Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTActivităţi

Lansarea Raportului trimestrial Euromonitor nr. 13, perioada octombrie–decembrie 2008

|versiune pentru tipar||
februarie 2009
Lansarea Raportului trimestrial Euromonitor nr. 13, perioada octombrie–decembrie 2008

Pe 10 februarie 2009 Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Centrul Analitic “Expert-Grup” au lansat cel de-al 13-lea număr al publicaţiei trimestriale “Euromonitor”, care are drept obiectiv monitorizarea independentă şi obiectivă a procesului de implementare a reformelor iniţiate conform Planului de Acţiuni Uniunea Europeană — Republica Moldova.

Euromonitor nr. 13 prezintă rezultatele monitorizării acţiunilor realizate de către autorităţi pe parcursul perioadei octombrie-decembrie 2008, în domeniile: Dialog politic şi instituţii democratice; Consolidarea capacităţii administrative; Conflictul transnistrean; Justiţie; Dezvoltare şi reforme economice; Dezvoltare şi reforme sociale; Comerţul internaţional; Climatul de afaceri; Frontieră, migraţie şi traficul de fiinţe umane.

Printre cele mai importante progrese constatate de Euromonitor nr.13 au fost: includerea Republicii Moldova în Parteneriatul Estic — un nou proiect al UE de aprofundare a relaţiilor cu 6 state vecine ex-sovietice; menţinerea inflaţiei în limitele unei singure cifre; creşterea PIB; consolidarea, în termeni legislativi, a dialogului social în ocuparea forţei de muncă, a protecţiei şi integrării sociale; intensificarea relaţiilor comerciale cu UE; ajustarea cadrului normativ naţional la standardele sanitare şi fitosanitare comunitare; activitatea EUBAM; consolidarea legislaţiei în domenii precum prevenirea, asistenţa şi protecţia victimelor sau potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, climatul de afaceri, sectorul asociativ, activitatea de audit.

Progrese moderate au fost constatate în legătură cu: consolidarea legislaţiei privind drepturile copilului, angajaţilor şi a deţinuţilor; instituirea, în termeni legislativi, a controlului civil asupra instituţiilor de detenţie şi CCCEC; eforturi normative pentru sporirea transparenţei decizionale, prevenirii şi combaterii corupţiei; adoptarea legii cu privire la Procuratură; suportul internaţional acordat în sfera justiţiei; atragerea de investiţii străine directe şi surse financiare de la donatori externi; asistarea victimelor traficului de fiinţe umane;

În acelaşi timp, printre principalele probleme remarcate de autori în perioada de referinţă se numără: implementarea defectuoasă a legislaţiei privind drepturile omului; cazuri frecvente de încălcare a libertăţii presei; inconsistenţa dialogului dintre autorităţi şi societatea civilă; politizarea administraţiei publice; inconsecvenţa măsurilor de reformare a administraţiei publice locale; stagnarea procesului de soluţionare a problemei transnistrene; lipsa unei independenţe plenare a justiţiei; menţinerea unor bariere interne în calea exporturilor moldoveneşti; eşecul amnistiei fiscale; creşterea continuă a numărului de migranţi ilegali şi potenţiale victime ale traficului de fiinţe umane; tergiversarea adoptării unor acte legislative şi realizării unor acţiuni/măsuri prevăzute în domenii precum instituţiile democratice, administraţia publică, combaterea corupţiei, protecţia socială şi comerţul internaţional.

Raportul apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova în cadrul proiectului “Relaţiile Moldova-UE: Îmbunătăţirea Informării şi Dezbaterii Publice asupra Principalelor Evoluţii”.