Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTActivităţi

Lansarea Raportului trimestrial Euromonitor nr. 12, perioada iulie–septembrie 2008

|versiune pentru tipar||
noiembrie 2008
Lansarea Raportului trimestrial Euromonitor nr. 12, perioada iulie–septembrie 2008

Pe 12 noiembrie 2008 Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Centrul Analitic “Expert-Grup” au lansat cel de-al 12-lea număr al publicaţiei trimestriale “Euromonitor”, care are drept obiectiv monitorizarea independentă şi obiectivă a procesului de implementare a reformelor iniţiate conform Planului de Acţiuni Uniunea Europeană — Republica Moldova.

Euromonitor nr. 12 prezintă rezultatele monitorizării acţiunilor realizate pe parcursul perioadei iulie-septembrie 2008, în domeniile: Dialog politic şi instituţii democratice; Consolidarea capacităţii administrative; Conflictul transnistrean; Justiţie; Dezvoltare şi reforme economice; Dezvoltare şi reforme sociale; Comerţul internaţional; Climatul de afaceri; Frontieră, migraţie şi traficul de fiinţe umane.

Printre cele mai importate progrese constatate de Euromonitor nr.12 au fost: lansarea Platformei de Cooperare a Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova, a reflecţiilor neformale privind conţinutul viitorului cadru juridic moldo-comunitar, precum şi a proiectului twinning cu Parlamentul R.Moldova; colaborarea dintre autorităţile centrale şi locale în reducerea şi lichidarea consecinţelor inundaţiilor din iulie-august; reducerea ritmului inflaţiei; sporirea protecţiei sociale; cooperarea instituţională şi internaţională dintre agenţiile cu competenţe în managementul frontierei şi migraţiei;

Progrese moderate au fost constatate în legătură cu: îmbunătăţirea relativă a condiţiilor în locurile de detenţie; dezvoltarea dialogului autorităţilor cu societatea civilă; consolidarea legislaţiei privind drepturile angajaţilor şi a copiilor, suportul internaţional acordat în sfera justiţiei; prevenirea şi combaterea corupţiei; îmbunătăţirea climatului de afaceri; reducerea barierelor la comerţul extern; combaterea traficului de fiinţe umane; facilitarea regimului de circulaţie al cetăţenilor.

În acelaşi timp, au fost observate regrese legate de: implementarea legislaţiei privind drepturile omului şi respectarea drepturilor omului; reglementarea conflictului transnistrean (din cauza războiului ruso-georgian); reforma administraţiei publice locale; reforma şi independenţa justiţiei; transparenţa şi probitatea guvernării; intervenţii ale autorităţilor în sfera proprietăţii; creşterea continuă a numărului migranţilor.