Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTPublicaţii

Policy Briefs

||
martie 2010

Prezintă analize de politici publice şi formulează recomandări pentru îmbunătăţirea lor.


Policy Brief nr. 10: Creditarea ipotecară — soluţie pentru relansarea sectorului construcţiilor. Analiza practicilor europene şi internaţionale
Adrian Lupuşor, 31 martie 2010

O analiză a experienţei statelor din regiune cu privire la măsurile de relansare a sectorului construcţiilor, însoţită de exemplul practicilor europene în vederea stimulării creditării ipotecare, cu posibilitatea ajustării acestora la conjunctura existentă din Republica Moldova.

Policy Brief nr. 10
[PDF — 452 Kb]

Policy Brief nr. 9: Ţintirea directă a inflaţiei: experienţa statelor-membre ale UE şi perspective pentru Republica Moldova
Ana Popa, 26 februarie 2010

O analiză a oportunităţii adoptării şi implementării de către Banca Naţională a Moldovei a strategiei de ţintire directă a inflaţiei, însoţită de exemplul statelor membre ale UE care aplică deja această strategie.

Policy Brief nr. 9
[PDF — 638 Kb]

Policy Brief nr. 8: Comerţul cu Uniunea Europeană: progres pe timp de criză?
Alex Oprunenco, 30 decembrie 2009

O analiză retrospectivă a comerţului Moldovei cu Uniunea Europeană din ultimul an, care punctează factorii ce vor influenţa evoluţia relaţiilor comerciale Moldova-UE în 2010.


Policy Brief nr. 7: Viitorul cadru juridic RM-UE: Moldova — stat asociat Uniunii Europene
Oleg Cristal, 29 octombrie 2009

O analiză a actualului cadru juridic ce reglementează relaţiile dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, marcându-se problemele ce intervin în implementarea mai multor documente bilaterale. De asemenea, este examinat posibilul conţinut al viitoarelor documente ce vor sta la baza relaţiilor moldo-comunitare şi sunt oferite recomandări pentru facilitarea negocierilor asupra noilor acorduri dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană.


Policy Brief nr. 6: Dilemele atractivităţii economiei Republicii Moldova in contextul perspectivelor de integrare europeană a ţării
Victoria Vasilescu, 22 octombrie 2009

O analiză ce identifică dilemele majore cu care se confruntă economia Moldovei în contextul crizei economice actuale şi oferă recomandări de politici cu privire la sporirea atractivităţii economiei Moldovei din perspectiva integrării în UE.


Policy Brief nr. 5: Politica de stimulare a natalităţii în Republica Moldova: realităţi şi riscuri
Iulia Sîrghi, 2 aprilie 2009

O analiză a situaţiei demografice existente în Republica Moldova, scoate în evidenţă riscurile politicii de stimulare a natalităţii promovată de către autorităţi şi vine cu unele recomandări privind eficientizarea acestei politici.


Policy Brief nr. 4: Proiectul noii Legi cu privire la energia electrică în contextul implementării Planului de Acţiuni UE-Moldova
Ion Preaşca, 2 martie 2009

O sinteză asupra proiectului noii legi cu privire la energia electrică, scoate în evidenţă anumite prevederi contradictorii ale documentului şi sugerează cîteva direcţii de urmat pentru remedierea lor.


Policy Brief nr. 3: Republica Moldova şi gazul rusesc. Dragoste pînă la moarte?
Maxim Kuzovlev, 27 februarie 2009

O analiză de ansamblu a securităţii energetice a Moldovei în contextul crizei gazelor dintre Rusia şi Ucraina din ianuarie 2009. În particular, lucrarea examinează modul de formare a preţului la gazele naturale, scoate în evidenţă rolul companiei “Moldovagaz” şi al datoriilor regiunii transnistrene pentru gazul rusesc în dependenţa energetică a Moldovei de Rusia şi oferă unele recomandări de reducere a acesteia.


Policy Brief nr. 2: Cadrul procedural şi instituţional al dezvoltării regionale în contextul implementării Planului de Acţiuni UE-Moldova
Ion Osoian, 29 mai 2008

O analiză a cadrului procedural şi instituţional în formare al dezvoltării regionale din Moldova, sesizînd unele deficienţe care pot compromite procesul de dezvoltare regională şi oferă recomandări pentru depăşirea acestora.


Policy Brief nr. 1: Strategia de comunicare cu privire la integrarea europeană a Republicii Moldova
Sergiu Buşcăneanu, 29 februarie 2008

O sinteză asupra SCIERM, scoate în evidenţă anumite inconsistenţe ale documentului şi sugerează cîteva direcţii de urmat pentru remedierea lor.