rotunde, Asociaţia ADEPT a prezentat studiul “Reforma justiţiei în contextul implementării Planului de Acţiuni UE-Moldova”. Studiul reprezintă o analiză a problemelor şi provocărilor cu care se confruntă sistemul judiciar moldovenesc[]


Lansarea studiului “Reglementarea transnistreană: o soluţie europeană”
mai 2009
Pe 21 mai 2009, în cadrul unei mese rotunde, Asociaţia ADEPT a prezentat studiul Studiul “Reglementarea transnistreană: o soluţie europeană”. Studiul oferă o descriere detaliată a evenimentelor de după conflictul militar din 1992 pînă în present şi analizează elementele-cheie în evoluţia procesului de reglementare transnistreană[]


Lansarea Raportului trimestrial Euromonitor nr. 13, perioada octombrie–decembrie 2008
februarie 2009
Lansarea Raportului trimestrial Euromonitor nr. 13, perioada octombrie–decembrie 2008 Pe 10 februarie 2009 Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Centrul Analitic “Expert-Grup” au lansat cel de-al 13-lea număr al publicaţiei trimestriale “Euromonitor”, care are drept obiectiv monitorizarea independentă şi obiectivă a procesului de implementare a reformelor iniţiate conform Planului de Acţiuni Uniunea Europeană — Republica Moldova[]


Buletinul electronic bilunar “Guvernare şi democraţie în Moldova”, ediţia 2009
ianuarie 2009
În anul 2009 ADEPT continuă monitorizarea guvernării prin buletinul electronic bilunar “Guvernare şi democraţie în Moldova”. Publicaţia ia în discuţie calitatea guvernării şi reflectă evoluţia proceselor politice şi democratice în Republica Moldova.
Proiect realizat cu suportul financiar al The Balkan Trust for Democracy.