Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTPublicaţii

Eficienţa politicilor şi acţiunilor anticorupţie în contextul Planului de Acţiuni UE-RM

||
Cristina Cojocaru / octombrie 2009
Eficienţa politicilor şi acţiunilor anticorupţie în contextul Planului de Acţiuni UE-RM

Studiul oferă o evaluare a stării de fapt în domeniul luptei anticorupţie, până la semnarea Planului de Acţiuni UE-RM şi pe parcursul aplicării acestuia, constată realizările şi deficienţele în implementarea obiectivului anti-corupţional al Planului de Acţiuni, analizează problemele sistemice care zădărnicesc respectarea angajamentelor internaţionale asumate de Republica Moldova. Concomitent cu expunerea deficienţelor sunt propuse recomandări de adoptare a unor politici, implementarea cărora ar putea contribui la redresarea situaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei.

Publicaţia a apărut în cadrul proiectului “Relaţiile UE-Moldova: Îmbunătăţirea informării şi dezbaterii publice asupra principalelor evoluţii”, implementat de Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova.