Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTProiecte

Relaţiile UE-Moldova: Îmbunătăţirea informării şi dezbaterii publice asupra principalelor evoluţii

Perioada de implementare: ianuarie 2008 – noiembrie 2009
Finanţator: Fundaţia Soros-Moldova
Partener: Centru analitic independent “Expert-Grup”
Scopul proiectului

Dezvoltarea în continuare a cadrului pentru dezbateri publice largi în societate asupra beneficiilor integrării europene a Republicii Moldova, creat prin proiectele anterioare implementate de ADEPT şi Expert-Grup.

Obiectivele proiectului
Activităţi şi rezultate
Impact

Proiectul a continuat să informeze în mod obiectiv despre evoluţiile privind implementarea Planului de Acţiuni UE-RM atât audienţa naţională, cât şi cea externă. Recomandările studiilor de politici produse de ADEPT s-au regăsit în mai multe documente de politici publice adoptate de către noua guvernare de coaliţie, care a ajuns la conducere după alegerile parlamentare anticipate din iulie 2009. Rezultatele proiectului au fost pe larg reflectate în mass media, inclusiv prin emisiunile şi interviurile la posturile radio şi TV la care au participat experţii încadraţi în proiect.

Produse

Studiul de politici “Eficienţa politicilor şi acţiunilor anticorupţie în contextul Planului de Acţiuni UE-RM”
29 octombrie 2009 [PDF — 1.9 Mb]
Autor: Cristina Cojocaru

Euromonitor nr. 14: Evaluarea progresului în perioada ianuarie-martie 2009
10 iunie 2009 [PDF — 0.7 Mb]
Autori: Igor Boţan, Corneliu Gurin, Adrian Lupuşor, Alexandru Oprunenco, Ana Popa, Elena Prohniţchi, Valeriu Prohniţchi, Victoria Vasilescu

Policy Brief nr. 5: Politica de stimulare a natalităţii în Republica Moldova: realizări şi riscuri
22 mai 2009 [PDF — 0.5 Mb]
Autor: Iulia Sîrghi
Policy Brief № 5: Политика стимулирования рождаемости в Республике Молдова: реалии и рискиRU
[PDF — 0.5 Mb]

Studiul de politici “Reforma justiţiei în contextul implementării Planului de Acţiuni UE-Moldova”
21 mai 2009 [PDF — 0.9 Mb]
Autor: Alexandru Cocîrţă

Studiul de politici “Reglementarea transnistreană: o soluţie europeană”
21 mai 2009 [PDF — 0.7 Mb]
Autor: Igor Boţan

Policy Brief nr. 4: Proiectul noii legi cu privire la energia electrică în contextul implementării Planului de Acţiuni UE-Moldova
2 martie 2009 [PDF — 0.2 Mb]
Autor: Ion Preaşca
Policy Brief № 4: Проект нового Закона об электроэнергии в контексте внедрения Плана действий ЕС-МолдоваRU
[PDF — 0.3 Mb]

Policy Brief nr. 3: Republica Moldova şi gazul rusesc. Dragoste până la moarte?
27 februarie 2009 [PDF — 0.2 Mb]
Autor: Maxim Kuzovlev
Policy Brief № 3: Республика Молдова и российский газ. Любовь до гроба?RU
[PDF — 0.2 Mb]

Euromonitor nr. 13: Evaluarea progresului în perioada octombrie-decembrie 2008
10 februarie 2009 [PDF — 0.8 Mb]
Autori: Igor Boţan, Sergiu Buşcăneanu, Alex Oprunenco, Ana Popa, Valeriu Prohniţchi

Studiul de politici “Evoluţia libertăţilor mass-mediei în contextul implementării Planului de acţiuni UE — Republica Moldova”
17 noiembrie 2008 [PDF — 0.7 Mb]
Autori: Olivia Pîrţac, Eugeniu Rîbca

Euromonitor nr. 12: Evaluarea progresului în perioada iulie-septembrie 2008
12 noiembrie 2008 [PDF — 0.8 Mb]
Autori: Igor Boţan, Corneliu Gurin, Alexandru Mocanu, Alex Oprunenco, Ana Popa, Elena Prohniţchi, Valeriu Prohniţchi, Victoria Vasilescu
Euromonitor № 12: Оценка прогресса в июле-сентябре 2008 годаRU
[PDF — 1.0 Mb]

Euromonitor nr. 11: Evaluarea progresului în perioada martie-iunie 2008
31 iulie 2008 [PDF — 0.9 Mb]
Autori: Igor Boţan, Corneliu Gurin, Alexandru Mocanu, Alex Oprunenco, Ana Popa, Elena Prohniţchi, Valeriu Prohniţchi, Victoria Vasilescu
Euromonitor № 11: Оценка прогресса в марте-июне 2008 годаRU
[PDF — 1.0 Mb]

Policy Brief nr. 2: Cadrul procedural şi instituţional al dezvoltării regionale în contextul implementării Planului de Acţiuni UE-Moldova
29 mai 2008 [PDF — 0.2 Mb]
Autor: Ion Osoian
Policy Brief № 2: Процессуальные и институциональные нормы регионального развития по Плану действий ЕС-МолдоваRU
[PDF — 0.2 Mb]

Euromonitor nr. 10: Evaluarea progresului în perioada ianuarie-februarie 2008
20 martie 2008 [PDF — 0.9 Mb]
Autori: Igor Boţan, Sergiu Buşcăneanu, Alex Oprunenco, Ana Popa, Valeriu Prohniţchi
Euromonitor № 10: Оценка прогресса в январе-феврале 2008 годаRU
[PDF — 0.5 Mb]

Policy Brief nr. 1: Strategia de comunicare cu privire la integrarea europeană a Republicii Moldova
29 februarie 2008 [PDF — 0.2 Mb]
Autor: Sergiu Buşcăneanu
Policy Brief № 1: Стратегия распространения информации о европейской интеграции Республики МолдоваRU
[PDF — 0.2 Mb]